Poll of polls

Respons Analyse for Aftenposten 17. februar 2012

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 34,5 30,0 11,5 5,8 4,6 4,9 6,1 0,0 1,2
Mandater 62 52 19 10 8 8 10 0 0
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 606 17 216 18 062 17 308 17 159 18 278 18 204 nan inf
Østfold 16 213 14 845 20 332 0 7 784 0 0 0 0
Akershus 25 130 21 362 19 205 19 155 0 0 16 817 0 0
Oslo 19 091 18 814 22 567 19 118 0 0 16 840 0 0
Hedmark 12 530 17 971 0 5 997 10 999 0 0 0 0
Oppland 11 352 18 166 8 379 0 8 727 0 0 0 0
Buskerud 13 331 15 500 17 343 0 7 858 0 0 0 0
Vestfold 24 654 17 115 17 107 0 0 0 7 644 0 0
Telemark 13 091 22 404 12 180 0 0 5 582 0 0 0
Aust-Agder 10 611 19 613 0 0 0 7 417 0 0 0
Vest-Agder 28 709 16 480 13 690 0 0 9 417 0 0 0
Rogaland 19 046 18 277 21 485 0 0 13 455 12 061 0 0
Hordaland 18 122 21 900 18 994 20 416 10 213 18 995 17 435 0 0
Sogn og Fjordane 10 794 12 573 0 0 0 0 2 828 0 0
Møre og Romsdal 13 111 17 780 16 218 0 8 836 10 198 0 0 0
Sør-Trøndelag 18 932 15 644 16 492 13 384 0 0 11 172 0 0
Nord-Trøndelag 11 272 11 971 0 0 7 525 0 0 0 0
Nordland 12 686 15 134 16 183 7 301 9 697 0 0 0 0
Troms 11 025 18 416 12 874 7 611 0 0 0 0 0
Finnmark 5 357 0 4 180 1 833 0 0 0 0 0
| Last ned