Poll of polls

Sentio for Sunnmørsposten 28. juni 2012

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 28,8 33,5 17,1 3,4 5,0 5,0 3,9 0,0 1,7
Mandater 53 62 31 1 9 9 3 0 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 15 904 15 814 16 145 99 513 16 260 16 260 38 049 nan 49 756
Østfold 18 082 17 064 15 859 0 0 8 117 0 0 0
Akershus 18 668 19 963 19 036 0 0 9 342 19 501 0 0
Oslo 18 258 18 555 19 717 19 229 0 9 347 27 604 0 16 286
Hedmark 14 229 11 676 15 055 0 12 257 0 0 0 0
Oppland 13 350 12 150 14 952 0 11 140 0 0 0 0
Buskerud 15 135 13 717 14 868 0 0 0 0 0 0
Vestfold 20 584 18 809 13 297 0 0 0 0 0 0
Telemark 10 851 13 007 18 023 0 0 0 0 0 0
Aust-Agder 17 345 22 227 12 600 0 0 7 570 0 0 0
Vest-Agder 22 351 12 552 19 453 0 0 15 191 0 0 0
Rogaland 19 764 16 099 18 552 0 9 157 25 136 0 0 0
Hordaland 17 942 17 341 16 905 0 10 948 19 679 0 0 0
Sogn og Fjordane 16 058 15 481 0 0 8 938 3 197 0 0 0
Møre og Romsdal 16 498 15 478 18 430 0 9 229 10 746 0 0 0
Sør-Trøndelag 15 684 16 821 11 958 0 9 405 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 14 114 15 476 10 145 0 9 282 0 0 0 0
Nordland 12 348 12 163 12 521 0 12 214 0 0 0 0
Troms 11 515 12 515 9 344 0 0 0 0 0 0
Finnmark 6 546 3 746 7 872 0 0 0 0 0 0
| Last ned