Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Berlevåg

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 123 63,1 151 50,7 274 57,9 0,0 8 8
SV 72 36,9 127 42,6 199 42,1 0,0 5 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
195 100,0 278 93,3 473 100,0 0,0 13 13
H+Frp+
KrF+V
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: SV (2 stemmer), tape mandat: Ap (3 stemmer)
Fremmøte: 67,0 % Stemmeberettigede: 737 Opptalte stemmer: 493
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 57,9 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 57,9 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 57,9 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 14:09 57,9 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 14:09 57,9 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 14:09 57,9 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 13:10 57,9 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 13:10 57,9 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 13:10 57,9 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 13:05 63,1 0,0 0,0 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 48,1 (6) 18,9 (3) 0,0 (0) 22,2 (3) 10,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 40,2 (5) 24,7 (3) 0,0 (0) 28,5 (4) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 41,5 (6) 25,7 (3) 0,0 (0) 23,3 (3) 6,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 40,4 (5) 23,9 (3) 0,0 (0) 28,1 (4) 5,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Ap 19 2 47 47
SV 19 3 50 58
Sum 38 5 49 53
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 5440).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2024).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 908
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 541
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 67,3 %
K-2019 68,1 %
F-2019 53,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 13 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Rolf Laupstad, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 48,1 18,9 0,0 22,2 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 74,8 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 38,4 54,1 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 62,9 29,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 30,5 14,5 6,3 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
1999 40,5 22,0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7
1995 60,8 24,7 0,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 61,6 24,1 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 46,1 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,7
1983 48,4 14,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9
1979 31,2 18,3 0,2 6,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 38,9
1975 55,3 0,0 0,0 13,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 26,1
1971 54,3 20,7 0,0 10,8 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 5,9
1967 56,0 12,9 0,0 15,1 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 9,3
1963 57,8 16,4 0,0 9,6 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 12,1
1959 55,6 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 25,1
1955 55,4 7,6 0,0 0,0 0,0 8,0 2,2 0,0 0,0 26,8
1951 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3
1947 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,7
1945 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 33,2 10,9 4,5 19,4 27,0 0,9 0,5 1,2 0,7 1,7
2015 60,6 13,4 3,2 5,1 3,5 0,5 2,1 2,7 1,6 7,2
2011 41,9 27,2 9,2 3,5 1,6 0,5 1,4 0,2 1,2 13,4
2007 54,1 19,2 12,2 7,0 0,4 0,8 0,2 0,0 0,0 6,2
2003 42,4 11,8 11,6 23,9 1,5 0,8 0,6 0,0 0,2 7,3
1999 36,1 26,1 11,4 10,1 2,6 3,1 1,3 0,0 0,0 9,4
1995 47,6 15,5 6,4 11,5 5,8 1,6 6,2 0,0 1,1 4,2
1991 47,9 13,6 2,4 20,9 5,7 1,8 2,9 0,0 0,3 4,5
1987 56,2 13,9 6,5 9,7 1,3 2,6 2,6 0,0 0,0 7,2
1983 59,3 15,4 1,7 9,8 1,3 2,8 1,4 0,0 0,8 7,4
1979 43,9 19,0 0,7 10,3 2,1 6,2 1,0 0,0 0,0 16,8
1975 58,6 11,5 0,3 15,1 1,7 6,1 2,1 0,0 0,0 4,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 44,3 9,5 10,2 10,6 19,5 0,2 0,4 0,4 3,0 1,7
2017 43,5 17,5 16,4 5,9 9,8 0,4 0,4 1,8 2,4 1,8
2013 46,6 24,1 14,6 5,0 1,3 1,0 1,9 2,1 0,6 2,7
2009 52,6 12,5 21,1 6,4 1,3 0,9 1,1 0,0 1,6 2,5
2005 44,2 7,6 17,2 13,6 2,8 1,6 0,6 0,0 0,2 12,2
2001 24,3 17,6 7,9 20,4 1,4 10,5 0,7 0,0 0,3 16,9
1997 40,1 9,7 12,6 10,8 8,5 12,6 3,1 0,0 0,6 2,0
1993 42,0 8,6 1,6 24,3 17,0 2,9 3,1 0,0 0,3 0,1
1989 35,4 7,4 5,0 13,3 0,5 2,2 0,9 0,4 0,0 35,0
1985 64,6 16,8 1,2 7,8 1,3 2,1 1,0 0,0 0,5 4,8
1981 51,7 23,4 1,1 10,6 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 12,4
1977 60,9 13,3 0,5 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 13,0
1973 44,5 11,6 2,2 28,6 0,0 5,1 0,0 0,0 0,7 7,4
1969 61,8 13,6 0,0 12,2 0,5 1,0 4,8 0,0 0,0 6,1
1965 54,7 14,8 0,0 14,1 0,0 1,9 5,3 0,0 0,0 9,1
1961 63,7 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 14,3
1957 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 33,2
1953 54,1 12,0 0,0 0,0 0,0 5,0 8,7 0,0 0,0 20,1
1949 49,9 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 23,4
1945 60,3 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 22,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 47 22.2 0 23.2 9.7 0 0 0 0 0
Valgting 48,6 17,1 0,0 21,6 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned