Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Bardu

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 164 20,5 194 15,2 358 17,7 0,0 3 3
H 142 17,7 149 11,7 291 14,4 0,0 3 3
Frp 44 5,5 60 4,7 104 5,1 0,0 1 1
SV 92 11,5 123 9,6 215 10,6 0,0 2 2
Sp 319 39,8 657 51,5 976 48,3 0,0 9 9
V 40 5,0 38 3,0 78 3,9 0,0 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
575 71,8 974 76,4 1 549 76,6 0,0 14 14
H+Frp+
KrF+V
226 28,2 247 19,4 473 23,4 0,0 5 5
Nærmest til å vinne mandat: Ap (32 stemmer), tape mandat: V (7 stemmer)
Fremmøte: 66,7 % Stemmeberettigede: 3 129 Opptalte stemmer: 2 076
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 17,7 14,4 5,1 10,6 48,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 17,7 14,4 5,1 10,6 48,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
20/9 - 15:15 17,7 14,4 5,1 10,6 48,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:30 17,7 14,4 5,1 10,6 48,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 17,7 14,4 5,1 10,6 48,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 17,7 14,4 5,1 10,6 48,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
14/9 - 10:02 17,7 14,4 5,1 10,6 48,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:54 17,7 14,4 5,1 10,6 48,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:54 17,7 14,4 5,1 10,6 48,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
13/9 - 09:54 17,7 14,4 5,1 10,6 48,3 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 19,7 (4) 10,7 (2) 3,1 (0) 0,0 (0) 62,9 (12) 0,0 (0) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 16,5 (4) 14,1 (4) 4,1 (1) 0,0 (0) 32,9 (9) 0,0 (0) 4,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 24,8 (5) 24,8 (5) 3,2 (0) 7,2 (1) 37,6 (8) 0,0 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,0 (4) 14,7 (4) 4,4 (1) 0,0 (0) 34,9 (9) 0,0 (0) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 16,6 (4) 13,6 (4) 4,1 (1) 0,0 (0) 33,9 (9) 0,0 (0) 4,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 9 1 59 22
Høyre 16 3 49 25
Venstre 10 1 51 60
Sp 25 2 48 44
Ap 18 3 50 56
SV 11 1 54 55
Sum 89 11 51 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2024: Endret kommunenummer (tidligere 5416).
1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1922).
Fylke
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 949
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 2 150
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 78,3 %
K-2019 68,2 %
F-2019 61,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Toralf Heimdal, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, V, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / NT 22/8-2023 24,8 (5) 24,8 (5) 3,2 (0) 7,2 (1) 37,6 (8) 0,0 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 19,7 10,7 3,1 0,0 62,9 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0
2015 37,5 20,0 4,7 0,0 33,4 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0
2011 49,7 26,4 4,4 2,5 13,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
2007 27,0 14,9 10,2 4,1 38,1 0,0 3,3 0,0 0,0 2,4
2003 31,3 17,9 8,9 6,2 29,1 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3
1999 31,6 30,4 0,0 5,3 22,9 0,0 3,7 0,0 0,0 6,1
1995 33,6 30,2 0,0 4,4 23,1 0,0 2,9 0,0 0,0 5,8
1991 30,8 31,4 5,1 7,4 23,8 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
1987 38,3 35,3 0,0 3,9 20,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
1983 40,5 21,0 0,0 5,1 27,4 3,6 2,4 0,0 0,0 0,0
1979 39,0 27,2 0,0 4,1 24,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 44,4 18,3 0,0 3,7 24,9 5,8 2,9 0,0 0,0 0,0
1971 52,0 12,3 0,0 0,0 30,4 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0
1967 51,4 16,2 0,0 0,0 25,9 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
1963 53,0 15,8 0,0 2,5 21,3 0,0 5,1 0,0 0,0 2,4
1959 51,4 12,1 0,0 0,0 22,5 0,0 7,9 0,0 0,0 6,2
1955 51,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1
1951 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0
1947 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3
1945 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 20,8 12,9 4,2 3,0 51,2 0,7 2,0 2,6 1,6 1,1
2015 33,9 21,9 6,6 1,9 25,6 1,4 4,9 1,9 1,5 0,4
2011 42,9 21,6 8,1 2,8 17,7 1,5 3,9 0,2 0,5 0,9
2007 31,4 12,6 15,2 4,5 27,9 1,6 3,8 0,3 0,8 1,9
2003 27,4 13,7 12,9 7,0 31,9 2,2 2,9 0,1 0,4 1,4
1999 29,8 20,1 7,6 4,2 31,2 3,3 2,2 0,2 0,9 0,5
1995 36,2 20,9 4,3 3,8 24,0 2,5 2,4 0,4 2,3 3,2
1991 35,2 25,9 5,9 6,7 20,8 3,1 1,5 0,0 0,7 0,2
1987 41,4 26,1 6,9 4,3 15,2 3,1 2,1 0,0 0,6 0,4
1983 43,3 24,2 3,5 4,5 17,0 4,0 2,5 0,0 0,9 0,0
1979 40,3 25,9 0,8 3,1 21,3 5,0 2,5 0,0 0,4 0,8
1975 44,8 18,0 0,7 3,3 24,3 5,2 2,7 0,0 0,2 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 29,6 11,9 8,8 4,8 35,9 0,7 2,2 2,1 2,2 1,7
2017 24,3 18,6 10,7 3,8 35,5 1,0 2,0 1,9 0,9 1,3
2013 34,8 29,2 13,6 2,4 12,6 1,4 3,5 1,0 0,7 0,8
2009 38,9 12,6 22,6 4,0 16,8 1,5 2,4 0,3 0,4 0,5
2005 34,1 12,2 21,5 5,7 16,5 2,7 3,1 0,1 0,4 3,5
2001 25,9 21,7 12,9 8,9 13,9 7,7 2,1 0,0 0,6 6,2
1997 38,7 15,0 11,5 4,6 15,7 9,6 3,4 0,2 1,2 0,1
1993 37,9 18,0 4,9 6,4 26,8 3,3 2,2 0,0 0,3 0,2
1989 40,8 21,9 12,1 8,1 9,7 4,6 2,1 0,2 0,0 0,7
1985 46,5 26,8 3,1 4,2 12,7 4,7 1,6 0,0 0,2 0,2
1981 41,4 30,8 2,1 3,2 14,6 4,9 2,2 0,0 0,4 0,3
1977 46,5 23,1 1,6 2,8 16,4 7,1 1,9 0,0 0,1 0,6
1973 47,0 13,7 2,4 4,8 0,0 5,5 0,0 0,0 0,1 26,5
1969 51,5 16,5 0,0 2,3 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 23,9
1965 47,7 18,8 0,0 2,3 24,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,1
1961 56,9 14,9 0,0 0,0 17,7 3,9 6,3 0,0 0,0 0,4
1957 52,7 13,0 0,0 0,0 19,9 5,6 7,8 0,0 0,0 1,0
1953 51,0 21,8 0,0 0,0 0,0 12,4 14,1 0,0 0,0 0,7
1949 46,5 20,9 0,0 0,0 0,0 13,2 17,4 0,0 0,0 2,0
1945 55,3 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 4,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 23.9 12.9 2.6 0 56.4 0 5.1 0 0 0
Valgting 17,8 9,7 3,3 0,0 65,9 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned