Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste lokale målings 35,1 (15) 26,6 (12) 13,9 (6) 2,2 (1) 9,0 (4) 3,4 (1) 4,9 (2) 1,7 (1) 0,0 (0) 3,1 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Buskerud
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 29 493
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 74,1 %
K-2015 52,3 %
F-2015 46,9 %
S-2013 75,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Kjell Børre Hansen, Ap (2007-2019)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, V, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, V, KrF, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 4/9-2015 35,1 (15) 26,6 (12) 13,9 (6) 2,2 (1) 9,0 (4) 3,4 (1) 4,9 (2) 1,7 (1) 0,0 (0) 3,1 (1)
InFact / NTB 1/9-2011 31,7 (14) 26,1 (11) 19,4 (9) 2,8 (1) 4,7 (2) 2,2 (1) 5,6 (2) 0,0 (0) 6,5 (3) 1,1 (0)
InFact / NTB 20/6-2011 26,0 (11) 22,9 (10) 22,7 (10) 5,5 (2) 5,0 (2) 2,9 (1) 8,4 (4) 0,0 (0) 6,0 (3) 0,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,5 22,3 11,9 3,4 9,3 2,6 4,0 3,3 0,0 3,5
2011 37,4 27,1 13,0 0,0 6,1 2,8 6,1 0,0 0,0 7,5
2007 33,4 15,7 20,8 5,9 6,1 2,9 9,5 0,0 5,7 0,0
2003 32,8 19,5 18,4 13,7 4,9 3,0 4,4 0,0 3,2 0,0
1999 35,3 22,4 15,8 8,5 5,0 5,7 5,0 0,0 2,3 0,0
1995 38,4 13,3 10,0 6,3 8,9 4,1 4,1 0,0 0,0 14,9
1991 41,8 19,0 8,6 14,9 9,3 4,0 2,3 0,0 0,0 0,0
1987 49,0 20,7 13,2 5,4 4,7 3,9 2,5 0,0 0,6 0,0
1983 52,9 23,1 5,4 6,1 4,6 3,7 2,6 0,0 1,2 0,4
1979 52,4 25,7 1,8 0,0 5,8 5,2 3,3 0,0 1,2 4,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,3 23,1 12,6 3,2 8,2 2,7 4,1 3,8 2,0 1,1
2011 37,5 26,9 13,2 3,6 5,8 2,6 5,9 0,7 3,2 0,6
2007 35,3 15,4 22,3 6,2 5,8 3,0 7,8 0,0 3,5 0,6
2003 34,3 17,7 19,6 13,9 5,0 3,1 3,3 0,4 2,1 0,6
1999 35,2 23,2 14,4 8,5 5,5 5,9 4,5 0,0 1,7 1,0
1995 39,4 17,0 10,6 6,0 9,8 4,3 3,5 0,0 0,8 8,6
1991 41,7 19,6 7,4 13,3 9,4 3,9 2,1 0,0 0,5 2,1
1987 49,4 21,9 11,8 4,9 5,1 3,7 2,3 0,0 0,6 0,3
1983 53,6 25,0 4,8 4,8 4,4 3,5 2,3 0,0 0,9 0,7
1979 52,2 27,1 1,7 3,7 5,6 4,9 2,9 0,0 0,9 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 32,3 24,3 18,0 5,0 9,7 2,2 2,9 2,3 1,9 1,4
2013 36,3 26,3 19,5 2,9 4,3 2,7 4,1 2,1 0,9 0,9
2009 41,6 15,7 25,3 4,7 5,1 2,2 3,4 0,2 1,2 0,5
2005 42,5 11,4 21,8 8,5 4,5 3,0 6,3 0,1 1,0 0,9
2001 33,2 20,0 16,2 12,8 4,0 7,7 2,8 0,1 1,0 2,1
1997 47,2 12,1 17,0 5,0 5,7 8,7 2,7 0,2 0,9 0,5
1993 50,3 14,4 6,8 8,1 13,1 3,7 2,0 0,0 0,4 1,1
1989 47,2 19,9 12,2 9,0 4,8 3,5 1,6 0,3 0,0 1,4
1985 56,1 26,4 2,7 4,0 4,6 3,4 1,8 0,0 0,4 0,6
1981 53,5 26,1 4,5 4,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,7 7,1
1977 58,5 19,6 1,8 4,4 6,7 0,0 0,0 0,0 0,5 8,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned