Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,0 (8) 21,0 (5) 11,0 (3) 0,0 (0) 22,5 (6) 5,5 (1) 6,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 24,3 (0) 18,2 (0) 9,4 (0) 0,0 (0) 38,4 (0) 4,1 (0) 5,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 42,7 (11) 16,0 (4) 10,7 (3) 0,0 (0) 17,3 (4) 8,0 (2) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,7 (0) 19,1 (0) 9,4 (0) 0,0 (0) 39,0 (0) 4,1 (0) 4,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 24,4 (0) 17,9 (0) 8,6 (0) 0,0 (0) 40,3 (0) 4,0 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 35,9 (0) 20,1 (0) 12,2 (0) 0,0 (0) 22,7 (0) 5,6 (0) 4,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 44,4 (11) 36,8 (0) 40,0 (10) 36,9 (0) 35,0 (0) 42,5 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 55,6 (14) 62,7 (0) 60,0 (15) 61,7 (0) 64,7 (0) 58,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 34,9 (9) 47,6 (0) 30,6 (7) 47,4 (0) 48,8 (0) 32,9 (0) KrF, Sp, V



Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,0 (8) 21,0 (5) 11,0 (3) 0,0 (0) 22,5 (6) 5,5 (1) 6,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 3 37 22
Høyre 14 3 48 36
KrF 7 2 57 43
Venstre 13 2 57 31
Sp 15 2 37 53
Ap 18 3 52 56
Sum 76 15 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 4 50 29
Høyre 15 3 49 27
KrF 9 3 52 56
Venstre 17 2 51 24
Sp 12 1 34 42
Ap 21 2 52 52
SV 11 2 46 73
Sum 99 17 48 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Vestfold
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 632
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede F-2015 50,6 %
K-2015 53,8 %
S-2013 75,7 %
K-2011 61,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Bjarne Sommerstad, Sp (2011-2019)
Hans Hilding Hønsvall, KrF (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / SB 7/9-2015 42,7 (11) 16,0 (4) 10,7 (3) 0,0 (0) 17,3 (4) 8,0 (2) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / SB 3/7-2015 39,7 (10) 15,1 (4) 20,5 (5) 4,1 (1) 6,8 (2) 4,1 (1) 2,7 (0) 4,1 (0) 0,0 (0) 2,7 (2)
Sentio / TB 10/9-2011 24,4 (6) 21,4 (5) 18,7 (5) 3,1 (1) 14,4 (4) 8,7 (2) 7,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,0 21,0 11,0 0,0 22,5 5,5 6,9 0,0 0,0 0,0
2011 28,0 23,7 14,0 2,7 17,3 6,7 7,6 0,0 0,0 0,0
2007 20,4 14,2 21,2 6,9 11,6 15,3 10,3 0,0 0,0 0,0
2003 17,0 14,8 21,9 11,6 13,0 11,6 10,1 0,0 0,0 0,0
1999 21,1 21,1 12,7 0,0 19,8 12,5 8,4 0,0 4,4 0,0
1995 22,3 23,6 0,0 0,0 33,2 9,6 7,3 0,0 4,0 0,0
1991 26,0 28,4 8,6 0,0 28,1 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0
1987 29,2 28,6 13,2 0,0 10,9 7,9 10,3 0,0 0,0 0,0
1983 28,5 30,9 10,7 0,0 10,7 9,0 10,1 0,0 0,0 0,0
1979 25,5 36,4 0,0 0,0 16,3 10,1 11,7 0,0 0,0 0,0
1975 28,9 25,6 2,9 0,0 20,7 11,3 10,5 0,0 0,0 0,0
1971 35,2 23,6 0,0 0,0 21,1 7,9 12,2 0,0 0,0 0,0
1967 35,0 24,0 0,0 0,0 19,7 7,2 14,1 0,0 0,0 0,0
1963 35,1 26,0 0,0 0,0 18,8 6,3 13,9 0,0 0,0 0,0
1959 28,8 24,8 0,0 0,0 21,5 9,1 15,8 0,0 0,0 0,0
1955 33,8 23,2 0,0 0,0 21,6 9,4 12,0 0,0 0,0 0,0
1951 29,0 27,6 0,0 0,0 20,8 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0
1947 25,6 27,6 0,0 0,0 21,3 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0
1945 26,3 22,4 0,0 0,0 13,9 0,0 24,4 0,0 0,0 13,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,9 22,4 12,7 2,1 16,6 7,4 4,4 2,9 1,0 1,7
2011 26,9 24,1 14,1 3,3 10,8 10,9 5,9 0,8 0,9 2,3
2007 25,3 16,5 22,5 5,1 10,0 8,9 6,8 0,6 1,2 3,2
2003 17,6 14,9 23,3 11,0 12,6 9,7 5,8 0,5 1,2 3,5
1999 20,6 19,3 13,0 4,8 14,8 11,1 5,9 0,0 2,4 8,0
1995 22,8 22,5 9,6 2,5 25,6 9,1 6,0 0,3 1,4 0,2
1991 23,2 26,0 8,4 6,8 21,1 7,7 5,7 0,6 0,5 0,0
1987 28,0 29,6 12,7 2,2 10,7 8,4 7,7 0,0 0,5 0,2
1983 27,4 30,9 10,3 2,0 11,1 9,4 8,3 0,0 0,2 0,4
1979 24,2 35,2 2,2 1,3 15,1 10,8 10,3 0,0 0,3 0,6
1975 27,6 26,7 2,3 2,0 20,0 11,4 7,9 0,0 0,0 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2013 30,3 25,6 19,1 3,0 8,1 6,1 4,1 1,9 0,5 1,4
2009 31,4 16,8 26,4 5,6 7,7 6,3 3,2 0,5 0,5 1,7
2005 26,4 15,2 26,7 6,9 9,0 7,7 6,3 0,4 0,2 1,2
2001 18,8 21,8 17,2 9,9 8,4 14,8 4,7 0,4 0,6 3,3
1997 28,4 15,9 15,3 4,3 13,2 16,6 4,5 0,1 1,5 0,3
1993 26,5 18,5 8,4 4,5 29,1 7,3 4,4 0,1 0,3 0,9
1989 26,7 26,4 14,5 6,5 10,3 9,2 4,4 1,2 0,0 0,9
1985 30,5 37,0 6,4 2,1 10,1 8,8 4,5 0,0 0,4 0,2
1981 26,8 38,8 5,4 1,5 0,0 10,5 0,0 0,0 0,3 16,7
1977 29,0 28,4 2,8 1,8 17,3 12,9 6,5 0,0 0,1 1,2
1973 26,8 19,0 7,9 5,3 0,0 13,1 0,0 0,0 0,3 27,5
1969 36,6 23,9 0,0 1,1 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 27,3
1965 33,7 27,9 0,0 2,2 24,6 0,0 11,6 0,0 0,0 0,1
1961 32,8 26,5 0,0 0,0 20,9 7,4 12,1 0,0 0,0 0,2
1957 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 15,7 0,0 0,0 44,6
1953 34,1 26,9 0,0 0,0 18,9 4,9 14,9 0,0 0,0 0,3
1949 30,9 27,7 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 34,3
1945 26,7 27,4 0,0 0,0 19,0 0,0 25,7 0,0 0,0 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.4 23.3 12.2 0 15.6 6.6 6.9 0 0 0
Valgting 32,7 20,7 10,8 0,0 23,5 5,3 6,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned