Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Skjervøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 53 8,0 63 8,6 116 8,4 0,0 2 2
H 48 7,2 38 5,2 86 6,2 0,0 1 1
Frp 146 22,0 197 27,0 343 24,8 0,0 5 5
SV 43 6,5 44 6,0 87 6,3 0,0 1 1
Sp 128 19,3 123 16,8 251 18,1 0,0 3 3
KrF 210 31,6 222 30,4 432 31,2 0,0 6 6
V 9 1,4 9 1,2 18 1,3 0,0 0 0
R 27 4,1 23 3,2 50 3,6 0,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
251 37,8 253 34,7 504 36,4 0,0 7 7
H+Frp+
KrF+V
413 62,2 466 63,8 879 63,5 0,0 12 12
Nærmest til å vinne mandat: R (1 stemmer), tape mandat: Sp (1 stemmer)
Fremmøte: 64,1 % Stemmeberettigede: 2 179 Opptalte stemmer: 1 394
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 8,4 6,2 24,8 6,3 18,1 31,2 1,3 0,0 3,6 0,0
20/9 - 15:15 8,4 6,2 24,8 6,3 18,1 31,2 1,3 0,0 3,6 0,0
20/9 - 15:15 8,4 6,2 24,8 6,3 18,1 31,2 1,3 0,0 3,6 0,0
14/9 - 10:30 8,4 6,2 24,8 6,3 18,1 31,2 1,3 0,0 3,6 0,0
14/9 - 10:02 8,4 6,2 24,8 6,3 18,1 31,2 1,3 0,0 3,6 0,0
14/9 - 10:02 8,4 6,2 24,8 6,3 18,1 31,2 1,3 0,0 3,6 0,0
13/9 - 09:54 8,4 6,2 24,8 6,3 18,1 31,2 1,3 0,0 3,6 0,0
13/9 - 09:54 8,4 6,2 24,8 6,3 18,1 31,2 1,3 0,0 3,6 0,0
13/9 - 09:54 8,4 6,2 24,8 6,3 18,1 31,2 1,3 0,0 3,6 0,0
13/9 - 09:54 8,4 6,2 24,8 6,3 18,1 31,2 1,3 0,0 3,6 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 12,2 (2) 7,5 (1) 13,6 (3) 0,0 (0) 25,7 (5) 32,9 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,0 (2)
Poll of polls (brutt ned) 10,2 (2) 9,8 (2) 17,8 (4) 0,0 (0) 13,5 (3) 34,4 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,4 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 10,5 (2) 10,2 (2) 19,2 (5) 0,0 (0) 14,3 (3) 24,7 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,4 (1)
K-snitt september (brutt ned) 10,2 (2) 9,5 (2) 18,1 (3) 0,0 (0) 13,9 (3) 34,9 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,0 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 2 50 27
Høyre 16 0 46 44
KrF 23 2 43 43
Venstre 7 1 60 29
Sp 25 2 46 36
Ap 18 0 52 44
SV 25 1 57 68
Rødt 8 2 47 38
Sum 144 10 49 43
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 5427).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1941).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 790
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 1 430
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 69,6 %
K-2019 61,9 %
F-2019 53,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Ørjan Albrigtsn, KrF (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, KrF, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / HT / TF / iTromsø / FN / NRK 4/9-2015 21,9 (4) 7,5 (1) 11,9 (2) 13,2 (3) 18,6 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,0 (5)
Norfakta / FN / NRK 9/6-2015 33,4 (6) 12,1 (2) 8,0 (2) 9,6 (2) 17,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,0 (4)
Norfakta / FN 7/9-2011 18,6 (4) 6,3 (1) 15,2 (3) 12,5 (2) 15,4 (3) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,4 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 12,2 7,5 13,6 0,0 25,7 32,9 0,0 0,0 0,0 8,0
2015 19,3 4,9 17,3 13,6 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
2011 16,7 12,5 7,7 11,7 11,2 4,9 0,0 0,0 0,0 35,3
2007 15,1 4,6 17,5 10,0 8,1 6,1 0,0 0,0 0,0 38,6
2003 19,9 6,8 10,5 13,8 9,3 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 18,2 13,7 0,0 11,3 5,5 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 19,8 32,4 0,0 10,9 9,2 25,0 2,7 0,0 0,0 0,0
1991 20,5 28,5 2,5 15,4 11,3 18,8 2,9 0,0 0,0 0,0
1987 35,7 24,9 0,0 7,1 8,3 15,4 8,6 0,0 0,0 0,0
1983 40,3 24,7 0,0 6,3 9,0 14,8 4,9 0,0 0,0 0,0
1979 35,6 17,9 0,0 6,0 11,9 14,2 14,5 0,0 0,0 0,0
1975 39,2 8,8 0,0 5,5 17,6 15,9 13,1 0,0 0,0 0,0
1971 48,8 9,8 0,0 0,0 21,8 0,0 19,5 0,0 0,0 0,1
1967 56,7 10,3 0,0 3,0 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 6,7
1963 50,9 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3
1959 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1
1955 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,4
1951 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4
1947 59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3
1945 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 14,1 4,7 14,2 5,7 39,0 16,8 1,0 1,4 2,3 0,7
2015 22,4 6,4 16,6 8,3 14,6 9,9 1,3 1,8 2,0 16,7
2011 14,4 8,0 6,5 4,6 4,4 3,7 0,8 0,3 1,2 56,1
2007 16,1 4,8 15,4 7,2 6,1 5,3 0,6 0,2 1,2 43,2
2003 13,9 6,2 9,2 8,8 10,2 47,8 0,3 0,2 0,2 3,2
1999 20,4 8,7 4,6 13,2 9,5 39,2 1,5 0,3 0,3 2,1
1995 27,0 23,9 2,5 7,8 13,9 18,0 1,8 0,2 2,7 2,1
1991 28,6 27,0 2,0 11,6 13,4 14,4 2,2 0,0 0,8 0,0
1987 40,9 20,8 2,4 5,3 5,9 17,0 6,5 0,0 0,8 0,4
1983 39,5 24,8 2,7 5,3 7,4 13,8 5,4 0,0 1,0 0,1
1979 33,2 18,7 0,5 6,4 9,9 16,0 14,3 0,0 0,5 0,5
1975 33,9 8,3 0,4 5,7 22,1 16,2 11,7 0,0 0,4 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 22,0 8,3 19,7 9,7 25,0 8,9 0,7 0,8 3,0 1,9
2017 21,8 15,6 23,9 7,9 17,8 8,3 1,4 1,1 1,1 1,1
2013 26,4 19,0 20,1 5,0 7,8 13,1 2,8 2,0 0,8 3,1
2009 29,3 8,7 26,4 6,8 8,6 7,7 1,1 0,1 0,6 10,8
2005 21,7 3,5 16,2 7,0 5,2 5,7 1,1 0,0 0,7 38,7
2001 15,2 8,9 10,5 12,3 4,9 25,4 1,4 0,0 0,5 21,0
1997 28,6 6,7 8,3 7,0 12,9 31,9 2,3 0,3 1,8 0,3
1993 27,8 13,1 1,8 13,0 29,9 11,5 1,9 0,0 0,9 0,1
1989 34,8 18,0 7,4 12,3 5,4 17,6 3,4 0,4 0,0 0,8
1985 48,9 19,6 1,2 5,5 7,0 15,0 2,5 0,0 0,1 0,3
1981 39,4 21,4 2,4 5,2 8,7 16,6 5,5 0,0 0,5 0,3
1977 42,9 11,3 0,6 4,6 15,2 20,6 3,3 0,0 0,5 1,1
1973 35,9 6,2 2,1 9,4 0,0 11,8 0,0 0,0 0,3 34,3
1969 66,2 8,0 0,0 2,4 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 10,3
1965 54,8 11,2 0,0 5,1 10,2 0,0 17,5 0,0 0,0 1,1
1961 60,6 8,7 0,0 0,0 7,8 7,6 11,6 0,0 0,0 3,7
1957 60,9 9,9 0,0 0,0 4,7 8,2 11,5 0,0 0,0 4,7
1953 61,7 7,2 0,0 0,0 0,0 5,8 20,6 0,0 0,0 4,7
1949 70,9 8,1 0,0 0,0 0,0 1,5 16,7 0,0 0,0 2,7
1945 77,4 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 4,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 16.1 5.9 12.1 0 27 29.1 0 0 0 10.4
Valgting 10,5 8,1 14,3 0,0 25,2 34,6 0,0 0,0 0,0 7,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned