Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lebesby

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 242 60,2 117 48,0 359 56,4 0,0 10 10
H 64 15,9 49 20,1 113 17,7 0,0 3 3
SV 45 11,2 37 15,2 82 12,9 0,0 2 2
Sp 51 12,7 32 13,1 83 13,0 0,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
338 84,1 186 76,2 524 82,3 0,0 14 14
H+Frp+
KrF+V
64 15,9 49 20,1 113 17,7 0,0 3 3
Nærmest til å vinne mandat: Sp (12 stemmer), tape mandat: H (28 stemmer)
Fremmøte: 65,1 % Stemmeberettigede: 999 Opptalte stemmer: 646
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 56,4 17,7 0,0 12,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 56,4 17,7 0,0 12,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 56,4 17,7 0,0 12,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 56,4 17,7 0,0 12,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 56,4 17,7 0,0 12,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 56,4 17,7 0,0 12,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 56,4 17,7 0,0 12,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 56,4 17,7 0,0 12,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:53 56,4 17,7 0,0 12,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 18:13 56,4 17,7 0,0 12,9 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 45,2 (8) 7,8 (1) 0,0 (0) 10,6 (2) 26,4 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,9 (2)
Poll of polls (brutt ned) 37,8 (7) 10,3 (2) 0,0 (0) 13,7 (3) 13,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,1 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 39,0 (9) 10,7 (2) 0,0 (0) 11,2 (2) 14,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,6 (1)
K-snitt september (brutt ned) 38,0 (7) 9,9 (2) 0,0 (0) 13,5 (3) 14,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 9,9 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 15 2 47 13
Sp 9 2 49 56
Ap 23 2 42 48
SV 8 2 59 50
Sum 55 8 47 40
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 5438).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2022).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 226
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 715
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 73,1 %
K-2019 67,6 %
F-2019 56,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Sigurd K. Rafaelsen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 45,2 7,8 0,0 10,6 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9
2015 48,4 6,2 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 28,8
2011 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8
2007 62,8 14,2 0,0 11,8 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 48,5 15,7 0,0 21,5 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 49,6 24,1 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2
1995 45,6 22,4 0,0 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8
1991 52,7 25,5 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 60,3 15,1 0,0 15,3 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 62,7 13,8 0,0 11,0 4,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 53,6 23,6 0,0 0,0 7,4 9,4 0,0 0,0 0,0 6,1
1975 55,5 14,9 0,0 12,6 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 8,2
1971 78,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
1967 61,8 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6
1963 73,3 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9
1959 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3
1955 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0
1951 74,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5
1947 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0
1945 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 40,0 7,8 4,9 7,9 27,2 2,4 0,5 2,0 5,2 2,2
2015 47,4 9,5 11,4 5,4 5,2 4,7 0,9 8,8 2,0 4,8
2011 43,4 13,9 12,2 8,7 4,8 3,3 1,1 0,4 1,5 10,7
2007 43,7 10,0 12,2 13,4 7,5 4,1 0,9 0,0 0,0 8,1
2003 37,5 10,6 11,4 18,9 6,6 5,0 1,0 0,0 1,4 7,7
1999 33,6 18,0 7,6 9,8 2,4 6,9 1,7 0,0 0,0 20,1
1995 38,5 10,7 3,4 21,3 12,0 6,0 6,0 0,0 0,6 1,3
1991 39,7 12,3 2,1 26,6 8,2 6,4 1,5 0,0 1,0 2,2
1987 58,5 10,9 5,0 11,3 2,4 9,1 1,4 0,0 0,4 1,0
1983 63,6 12,5 1,3 9,4 3,6 6,9 0,6 0,0 1,0 1,0
1979 55,2 20,2 1,0 6,5 6,0 8,3 0,7 0,0 0,0 2,1
1975 60,7 10,7 1,1 12,3 3,0 9,2 0,9 0,0 0,0 2,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 36,7 5,6 11,7 7,1 22,8 3,3 0,6 0,9 5,3 5,9
2017 35,6 11,9 13,8 7,9 17,7 3,7 1,8 2,5 1,5 3,7
2013 35,1 18,2 19,3 5,5 5,6 5,6 2,2 2,7 1,8 4,0
2009 48,6 6,4 23,2 6,8 4,3 4,0 1,0 0,1 1,8 3,8
2005 38,4 6,3 17,7 12,3 7,1 3,9 1,4 0,0 1,3 11,6
2001 21,7 12,6 10,9 19,3 4,1 16,2 1,5 0,0 1,2 12,4
1997 35,3 7,7 10,1 11,1 8,7 19,7 4,0 0,0 2,3 1,1
1993 40,0 7,1 1,7 22,9 20,3 4,9 2,3 0,0 0,5 0,3
1989 40,9 4,0 3,4 16,1 1,0 4,3 0,3 0,1 0,0 30,0
1985 70,3 12,8 0,9 5,6 1,9 6,2 0,7 0,0 0,6 1,0
1981 58,8 17,0 1,3 6,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,9 13,9
1977 65,7 12,0 1,7 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 13,3
1973 61,6 7,7 4,3 13,5 0,0 5,3 0,0 0,0 1,2 6,4
1969 81,3 10,6 0,0 2,8 1,3 1,7 1,1 0,0 0,0 1,3
1965 75,7 17,0 0,0 1,3 0,0 2,4 1,2 0,0 0,0 2,3
1961 81,6 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 3,7
1957 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 16,5
1953 74,0 12,4 0,0 0,0 0,0 5,7 1,1 0,0 0,0 6,8
1949 81,7 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 7,3
1945 71,8 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 18,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 47.6 9.5 0 11.4 22.8 0 0 0 0 8.7
Valgting 42,7 6,1 0,0 9,8 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned