Poll of polls

Kantar for TV2 3. april 2012

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 28,8 30,1 18,1 4,1 5,1 4,7 6,0 0,0 1,6
Mandater 50 51 33 7 9 10 8 0 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 17 189 17 613 16 368 17 479 16 910 14 026 22 381 nan 47 747
Østfold 18 045 14 894 16 001 0 0 6 700 0 0 0
Akershus 20 978 21 433 20 152 13 541 0 0 33 083 0 0
Oslo 19 124 18 877 17 760 13 515 0 0 16 564 0 0
Hedmark 13 946 18 031 15 116 4 239 12 194 0 0 0 0
Oppland 12 635 18 226 13 187 0 9 676 0 3 088 0 0
Buskerud 14 838 15 552 13 648 0 8 713 0 0 0 0
Vestfold 20 580 17 172 26 925 0 0 0 7 519 0 0
Telemark 16 392 11 239 19 170 0 0 5 354 0 0 0
Aust-Agder 17 715 19 679 13 607 0 0 7 114 0 0 0
Vest-Agder 23 966 16 535 21 546 0 0 9 032 0 0 0
Rogaland 21 199 18 338 16 908 0 0 25 812 11 864 0 0
Hordaland 18 910 21 973 19 930 14 432 11 323 18 220 17 149 0 0
Sogn og Fjordane 18 021 12 615 8 997 0 0 0 2 782 0 0
Møre og Romsdal 16 417 17 840 12 763 0 9 796 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 15 804 15 696 12 979 0 11 021 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 14 114 12 011 9 581 0 8 343 0 0 0 0
Nordland 14 120 15 184 12 735 5 161 10 751 0 0 0 0
Troms 13 806 18 478 10 132 5 380 0 0 0 0 0
Finnmark 6 708 3 940 6 579 0 0 0 735 0 0
| Last ned