Poll of polls

Kantar for TV2 3. september 2012

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 28,1 34,8 17,8 4,0 3,8 3,9 5,3 0,2 1,4
Mandater 51 64 32 7 1 3 10 0 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 126 15 915 16 281 16 725 111 220 38 049 15 512 inf 40 976
Østfold 17 643 13 294 16 508 0 0 0 0 0 0
Akershus 18 214 20 737 19 816 11 865 0 0 26 502 0 0
Oslo 17 814 16 866 20 524 22 623 0 0 18 757 0 0
Hedmark 13 883 12 129 15 671 4 337 0 0 0 0 0
Oppland 13 026 12 621 15 564 0 0 0 3 367 0 0
Buskerud 14 767 14 249 15 476 0 0 0 0 0 0
Vestfold 20 084 19 539 13 841 0 0 0 0 0 0
Telemark 15 881 13 512 18 760 0 0 0 3 142 0 0
Aust-Agder 16 923 23 089 13 116 0 0 0 2 572 0 0
Vest-Agder 21 808 13 039 20 249 0 0 11 849 0 0 0
Rogaland 19 284 16 724 19 312 0 0 19 606 10 734 0 0
Hordaland 17 506 21 016 17 597 13 924 0 15 350 15 798 0 0
Sogn og Fjordane 15 667 8 041 0 0 0 0 3 071 0 0
Møre og Romsdal 16 097 12 059 12 790 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 15 303 17 473 12 447 9 306 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 13 771 16 077 10 561 0 0 0 2 132 0 0
Nordland 12 048 12 635 13 034 6 289 0 0 0 0 0
Troms 11 235 13 001 9 727 0 0 0 0 0 0
Finnmark 6 387 7 783 8 194 2 283 0 0 0 0 0
| Last ned