Poll of polls

Kantar for TV2 6. august 2012

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 29,7 34,1 14,4 3,8 4,1 4,4 5,0 0,2 3,1
Mandater 54 61 26 1 7 8 9 0 3
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 098 16 362 16 210 111 220 17 143 16 098 16 260 inf 30 244
Østfold 18 647 17 369 13 355 0 0 7 143 0 0 0
Akershus 19 251 17 780 16 031 0 0 0 25 002 0 0
Oslo 18 828 18 887 16 604 21 491 0 0 17 695 0 29 698
Hedmark 14 674 11 885 12 678 0 10 051 0 0 0 0
Oppland 13 767 12 367 12 591 0 9 135 0 0 0 0
Buskerud 15 608 13 962 12 520 0 0 0 0 0 0
Vestfold 21 228 19 146 22 394 0 0 0 6 147 0 0
Telemark 16 785 13 240 15 177 0 0 5 060 0 0 0
Aust-Agder 17 887 22 625 10 610 0 0 6 662 0 0 0
Vest-Agder 23 050 19 165 16 382 0 0 6 684 0 0 0
Rogaland 20 382 16 387 15 623 0 0 22 120 10 126 0 0
Hordaland 18 503 17 651 21 354 0 8 977 17 318 14 904 0 0
Sogn og Fjordane 8 280 15 759 0 0 7 329 0 0 0 0
Møre og Romsdal 11 343 15 755 15 520 0 0 9 456 0 0 0
Sør-Trøndelag 16 174 12 841 20 139 0 0 0 8 449 0 0
Nord-Trøndelag 14 555 15 753 8 543 0 7 611 0 0 0 0
Nordland 12 733 12 381 21 088 0 10 016 0 4 016 0 0
Troms 11 875 12 739 15 737 0 5 420 0 0 0 0
Finnmark 6 751 7 626 6 629 0 0 0 1 881 0 0
| Last ned