Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Sør-Varanger

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 457 36,0 1 374 38,3 1 831 38,4 -11,8 38,4 11 -3
H 186 14,7 563 15,7 749 15,7 2,0 15,7 4 0
Frp 65 5,1 152 4,2 217 4,6 -0,7 4,6 1 -1
SV 122 9,6 338 9,4 460 9,7 4,1 9,7 3 1
Sp 283 22,3 787 21,9 1 070 22,5 3,9 22,5 6 1
V 22 1,7 45 1,3 67 1,4 -0,8 1,4 0 0
MDG 68 5,4 106 3,0 174 3,7 1,2 3,7 1 1
R 66 5,2 132 3,7 198 4,2 4,2 4,2 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
996 78,5 2 737 76,2 3 733 78,5 1,6 78,5 22 1
H+Frp+
KrF+V
273 21,5 760 21,2 1 033 21,7 0,5 21,7 5 -1
Nærmest til å vinne mandat: H (36 stemmer), tape mandat: SV (44 stemmer)
Fremmøte: 60,2 % Stemmeberettigede: 8 123 Opptalte stemmer: 4 859
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:33 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 38,4 15,7 4,6 9,7 22,5 0,0 1,4 3,7 4,2 0,0
14:25 38,4 15,7 4,6 9,7 22,5 0,0 1,4 3,7 4,2 0,0
14:25 38,4 15,7 4,6 9,7 22,5 0,0 1,4 3,7 4,2 0,0
14:25 38,4 15,7 4,6 9,7 22,5 0,0 1,4 3,7 4,2 0,0
14:25 38,4 15,7 4,6 9,7 22,5 0,0 1,4 3,7 4,2 0,0
14:25 38,4 15,7 4,6 9,7 22,5 0,0 1,4 3,7 4,2 0,0
18:15 38,4 15,7 4,6 9,7 22,5 0,0 1,4 3,7 4,2 0,0
03:21 38,5 15,8 4,6 9,4 22,7 0,0 1,3 3,5 4,1 0,0
01:38 38,5 15,7 4,6 9,4 22,7 0,0 1,3 3,5 4,1 0,0
23:41 38,5 15,7 4,6 9,4 22,7 0,0 1,3 3,5 4,1 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 50,3 (14) 13,7 (4) 5,3 (2) 5,6 (2) 18,5 (5) 1,2 (0) 2,2 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,9 (0)
Poll of polls (brutt ned) 37,0 (10) 11,9 (3) 4,5 (1) 8,9 (3) 31,6 (9) 0,9 (0) 1,6 (0) 4,2 (1) 0,0 (0) 1,5 (0)
Siste lokale målings 45,0 (12) 8,7 (2) 5,4 (1) 10,0 (3) 20,9 (6) 0,0 (0) 0,5 (0) 3,1 (1) 6,4 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 34,6 (10) 12,4 (3) 4,5 (1) 11,4 (3) 32,1 (9) 0,9 (0) 1,3 (0) 5,0 (1) 0,0 (0) 1,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 37,1 (10) 11,6 (3) 4,1 (1) 9,4 (3) 33,2 (9) 0,9 (0) 1,4 (0) 4,3 (1) 0,0 (0) 1,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 55,8 (16) 45,9 (13) 55,0 (15) 46,0 (13) 46,5 (13) SV, Ap
Borgerlige 22,3 (6) 18,9 (4) 14,6 (3) 19,1 (4) 18,0 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 76,8 (21) 81,7 (23) 85,4 (24) 83,1 (23) 84,0 (23) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 21,8 (5) 34,1 (9) 21,4 (6) 34,3 (9) 35,5 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 50,3 (14) 13,7 (4) 5,3 (2) 5,6 (2) 18,5 (5) 1,2 (0) 2,2 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 1 57 17
Høyre 17 4 47 47
Venstre 8 2 54 63
Sp 32 5 44 44
Ap 32 2 49 47
SV 18 2 52 67
Rødt 7 2 39 29
MDG 7 3 46 29
Sum 133 21 49 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 2 41 30
Høyre 22 4 46 55
KrF 7 1 32 86
Venstre 7 2 49 29
Sp 31 4 48 52
Ap 33 4 44 45
SV 15 2 49 53
Partiet De Kristne 7 2 59 71
Miljøpartiet De Grønne 9 2 46 67
Sum 154 23 46 50
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 2 50 44
Høyre 23 2 45 39
KrF 10 3 42 60
Venstre 8 2 54 50
Sp 31 4 46 55
Ap 31 4 47 52
SV 16 4 49 75
Sør-Varangerlista 11 2 54 64
Sør-Varanger Solidaritetslista 10 2 42 60
Sum 158 25 47 54
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2030).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 020
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 4 394
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,3 %
F-2015 50,1 %
K-2015 55,7 %
S-2013 71,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Rune Rafaelsen, Ap (2015-)
Cecilie Hansen, Sp (2011-2015)
Linda B. Randal, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / SVA 6/6-2019 45,0 (12) 8,7 (2) 5,4 (1) 10,0 (3) 20,9 (6) 0,0 (0) 0,5 (0) 3,1 (1) 6,4 (2) 0,0 (0)
Respons / Finnm 25/8-2011 41,9 (11) 14,3 (4) 19,5 (5) 9,6 (3) 7,3 (2) 1,6 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 1,4 (0) 1,8 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 50,3 13,7 5,3 5,6 18,5 1,2 2,2 2,4 0,0 0,9
2011 38,3 20,4 7,1 8,4 16,7 2,1 3,4 0,0 0,0 3,7
2007 41,4 8,9 15,9 9,1 19,6 0,0 2,2 0,0 0,0 2,8
2003 28,9 15,0 13,9 18,4 12,9 0,0 2,3 0,0 2,2 6,4
1999 41,6 28,8 0,0 11,4 9,3 0,0 4,4 0,0 0,0 4,5
1995 45,6 22,1 0,0 11,2 15,9 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0
1991 39,2 24,1 2,2 22,8 9,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 47,1 24,0 6,5 9,8 4,5 3,0 0,0 0,0 2,9 2,2
1983 53,5 24,9 0,0 9,1 4,0 3,6 0,0 0,0 2,6 2,3
1979 44,4 31,0 0,0 10,4 5,2 4,9 0,0 0,0 2,1 2,1
1975 49,5 20,9 0,0 14,1 6,6 5,5 3,4 0,0 0,0 0,0
1971 50,3 20,6 0,0 0,0 5,9 3,9 4,8 0,0 0,0 14,6
1967 50,4 21,7 0,0 5,7 2,9 3,9 8,1 0,0 0,0 7,4
1963 50,4 22,6 0,0 5,0 1,9 3,3 5,5 0,0 0,0 11,2
1959 50,2 17,4 0,0 0,0 0,0 4,7 5,5 0,0 0,0 22,2
1955 45,5 13,9 0,0 0,0 0,0 5,5 6,1 0,0 0,0 29,0
1951 35,1 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 44,2
1947 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,9
1945 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 51,8 12,9 7,3 5,8 12,9 1,6 1,7 3,3 1,2 1,5
2011 45,7 18,5 9,0 7,6 7,2 2,1 2,2 0,6 1,7 5,4
2007 46,7 10,5 16,7 10,1 8,8 1,5 1,9 0,0 0,0 3,8
2003 34,0 13,9 16,3 19,5 6,7 2,4 2,1 0,0 1,7 3,3
1999 34,0 28,3 10,5 9,5 5,4 5,3 3,3 0,0 0,0 3,7
1995 36,5 27,6 3,2 8,8 10,8 2,4 7,5 0,0 1,8 1,5
1991 37,4 25,2 2,1 19,9 6,8 2,8 2,8 0,0 1,6 1,4
1987 47,5 23,6 6,4 9,4 3,1 3,0 2,7 0,0 1,9 2,4
1983 51,3 24,9 1,9 9,0 3,0 3,3 1,9 0,0 2,0 2,7
1979 43,7 30,7 0,6 10,1 4,3 4,9 2,3 0,0 0,0 3,4
1975 49,1 21,3 0,6 13,8 5,6 5,8 2,6 0,0 0,0 1,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 38,0 16,3 14,1 10,8 12,0 1,4 1,5 2,4 1,8 1,8
2013 41,5 21,6 16,2 6,7 4,2 2,1 2,5 1,8 1,1 2,4
2009 48,8 10,2 21,9 9,2 3,7 2,0 1,8 0,1 0,8 1,6
2005 43,2 9,0 20,2 12,4 7,6 2,5 2,1 0,0 0,7 2,3
2001 29,2 17,2 10,6 19,5 6,5 8,0 1,8 0,0 0,9 6,3
1997 38,1 18,9 9,1 10,6 6,0 9,7 4,9 0,2 1,7 0,9
1993 41,9 15,3 2,0 17,0 14,8 2,8 4,5 0,0 0,6 1,1
1989 36,9 16,5 5,0 15,9 1,5 3,0 1,6 0,2 0,0 19,4
1985 58,9 23,0 1,2 8,5 1,7 3,0 1,2 0,0 1,0 1,4
1981 47,9 31,1 1,0 8,9 0,0 0,0 1,6 0,0 1,4 8,2
1977 53,2 22,9 1,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 13,2
1973 43,3 18,9 2,9 21,3 0,0 4,9 0,0 0,0 0,4 8,3
1969 53,4 24,0 0,0 5,8 3,2 3,0 4,7 0,0 0,0 6,0
1965 47,9 24,1 0,0 6,5 0,0 3,1 6,8 0,0 0,0 11,6
1961 56,4 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 17,2
1957 58,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 36,8
1953 52,1 18,1 0,0 0,0 0,0 4,7 3,4 0,0 0,0 21,8
1949 58,2 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 19,0
1945 63,9 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 20,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 53.1 12.2 7.1 5.6 13.6 1.3 2.2 3.8 0 1.1
Valgting 49,3 14,2 4,7 5,6 20,2 1,1 2,1 2,0 0,0 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned