Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vardø

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 157 42,9 275 47,3 432 46,5 0,0 9 9
H 53 14,5 54 9,3 107 11,5 0,0 2 2
SV 35 9,6 32 5,5 67 7,2 0,0 1 1
Sp 31 8,5 65 11,2 96 10,3 0,0 2 2
MDG 90 24,6 137 23,5 227 24,4 0,0 5 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
313 85,5 509 87,5 822 88,4 0,0 17 17
H+Frp+
KrF+V
53 14,5 54 9,3 107 11,5 0,0 2 2
Nærmest til å vinne mandat: SV (9 stemmer), tape mandat: MDG (23 stemmer)
Fremmøte: 59,9 % Stemmeberettigede: 1 582 Opptalte stemmer: 948
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 46,5 11,5 0,0 7,2 10,3 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0
20/9 - 15:15 46,5 11,5 0,0 7,2 10,3 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0
20/9 - 15:15 46,5 11,5 0,0 7,2 10,3 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0
14/9 - 10:30 46,5 11,5 0,0 7,2 10,3 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0
14/9 - 10:02 46,5 11,5 0,0 7,2 10,3 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0
14/9 - 10:02 46,5 11,5 0,0 7,2 10,3 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0
13/9 - 09:53 46,5 11,5 0,0 7,2 10,3 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0
13/9 - 09:53 46,5 11,5 0,0 7,2 10,3 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0
13/9 - 09:53 46,5 11,5 0,0 7,2 10,3 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0
12/9 - 16:45 46,5 11,5 0,0 7,2 10,3 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 40,5 (8) 7,1 (1) 0,0 (0) 7,0 (1) 20,6 (4) 0,0 (0) 1,7 (0) 23,2 (5) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 33,9 (8) 9,3 (2) 0,0 (0) 9,0 (2) 10,8 (3) 0,0 (0) 2,3 (0) 16,7 (4) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 35,0 (9) 9,6 (2) 0,0 (0) 7,3 (2) 11,5 (3) 0,0 (0) 2,3 (0) 13,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 34,1 (8) 9,0 (2) 0,0 (0) 8,8 (2) 11,1 (3) 0,0 (0) 2,3 (0) 16,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 11 2 54 36
Sp 12 2 50 33
Ap 20 4 50 45
SV 12 2 51 50
MDG 17 0 48 35
Sum 72 10 50 40
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 5404).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2002).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 933
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 062
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 75,4 %
K-2019 61,6 %
F-2019 53,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Ørjan Jensen, MDG (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Sp, H, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 40,5 7,1 0,0 7,0 20,6 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0
2015 53,6 10,0 5,9 2,4 0,0 0,0 10,9 12,4 0,0 4,8
2011 43,7 7,9 22,5 7,5 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 8,5
2007 44,1 3,9 10,3 7,6 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 28,5
2003 64,2 10,9 7,4 11,3 0,0 2,5 3,7 0,0 0,0 0,0
1999 38,8 31,7 6,4 13,0 0,0 4,3 5,8 0,0 0,0 0,0
1995 35,9 23,4 7,0 9,1 12,1 5,7 6,8 0,0 0,0 0,0
1991 42,4 22,3 0,0 21,9 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
1987 52,0 19,9 0,0 13,6 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 4,9
1983 60,6 13,7 0,0 9,3 0,0 0,0 8,8 0,0 3,0 4,5
1979 50,7 19,4 0,0 11,3 0,0 4,0 12,4 0,0 0,0 2,2
1975 54,1 13,2 0,0 15,1 0,0 6,1 11,5 0,0 0,0 0,0
1971 46,9 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 26,5
1967 47,7 15,0 0,0 13,2 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 10,4
1963 50,8 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 14,9
1959 47,1 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 17,1
1955 56,1 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 17,3
1951 51,2 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 20,6
1947 43,4 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 30,7
1945 36,2 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 40,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 28,3 4,8 2,8 13,3 36,5 0,3 2,0 7,5 3,1 1,4
2015 54,2 6,0 7,2 3,3 0,7 0,9 6,1 6,4 1,5 13,7
2011 43,8 9,6 14,0 5,2 0,5 0,8 6,4 0,2 0,5 18,8
2007 41,3 5,9 13,8 8,5 1,5 1,1 4,0 0,0 0,0 23,9
2003 50,8 12,2 8,6 12,1 1,0 1,5 2,5 0,0 1,0 10,2
1999 36,0 28,2 9,6 8,7 1,0 7,5 4,9 0,0 0,0 4,2
1995 35,1 18,3 8,8 9,8 9,3 4,5 10,8 0,0 1,0 2,3
1991 41,4 18,3 3,2 19,5 2,1 2,6 10,8 0,0 0,4 1,7
1987 50,0 16,8 5,5 12,1 0,2 1,2 7,2 0,0 1,0 6,1
1983 60,9 12,7 1,5 8,9 0,2 1,4 7,6 0,0 1,9 5,0
1979 48,7 18,1 0,6 8,9 0,9 3,2 14,8 0,0 0,0 4,9
1975 53,1 12,1 0,4 15,5 1,1 5,8 11,4 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 36,2 5,0 8,6 9,5 27,8 0,6 0,9 2,5 5,6 3,3
2017 37,0 9,9 11,5 6,7 22,7 0,3 2,2 5,3 1,6 2,8
2013 45,4 14,8 21,6 4,9 2,2 1,2 3,6 1,4 0,8 4,2
2009 49,3 8,1 22,5 6,7 1,7 1,2 1,5 0,2 0,9 7,8
2005 49,6 5,4 18,2 8,9 3,5 1,9 2,2 0,0 0,2 10,0
2001 29,0 14,7 13,7 16,7 2,0 7,3 2,4 0,1 0,5 13,7
1997 39,3 11,1 19,6 7,4 4,2 8,8 7,3 0,0 0,9 1,3
1993 43,0 13,3 3,7 16,6 11,3 1,5 8,9 0,0 0,6 1,1
1989 36,7 10,1 7,5 12,8 0,1 1,4 2,1 0,2 0,0 29,1
1985 59,3 22,1 1,8 8,5 0,3 2,5 2,2 0,0 0,6 2,8
1981 52,2 25,1 1,4 8,4 0,0 0,0 5,3 0,0 1,0 6,5
1977 61,6 14,4 1,2 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 15,0
1973 43,4 11,3 4,5 26,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 10,5
1969 53,1 15,9 0,0 13,4 0,4 1,1 7,7 0,0 0,0 8,4
1965 51,8 17,7 0,0 4,7 0,0 1,9 11,8 0,0 0,0 12,1
1961 54,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 14,2
1957 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 35,8
1953 53,9 14,2 0,0 0,0 0,0 1,2 10,7 0,0 0,0 20,0
1949 52,8 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 18,6
1945 63,9 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 15,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 45.6 6.7 0 6 21.2 0 1.8 20.5 0 0
Valgting 38,6 7,2 0,0 7,3 20,4 0,0 1,7 24,1 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned