Poll of polls

Kantar for TV2 7. juni 2011

Beregningen er basert på pollofpolls.nos mandatfordeling. Antall stemmer er basert på antall godkjente stemmer ved forrige stortingsvalg.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt
Oppslutning 30,3 31,8 14,5 6,4 4,7 5,5 4,6 0,0 1,2
Mandater 54 54 26 10 8 9 8 0 0
Stemmer bak hvert mandat nasjonalt 16 423 17 236 16 323 18 732 17 195 17 886 16 829 nan inf
Østfold 19 024 16 198 13 448 0 0 8 929 0 0 0
Akershus 19 640 18 950 24 213 18 984 0 10 276 23 002 0 0
Oslo 19 208 20 549 16 719 18 098 0 10 282 16 280 0 0
Hedmark 14 970 22 166 12 766 6 939 11 522 0 0 0 0
Oppland 14 046 11 533 12 679 0 10 471 0 0 0 0
Buskerud 15 923 17 361 12 607 8 123 0 0 0 0 0
Vestfold 21 657 17 855 22 550 0 0 0 5 655 0 0
Telemark 17 124 12 347 15 282 0 0 6 325 0 0 0
Aust-Agder 18 248 21 099 10 684 0 0 8 327 0 0 0
Vest-Agder 23 515 17 872 16 495 0 0 16 710 3 846 0 0
Rogaland 20 794 18 338 15 732 10 518 0 13 825 0 0 0
Hordaland 18 877 19 204 21 502 22 278 10 291 21 647 13 712 0 0
Sogn og Fjordane 16 894 14 696 0 0 8 402 0 2 665 0 0
Møre og Romsdal 17 358 14 692 15 628 0 8 675 11 821 0 0 0
Sør-Trøndelag 16 501 15 967 20 278 14 890 8 840 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 14 849 14 691 0 0 8 725 0 1 850 0 0
Nordland 12 991 11 546 21 235 10 063 11 481 0 0 0 0
Troms 12 114 11 880 15 846 9 793 0 0 0 0 0
Finnmark 6 887 7 112 6 675 3 653 0 0 0 0 0
| Last ned