Poll of polls

Sentio for Sunnmørsposten 30. mars 2012

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 31,5 28,9 18,1 4,8 5,6 5,1 3,2 0,0 1,2
Mandater 56 51 33 9 10 9 1 0 0
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 463 16 585 16 053 15 610 16 390 16 585 93 659 nan inf
Østfold 14 833 14 721 16 787 0 0 0 0 0 0
Akershus 20 418 20 092 20 150 14 238 10 973 0 16 001 0 0
Oslo 17 116 18 675 20 870 13 574 0 9 534 22 650 0 0
Hedmark 15 563 20 144 15 935 0 13 728 2 493 0 0 0
Oppland 14 602 20 962 15 827 0 12 477 2 773 0 0 0
Buskerud 16 554 15 777 15 737 0 8 925 0 0 0 0
Vestfold 22 514 16 227 14 074 0 0 0 0 0 0
Telemark 17 802 11 221 19 077 0 0 5 865 0 0 0
Aust-Agder 18 971 19 175 13 337 0 0 7 721 0 0 0
Vest-Agder 12 224 16 242 20 591 0 0 15 495 0 0 0
Rogaland 16 213 16 666 19 637 0 10 255 25 639 0 0 0
Hordaland 19 625 17 453 17 894 16 708 12 262 20 073 0 0 0
Sogn og Fjordane 17 563 13 356 7 330 0 10 011 0 0 0 0
Møre og Romsdal 18 045 13 353 19 508 0 10 336 10 961 0 0 0
Sør-Trøndelag 17 154 14 511 12 657 11 168 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 15 437 13 351 10 739 0 10 395 0 0 0 0
Nordland 13 505 15 740 13 254 7 547 13 680 0 0 0 0
Troms 12 594 10 797 19 781 7 345 0 0 0 0 0
Finnmark 7 160 6 463 8 332 2 740 0 0 0 0 0
| Last ned