Poll of polls

Respons Analyse for Aftenposten 20. mars 2012

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 32,1 32,5 11,0 3,9 6,3 6,0 4,3 1,0 2,0
Mandater 58 59 20 1 11 11 8 0 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 199 16 122 16 098 114 147 16 763 15 965 15 732 inf 58 537
Østfold 15 116 16 554 20 403 0 0 9 740 0 0 0
Akershus 17 339 19 367 18 369 0 12 344 0 21 502 0 0
Oslo 20 350 18 001 25 367 22 057 0 11 216 15 218 0 19 160
Hedmark 15 859 11 327 9 684 0 15 444 0 0 0 0
Oppland 14 880 11 787 9 618 0 14 036 0 0 0 0
Buskerud 16 869 13 307 19 127 0 10 041 0 0 0 0
Vestfold 15 295 18 248 17 107 0 0 0 0 0 0
Telemark 18 141 12 619 11 593 0 0 6 900 0 0 0
Aust-Agder 19 332 10 782 0 0 0 9 084 0 0 0
Vest-Agder 12 456 18 266 12 514 0 0 18 229 0 0 0
Rogaland 16 522 18 742 17 902 0 11 537 15 082 0 0 0
Hordaland 19 998 19 627 16 312 13 575 13 794 23 615 12 818 0 0
Sogn og Fjordane 17 898 15 019 0 0 11 262 0 2 491 0 0
Møre og Romsdal 18 389 15 016 11 856 0 11 628 12 895 0 0 0
Sør-Trøndelag 17 481 16 318 15 384 0 11 850 0 7 266 0 0
Nord-Trøndelag 15 731 15 014 0 0 11 695 0 1 730 0 0
Nordland 13 762 11 800 16 109 0 15 390 4 696 0 0 0
Troms 12 834 12 141 12 021 0 0 3 444 0 0 0
Finnmark 7 296 7 268 5 064 0 0 0 1 618 0 0
| Last ned