Poll of polls

Sentio for Dagens Næringsliv 16. mars 2012

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 33,1 23,1 19,7 4,7 5,0 6,5 4,6 0,0 1,7
Mandater 58 40 34 8 9 11 8 0 1
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 17 030 17 234 17 291 17 532 16 579 17 634 17 159 nan 50 731
Østfold 15 555 17 146 17 415 0 0 9 265 0 0 0
Akershus 20 092 23 028 21 933 15 522 0 12 972 25 363 0 0
Oslo 18 316 16 902 19 330 15 492 0 11 846 19 049 0 0
Hedmark 16 028 13 838 16 452 4 860 11 955 0 0 0 0
Oppland 14 522 13 987 14 353 0 9 486 0 2 367 0 0
Buskerud 12 790 17 903 14 855 0 8 542 0 0 0 0
Vestfold 23 653 19 768 14 653 0 0 0 5 764 0 0
Telemark 12 560 17 251 20 865 0 0 7 405 0 0 0
Aust-Agder 20 359 15 102 14 809 0 0 9 839 0 0 0
Vest-Agder 13 772 25 379 23 451 0 0 12 491 0 0 0
Rogaland 18 273 23 455 18 402 0 9 981 17 849 0 0 0
Hordaland 17 386 21 079 21 691 16 544 11 101 25 198 13 148 0 0
Sogn og Fjordane 20 711 9 681 9 792 0 0 0 2 133 0 0
Møre og Romsdal 18 868 13 691 18 521 0 9 604 13 528 0 0 0
Sør-Trøndelag 14 531 18 069 14 126 10 845 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 16 221 9 218 10 428 0 8 179 0 0 0 0
Nordland 16 228 11 653 13 861 5 916 10 540 0 0 0 0
Troms 15 867 14 180 11 028 6 168 0 0 0 0 0
Finnmark 5 139 0 7 160 0 0 0 563 0 0
| Last ned