Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Loppa

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 75 36,9 83 31,3 158 34,5 0,0 5 5
H 41 20,2 29 10,9 70 15,3 0,0 2 2
SV 31 15,3 51 19,2 82 17,9 0,0 3 3
Sp 39 19,2 30 11,3 69 15,1 0,0 2 2
Andre (vis) 17 8,4 62 23,4 79 17,2 0,0 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
145 71,4 164 61,9 309 67,5 0,0 10 10
H+Frp+
KrF+V
41 20,2 29 10,9 70 15,3 0,0 2 2
Nærmest til å vinne mandat: H (9 stemmer), tape mandat: FIL (8 stemmer)
Fremmøte: 66,3 % Stemmeberettigede: 715 Opptalte stemmer: 468
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 34,5 15,3 0,0 17,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
20/9 - 15:15 34,5 15,3 0,0 17,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
20/9 - 15:15 34,5 15,3 0,0 17,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
14/9 - 10:30 34,5 15,3 0,0 17,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
14/9 - 10:02 34,5 15,3 0,0 17,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
14/9 - 10:02 34,5 15,3 0,0 17,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
14/9 - 10:02 34,5 15,3 0,0 17,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
13/9 - 09:53 34,5 15,3 0,0 17,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
13/9 - 09:53 34,5 15,3 0,0 17,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2
13/9 - 09:53 34,5 15,3 0,0 17,9 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 36,4 (5) 21,1 (3) 0,0 (0) 13,3 (2) 29,2 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,5 (5) 27,7 (5) 0,0 (0) 17,1 (3) 15,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 31,5 (5) 28,8 (5) 0,0 (0) 13,9 (2) 16,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,7 (5) 26,8 (4) 0,0 (0) 16,8 (3) 15,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 2 58 25
Sp 10 2 48 10
Ap 18 2 56 39
SV 7 3 38 57
Folkelista i Loppa 9 0 52 33
Sum 56 9 52 32
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 5432).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2014).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 862
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 535
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 72,3 %
K-2019 69,4 %
F-2019 51,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Stein Thomassen, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 36,4 21,1 0,0 13,3 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 39,6 34,1 0,0 10,3 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 25,9 17,3 0,0 8,6 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7
2007 35,2 6,2 0,0 10,3 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,8
2003 54,1 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,5
1999 53,2 0,0 0,0 7,2 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9
1995 44,3 2,7 0,0 9,5 13,9 6,8 0,0 0,0 0,0 22,8
1991 33,9 12,3 0,0 30,8 10,1 5,3 0,0 0,0 0,0 7,6
1987 49,2 12,0 0,0 14,9 5,3 8,4 0,0 0,0 0,0 10,2
1983 46,1 10,9 0,0 15,9 5,7 6,0 0,0 0,0 0,0 15,3
1979 42,4 11,9 0,0 11,7 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 14,0
1975 51,4 0,0 0,0 12,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
1971 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,4
1967 45,5 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4
1963 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,8
1959 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,8
1955 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2
1951 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,1
1947 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,3
1945 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 28,1 15,1 5,8 12,1 26,9 1,8 0,3 3,0 2,0 5,0
2015 40,0 15,0 7,5 7,3 11,9 1,5 2,7 2,7 0,2 11,4
2011 31,1 12,4 10,9 6,9 5,2 2,6 1,7 0,2 0,2 28,7
2007 30,5 4,2 12,7 8,5 11,8 1,9 0,6 0,0 0,0 29,7
2003 37,5 3,8 9,7 9,5 5,1 3,2 1,2 0,0 2,4 27,7
1999 36,7 13,3 12,4 8,6 10,9 7,1 0,8 0,0 0,0 10,3
1995 48,3 6,1 3,4 11,1 19,8 7,8 2,7 0,0 0,4 0,4
1991 36,7 13,4 2,5 22,1 14,0 7,9 1,1 0,0 1,0 1,2
1987 53,1 11,2 2,6 10,9 9,2 9,4 1,3 0,0 0,9 1,5
1983 56,6 11,3 2,2 11,0 7,3 8,2 0,6 0,0 1,7 1,1
1979 53,7 12,5 0,5 10,6 9,1 10,1 1,4 0,0 0,0 2,1
1975 63,0 4,2 1,0 9,8 9,2 8,9 2,4 0,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 36,1 11,5 15,5 6,1 15,9 1,0 0,6 1,9 4,4 6,9
2017 34,1 17,6 16,3 7,3 16,1 1,7 0,4 2,3 1,1 3,1
2013 36,5 19,1 19,1 5,4 3,2 2,5 3,0 2,6 0,4 8,2
2009 41,1 6,2 26,6 8,4 7,2 1,7 0,8 0,0 0,8 7,1
2005 35,8 4,3 16,7 13,1 6,2 2,8 2,3 0,0 0,9 17,9
2001 22,2 10,5 10,8 13,9 4,0 14,2 0,4 0,4 0,7 22,9
1997 36,1 4,0 9,6 13,3 16,2 17,6 2,4 0,1 0,2 0,4
1993 35,6 6,8 0,7 21,9 26,3 5,9 2,2 0,0 0,0 0,6
1989 39,8 8,4 5,7 11,7 3,3 5,7 0,4 0,4 0,0 24,5
1985 58,7 14,8 0,9 8,5 6,6 7,6 1,3 0,0 0,6 0,9
1981 45,8 20,9 1,9 8,2 0,0 0,0 1,4 0,0 1,2 20,6
1977 51,4 9,8 1,3 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 27,7
1973 38,7 4,8 4,2 16,6 0,0 10,2 0,0 0,0 1,2 24,3
1969 68,5 12,2 0,0 8,3 2,1 3,3 4,1 0,0 0,0 1,6
1965 52,6 23,9 0,0 5,0 0,0 6,8 6,6 0,0 0,0 5,1
1961 65,5 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 9,3
1957 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 26,6
1953 55,3 13,4 0,0 0,0 0,0 8,0 11,2 0,0 0,0 12,2
1949 68,7 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 6,7
1945 68,5 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 10,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.3 25.1 0 11.9 23.9 0 0 0 0 0
Valgting 33,2 17,8 0,0 14,4 33,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned