Poll of polls

Respons Analyse for Aftenposten og Bergens Tidende 15. juni 2012

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 30,0 35,1 11,7 3,6 4,7 5,2 5,5 0,0 1,9
Mandater 54 64 21 1 9 9 10 0 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 260 16 052 16 307 105 366 15 285 16 911 16 098 nan 55 610
Østfold 14 127 17 879 21 702 0 0 8 442 0 0 0
Akershus 19 445 18 302 19 538 0 0 9 716 27 502 0 0
Oslo 19 018 19 441 26 981 20 360 0 9 721 19 465 0 18 202
Hedmark 14 822 12 233 10 301 0 11 522 0 0 0 0
Oppland 13 906 12 730 10 230 0 10 471 0 0 0 0
Buskerud 15 765 14 372 20 345 0 7 491 0 0 0 0
Vestfold 21 442 19 708 18 195 0 0 0 6 762 0 0
Telemark 16 955 13 629 12 331 0 0 5 980 0 0 0
Aust-Agder 18 068 11 644 8 621 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 23 282 13 151 13 310 0 0 15 799 0 0 0
Rogaland 15 441 16 868 19 041 0 0 26 142 11 139 0 0
Hordaland 18 690 18 169 17 350 0 10 291 20 466 16 395 0 0
Sogn og Fjordane 16 727 16 221 0 0 8 402 3 325 0 0 0
Møre og Romsdal 17 186 16 217 12 610 0 8 675 11 176 0 0 0
Sør-Trøndelag 16 337 13 218 16 363 0 0 0 9 294 0 0
Nord-Trøndelag 14 702 16 215 0 0 8 725 0 2 212 0 0
Nordland 12 862 12 744 17 134 0 11 481 0 4 417 0 0
Troms 11 994 13 113 12 786 0 6 213 0 0 0 0
Finnmark 6 819 7 850 5 386 0 0 0 2 069 0 0
| Last ned