Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Holmestrand

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,9 (8) 44,5 (12) 6,6 (2) 3,7 (1) 4,9 (1) 4,2 (1) 2,7 (1) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 22,0 (0) 38,5 (0) 5,6 (0) 5,9 (0) 8,3 (0) 3,1 (0) 2,0 (0) 6,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 32,7 (9) 42,2 (12) 7,4 (2) 3,6 (1) 5,7 (2) 1,7 (0) 2,1 (0) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 20,5 (0) 40,3 (0) 5,6 (0) 7,5 (0) 8,4 (0) 3,2 (0) 1,6 (0) 7,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 22,0 (0) 37,7 (0) 5,1 (0) 6,2 (0) 8,7 (0) 3,1 (0) 1,7 (0) 6,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 32,5 (0) 42,5 (0) 7,3 (0) 4,2 (0) 4,9 (0) 4,3 (0) 1,8 (0) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 57,9 (16) 49,2 (0) 53,4 (14) 50,7 (0) 47,6 (0) 55,9 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 42,1 (11) 42,6 (0) 46,4 (13) 44,0 (0) 43,5 (0) 44,8 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 11,7 (3) 13,4 (0) 9,5 (2) 13,2 (0) 13,5 (0) 11,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 29,9 (8) 44,5 (12) 6,6 (2) 3,7 (1) 4,9 (1) 4,2 (1) 2,7 (1) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 2 58 22
Høyre 22 4 52 36
KrF 12 2 50 42
Venstre 10 1 47 60
Sp 13 2 58 46
Ap 22 2 51 50
SV 12 2 49 75
Miljøpartiet De Grønne 9 2 37 44
Sum 109 17 51 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 3 45 40
Høyre 24 4 49 46
KrF 10 1 49 40
Venstre 10 2 52 30
Sp 15 2 55 33
Ap 20 3 53 50
SV 19 2 50 58
Sum 108 17 51 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Vestfold
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 424
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 5 020
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,3 %
F-2015 52,4 %
K-2015 59,1 %
S-2013 77,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 27 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Alf Johan Svele, H (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 SV, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / Jarlsb 11/9-2015 32,7 (9) 42,2 (12) 7,4 (2) 3,6 (1) 5,7 (2) 1,7 (0) 2,1 (0) 4,4 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Jarlsb 8/9-2011 31,0 (8) 42,5 (12) 5,2 (1) 3,2 (1) 10,1 (3) 3,6 (1) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Jarlsb 11/8-2011 37,7 (10) 33,0 (9) 9,5 (3) 7,0 (2) 5,0 (1) 5,4 (2) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / Jarlsb 16/6-2011 34,4 (9) 36,2 (10) 12,9 (4) 5,2 (1) 3,8 (1) 4,1 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,9 44,5 6,6 3,7 4,9 4,2 2,7 3,7 0,0 0,0
2011 29,2 46,0 5,9 5,0 6,1 4,6 3,1 0,0 0,0 0,0
2007 32,7 25,0 11,0 6,5 5,9 0,0 2,7 0,0 0,0 16,2
2003 33,4 17,1 13,7 12,0 5,0 5,2 3,5 0,0 0,0 10,2
1999 35,7 26,1 0,0 0,0 6,3 9,1 4,8 0,0 0,0 18,0
1995 26,1 14,3 0,0 2,6 5,6 6,3 0,0 0,0 0,7 44,5
1991 25,9 20,7 4,9 7,8 8,4 6,4 1,8 0,0 0,3 23,8
1987 42,9 21,5 15,0 3,7 4,6 6,4 0,0 0,0 1,5 4,3
1983 48,6 25,9 4,9 5,7 5,3 6,6 0,0 0,0 0,0 3,2
1979 46,3 28,7 0,0 4,4 7,7 8,5 0,0 0,0 0,0 4,4
1975 49,9 19,8 0,0 4,6 10,7 9,7 0,0 0,0 0,0 5,2
1971 52,1 18,4 0,0 5,9 11,9 7,2 4,6 0,0 0,0 0,0
1967 51,2 20,7 0,0 6,0 12,2 6,3 3,7 0,0 0,0 0,0
1963 55,1 20,5 0,0 4,3 9,9 7,1 3,1 0,0 0,0 0,0
1959 59,7 28,9 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 50,5 33,2 0,0 0,0 0,0 6,6 7,2 0,0 0,0 2,6
1951 55,8 25,6 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 4,5
1947 49,4 27,4 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 9,3
1945 47,1 24,2 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 0,0 11,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,6 34,6 8,0 3,2 5,6 4,7 2,9 5,1 1,1 1,3
2011 33,9 36,0 8,3 4,1 5,1 4,8 3,6 0,7 1,2 2,3
2007 38,0 21,0 16,7 5,5 4,4 7,2 2,9 0,5 1,4 2,3
2003 33,4 17,6 19,2 11,7 5,0 6,0 2,5 0,4 1,4 2,9
1999 31,7 22,9 13,4 6,4 6,7 8,9 2,8 0,0 1,9 5,5
1995 38,6 23,2 13,1 5,1 8,6 7,0 1,8 0,7 1,5 0,4
1991 32,1 24,1 7,2 12,7 11,6 7,3 2,7 1,6 0,8 0,0
1987 41,5 23,5 14,0 4,6 5,0 6,4 2,5 0,0 1,2 1,4
1983 47,5 27,0 4,9 4,6 5,5 6,4 2,2 0,0 1,1 0,8
1979 45,5 28,3 1,6 3,8 7,0 8,7 3,2 0,0 0,7 1,1
1975 50,2 19,3 1,4 4,5 10,0 9,5 2,4 0,0 0,0 2,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 30,0 27,8 15,8 4,8 7,8 3,7 3,6 2,6 2,2 1,7
2013 34,8 26,7 17,6 4,0 3,9 4,7 3,8 2,1 0,7 1,7
2009 40,2 16,8 24,8 6,1 3,8 4,1 2,4 0,3 0,7 0,8
2005 36,6 13,1 26,7 8,2 3,7 5,2 4,3 0,1 1,0 1,0
2001 28,2 22,9 17,0 11,5 3,6 10,0 2,3 0,3 0,8 3,3
1997 39,7 14,8 19,4 4,8 5,7 11,3 2,3 0,2 1,3 0,4
1993 42,4 18,2 8,7 6,7 13,0 6,5 2,0 0,2 0,4 1,8
1989 37,9 21,8 16,7 8,5 4,4 6,7 2,3 0,6 0,0 1,2
1985 47,5 30,4 3,5 5,3 4,4 6,0 1,7 0,0 0,3 0,9
1981 46,3 31,3 4,2 3,3 0,0 6,7 0,0 0,0 0,8 7,5
1977 52,1 23,7 1,6 2,7 7,4 9,0 1,8 0,0 0,6 1,2
1973 44,8 17,7 6,0 9,2 0,0 9,1 0,0 0,0 0,6 12,6
1969 55,1 21,1 0,0 2,6 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 16,9
1965 51,3 22,1 0,0 6,9 14,4 0,0 4,3 0,0 0,0 1,0
1961 58,9 27,3 0,0 0,0 0,6 8,3 3,0 0,0 0,0 1,9
1957 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 3,0 0,0 0,0 28,3
1953 57,9 27,4 0,0 0,0 1,1 7,9 2,7 0,0 0,0 3,0
1949 61,6 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 3,6
1945 51,0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 10,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32.7 42.8 5.1 2.7 3.2 4.3 3.7 5.7 0 0
Valgting 29,2 44,9 6,9 3,9 5,3 4,2 2,4 3,2 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned