Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste lokale målings 22,9 (8) 14,5 (5) 11,2 (4) 2,0 (1) 9,4 (3) 2,8 (1) 7,4 (3) 3,4 (1) 0,0 (0) 26,3 (9)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Buskerud
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 26 086
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,0 %
K-2015 58,7 %
F-2015 44,6 %
S-2013 79,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Kari Anne Sand, Sp (2015-2019)
Vidar Lande, Ap (2007-2015)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 R, Ap, Sp, KrF, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / LP 4/9-2015 22,9 (8) 14,5 (5) 11,2 (4) 2,0 (1) 9,4 (3) 2,8 (1) 7,4 (3) 3,4 (1) 0,0 (0) 26,3 (9)
InFact / LP 17/8-2015 25,4 (9) 16,0 (6) 7,6 (3) 1,6 (0) 6,8 (2) 3,5 (1) 8,8 (3) 4,3 (2) 0,0 (0) 26,1 (9)
Sentio / LP 20/1-2015 39,0 (14) 19,1 (7) 4,5 (2) 2,0 (0) 6,8 (2) 5,7 (2) 13,8 (5) 2,7 (0) 0,9 (0) 5,5 (3)
Sentio / LP 20/9-2013 24,7 (9) 25,7 (9) 9,5 (3) 3,0 (1) 9,2 (3) 4,2 (2) 18,0 (7) 2,8 (0) 1,5 (0) 1,5 (1)
Sentio / LP 10/3-2012 31,3 (11) 21,6 (7) 8,0 (3) 5,0 (2) 6,3 (2) 5,5 (2) 19,5 (7) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,0 (0)
Sentio / LP 9/9-2011 32,4 (11) 18,7 (6) 12,3 (4) 7,4 (3) 10,1 (4) 2,5 (1) 13,8 (5) 0,0 (0) 0,7 (0) 2,1 (1)
Sentio / LP 1/9-2011 29,9 (11) 21,7 (8) 12,6 (4) 3,5 (1) 11,8 (4) 3,5 (1) 13,7 (5) 0,0 (0) 2,2 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 23,7 14,3 5,9 3,0 8,1 3,0 8,2 4,4 2,1 27,3
2011 35,8 18,5 9,2 3,6 8,9 4,5 17,6 0,0 1,9 0,0
2007 38,0 17,3 15,4 5,4 8,9 4,0 8,1 0,0 3,0 0,0
2003 31,0 20,1 15,1 13,2 6,6 4,2 6,5 0,0 3,4 0,0
1999 30,7 25,8 11,4 7,5 6,0 5,9 9,0 0,0 3,7 0,0
1995 31,9 23,9 9,9 5,3 8,0 4,3 14,4 0,0 2,1 0,0
1991 34,6 22,4 8,0 12,4 10,1 4,2 6,4 0,0 1,8 0,0
1987 39,7 21,9 13,9 5,8 5,6 3,8 7,4 0,0 1,4 0,4
1983 40,6 25,2 6,7 4,8 5,7 3,1 11,9 0,0 0,7 1,2
1979 43,8 31,5 0,0 4,6 7,7 4,9 7,6 0,0 0,0 0,0
1975 48,4 21,9 0,0 5,8 10,5 7,1 6,3 0,0 0,0 0,0
1971 51,2 15,8 0,0 6,7 10,3 5,8 10,2 0,0 0,0 0,0
1967 52,8 15,7 0,0 6,5 9,4 4,2 11,4 0,0 0,0 0,0
1963 56,1 16,3 0,0 5,2 9,0 3,6 9,7 0,0 0,0 0,0
1959 57,0 15,0 0,0 0,0 0,0 4,9 17,2 0,0 0,0 5,8
1955 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,2
1951 51,7 14,8 0,0 0,0 0,0 6,7 13,7 0,0 0,0 13,1
1947 44,0 12,5 0,0 0,0 0,0 6,3 13,9 0,0 0,0 23,3
1945 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 12,0 0,0 0,0 40,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,5 22,4 10,3 3,4 11,9 3,1 7,5 6,3 1,5 2,1
2011 37,9 26,9 9,4 4,2 7,3 3,6 8,4 0,7 1,3 0,4
2007 37,2 19,6 16,2 5,7 8,3 3,6 6,6 0,0 2,4 0,4
2003 32,2 20,0 15,9 13,2 6,2 4,0 4,7 0,6 2,8 0,4
1999 31,6 26,2 11,8 8,5 5,7 6,1 7,1 0,0 2,6 0,4
1995 33,4 26,2 9,2 5,6 8,6 4,5 9,7 0,0 1,1 1,7
1991 35,1 22,8 7,8 11,8 10,6 4,3 4,7 0,0 0,8 2,0
1987 40,0 23,5 13,7 5,6 5,4 4,0 6,4 0,0 0,8 0,5
1983 42,6 27,5 6,3 4,7 5,9 3,3 8,5 0,0 0,8 0,4
1979 43,1 31,1 1,6 4,2 7,5 4,9 6,6 0,0 0,5 0,5
1975 47,9 21,4 1,0 5,5 10,4 7,2 5,3 0,0 0,0 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,4 24,4 16,8 6,1 13,1 2,3 4,0 3,4 1,6 1,1
2013 30,0 25,9 17,0 3,2 9,9 2,7 7,1 2,4 0,6 1,2
2009 41,6 18,1 21,3 5,7 5,8 2,6 3,6 0,2 0,6 0,4
2005 38,0 14,7 21,2 8,7 6,2 3,3 6,1 0,1 1,1 0,5
2001 27,0 26,0 13,6 13,5 4,5 7,9 4,6 0,1 0,9 1,9
1997 40,4 16,6 15,0 6,1 6,5 7,9 6,1 0,1 0,9 0,5
1993 43,7 18,7 6,5 8,0 13,4 4,1 4,2 0,0 0,4 1,1
1989 39,0 24,1 13,6 9,4 5,4 3,8 3,6 0,2 0,0 0,9
1985 43,4 34,0 3,7 4,0 5,9 3,6 4,3 0,0 0,4 0,6
1981 41,4 33,9 4,5 4,9 0,0 4,3 0,0 0,0 0,3 10,7
1977 49,1 25,2 1,9 4,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,3 10,2
1973 42,5 19,7 3,6 13,1 9,8 6,1 2,7 0,0 0,2 2,3
1969 52,9 20,7 0,0 4,1 10,0 3,9 7,8 0,0 0,0 0,6
1965 50,6 19,0 0,0 7,9 9,7 4,1 7,8 0,0 0,0 0,8
1961 60,8 21,9 0,0 0,0 1,8 4,5 6,9 0,0 0,0 4,2
1957 62,1 18,5 0,0 0,0 1,3 4,6 8,5 0,0 0,0 5,0
1953 59,2 19,8 0,0 0,0 2,0 4,9 4,3 0,0 0,0 9,8
1949 58,9 22,6 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 12,7
1945 47,2 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned