Poll of polls

Sentio for Dagens Næringsliv 13. september 2012

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 28,1 32,2 18,3 4,2 3,9 5,8 4,3 0,0 1,1
Mandater 52 57 33 8 1 10 8 0 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 816 16 534 16 231 15 366 114 147 16 976 15 732 nan 32 195
Østfold 17 643 16 401 16 972 0 0 9 416 0 0 0
Akershus 18 214 19 188 20 372 12 458 0 0 21 502 0 0
Oslo 17 814 17 835 21 101 23 754 0 10 842 15 218 0 0
Hedmark 13 883 11 222 16 111 4 554 0 0 0 0 0
Oppland 13 026 11 678 16 002 0 0 0 2 731 0 0
Buskerud 14 767 13 184 15 911 0 0 0 0 0 0
Vestfold 20 084 18 080 14 230 0 0 0 0 0 0
Telemark 15 881 12 503 19 287 0 0 6 670 0 0 0
Aust-Agder 16 923 21 364 13 484 0 0 8 781 0 0 0
Vest-Agder 21 808 18 097 20 818 0 0 8 811 0 0 0
Rogaland 19 284 18 569 19 854 0 0 14 579 8 709 0 0
Hordaland 17 506 19 446 18 091 14 620 0 22 828 12 818 0 0
Sogn og Fjordane 15 667 14 881 7 411 0 0 0 2 491 0 0
Møre og Romsdal 16 097 14 877 13 149 0 0 12 465 0 0 0
Sør-Trøndelag 15 303 16 168 12 797 9 772 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 13 771 14 875 10 857 0 0 0 1 730 0 0
Nordland 12 048 11 691 13 400 6 604 0 0 0 0 0
Troms 11 235 12 029 19 999 6 427 0 0 0 0 0
Finnmark 6 387 7 201 8 424 2 398 0 0 0 0 0
| Last ned