Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Skien

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,9 (19) 15,3 (9) 11,5 (6) 4,0 (2) 3,0 (2) 7,5 (4) 3,5 (2) 3,5 (2) 1,6 (1) 15,2 (8)
Poll of polls (brutt ned) 25,7 (0) 13,2 (0) 9,9 (0) 6,4 (0) 5,1 (0) 5,6 (0) 2,6 (0) 6,0 (0) 3,2 (0) 25,5 (0)
Siste lokale målings 42,3 (25) 21,1 (12) 14,0 (8) 4,2 (2) 2,6 (1) 5,7 (3) 2,6 (1) 3,7 (0) 1,8 (1) 1,1 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,0 (0) 13,8 (0) 9,9 (0) 8,2 (0) 5,2 (0) 5,7 (0) 2,2 (0) 7,1 (0) 2,8 (0) 17,9 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,8 (0) 12,9 (0) 9,0 (0) 6,8 (0) 5,4 (0) 5,5 (0) 2,3 (0) 6,2 (0) 3,0 (0) 24,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 58,0 (32) 54,6 (0) 62,9 (33) 55,2 (0) 55,0 (0) R, SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Borgerlige 37,8 (21) 31,3 (0) 43,4 (24) 31,6 (0) 29,7 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 47,0 (26) 46,4 (0) 54,6 (29) 47,3 (0) 47,2 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 14,0 (8) 13,3 (0) 10,9 (5) 13,1 (0) 13,2 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 34,9 (19) 15,3 (9) 11,5 (6) 4,0 (2) 3,0 (2) 7,5 (4) 3,5 (2) 3,5 (2) 1,6 (1) 15,2 (8)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 45 5 53 16
Høyre 58 2 51 41
KrF 25 2 47 48
Venstre 61 9 55 46
Sp 24 1 48 25
Ap 61 10 50 51
SV 44 3 57 45
Rødt 16 1 51 50
Bypartiet 24 5 40 29
Partiet De Kristne 15 3 55 20
Miljøpartiet De Grønne 25 2 37 56
Nabolaget bygdeliste 15 1 31 47
Sum 413 44 50 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 39 6 51 26
Høyre 52 4 50 35
KrF 19 3 47 42
Venstre 61 1 51 41
Sp 26 2 55 15
Ap 58 10 50 50
SV 51 4 57 43
Rødt 16 1 47 38
Demokratene i Norge 7 1 55 14
Miljøpartiet De Grønne 11 0 32 45
Pensjonistpartiet 7 3 75 43
Sum 347 35 51 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Telemark
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 53 259
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 23 215
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,7 %
F-2015 51,9 %
K-2015 54,6 %
S-2013 75,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 55 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Hedda Foss Five, Ap (2011-)
Rolf Erling Andersen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 R, SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, V
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Ap 13/11-2014 42,3 (25) 21,1 (12) 14,0 (8) 4,2 (2) 2,6 (1) 5,7 (3) 2,6 (1) 3,7 (0) 1,8 (1) 1,1 (2)
Kantar / TA / NRK 9/9-2011 35,4 (19) 25,0 (14) 17,8 (10) 3,7 (2) 2,2 (1) 7,1 (4) 6,5 (4) 0,0 (0) 1,7 (1) 0,7 (0)
Norfakta / Varden 9/9-2011 40,5 (23) 19,8 (11) 18,9 (10) 4,5 (3) 1,6 (1) 7,6 (4) 5,1 (3) 0,0 (0) 1,0 (0) 1,1 (0)
InFact / NTB 1/9-2011 37,6 (21) 17,2 (9) 21,6 (12) 5,5 (3) 3,1 (2) 8,3 (5) 4,4 (2) 0,0 (0) 1,7 (1) 0,7 (0)
InFact / NTB 20/6-2011 31,7 (18) 20,2 (11) 22,5 (13) 7,9 (4) 1,8 (1) 7,9 (4) 5,6 (3) 0,0 (0) 1,6 (1) 0,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,9 15,3 11,5 4,0 3,0 7,5 3,5 3,5 1,6 15,2
2011 37,4 26,7 12,9 4,6 2,5 7,7 5,1 0,8 1,2 1,2
2007 38,5 10,0 25,1 7,3 2,7 8,6 5,3 0,0 1,4 1,0
2003 35,1 10,8 22,6 15,0 3,2 8,0 2,9 0,0 1,3 1,1
1999 31,5 16,5 18,5 11,1 2,9 11,9 3,8 0,0 2,0 1,8
1995 32,3 15,4 15,1 7,4 6,3 9,8 3,9 0,0 1,9 8,0
1991 30,0 19,1 8,0 17,2 8,7 11,5 3,7 0,0 1,6 0,0
1987 40,9 21,9 13,2 7,1 2,3 9,2 4,3 0,0 1,0 0,0
1983 46,4 24,6 4,1 6,0 2,7 10,7 3,8 0,0 0,9 0,8
1979 42,3 25,5 1,6 5,9 3,7 13,4 5,9 0,0 0,0 1,7
1975 41,8 17,8 1,7 9,1 5,0 16,5 4,7 0,0 0,0 3,4
1971 45,6 14,1 0,0 8,5 6,0 10,8 10,9 0,0 0,0 4,1
1967 48,8 13,3 0,0 10,2 3,9 8,6 12,9 0,0 0,0 2,3
1963 52,9 12,9 0,0 6,4 3,2 8,1 12,8 0,0 0,0 3,7
1959 47,9 18,9 0,0 0,0 0,0 10,2 15,4 0,0 0,0 7,7
1955 56,0 16,4 0,0 0,0 0,0 13,0 6,2 0,0 0,0 8,5
1951 42,5 16,2 0,0 0,0 0,0 8,9 21,1 0,0 0,0 11,3
1947 32,4 15,0 0,0 0,0 0,0 7,9 26,2 0,0 0,0 18,5
1945 36,2 12,3 0,0 0,0 0,0 11,0 18,1 0,0 0,0 22,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,2 18,7 15,2 4,1 6,0 8,1 3,5 3,8 1,5 1,0
2011 38,0 26,3 12,7 4,0 4,2 7,1 4,0 0,9 1,1 1,7
2007 37,4 11,9 24,5 6,8 3,0 8,4 4,9 0,0 1,9 1,2
2003 35,1 11,2 22,8 14,6 3,4 8,1 2,8 0,0 1,3 0,7
1999 31,0 16,2 17,9 11,2 3,4 12,3 3,7 0,0 1,8 2,4
1995 32,3 14,8 16,0 7,1 6,8 10,1 3,8 0,5 1,6 7,1
1991 30,3 19,6 8,2 17,2 9,1 10,5 3,5 0,4 1,2 0,0
1987 40,9 22,1 13,1 7,1 2,3 9,3 4,0 0,0 1,0 0,2
1983 46,0 24,9 4,2 6,2 2,7 10,7 3,5 0,0 0,9 1,0
1979 41,7 25,5 1,7 5,7 3,7 13,4 5,9 0,0 0,6 1,7
1975 41,7 18,0 1,8 8,9 5,0 16,5 4,8 0,0 0,0 3,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,1 22,4 17,5 5,7 7,0 5,6 2,8 2,6 1,9 1,5
2013 35,8 23,5 20,7 3,3 1,9 7,2 3,4 2,0 0,7 1,6
2009 41,7 14,2 24,6 5,4 2,4 7,2 2,4 0,2 0,9 0,8
2005 39,6 10,7 23,4 9,7 3,1 8,3 3,5 0,0 0,7 1,0
2001 28,9 16,1 18,6 15,5 2,3 12,9 2,7 0,0 0,7 2,3
1997 38,1 10,9 18,0 7,6 4,5 14,1 3,4 0,2 1,1 2,2
1993 38,4 12,6 10,6 10,0 11,4 10,3 3,0 0,0 0,7 2,9
1989 34,3 19,5 14,9 14,4 2,5 10,4 2,4 0,3 0,0 1,3
1985 47,9 28,2 2,8 5,6 2,4 9,4 2,4 0,0 0,4 0,8
1981 45,0 26,4 2,8 6,4 0,0 10,8 0,0 0,0 0,4 8,3
1977 48,6 19,6 1,4 5,7 4,8 13,6 0,0 0,0 0,4 5,8
1973 34,9 14,4 4,0 20,4 0,0 13,7 0,0 0,0 0,4 12,1
1969 53,2 14,8 0,0 5,3 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0 13,8
1965 48,2 14,2 0,0 10,9 0,0 12,1 12,9 0,0 0,0 1,7
1961 49,9 19,3 0,0 4,2 0,6 9,4 11,8 0,0 0,0 4,8
1957 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 12,6 0,0 0,0 23,9
1953 48,8 17,0 0,0 0,0 1,4 9,5 14,3 0,0 0,0 8,9
1949 43,6 15,5 0,0 0,0 0,0 6,3 22,8 0,0 0,0 11,8
1945 37,3 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 21,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.4 15.9 11.3 5.5 2.1 7.1 3.7 5.1 1.7 11.2
Valgting 34,6 15,1 11,6 3,7 3,2 7,6 3,4 3,2 1,5 16,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned