Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Båtsfjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 182 36,5 198 31,2 380 34,0 -17,1 34,0 5 -3
H 77 15,4 124 19,5 201 18,0 -30,9 18,0 3 -4
Sp 240 48,1 296 46,6 536 48,0 48,0 48,0 7 7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
422 84,6 494 77,8 916 82,0 30,9 82,0 12 4
H+Frp+
KrF+V
77 15,4 124 19,5 201 18,0 -30,9 18,0 3 -4
Nærmest til å vinne mandat: Ap (63 stemmer), tape mandat: H (23 stemmer)
Fremmøte: 64,5 % Stemmeberettigede: 1 762 Opptalte stemmer: 1 134
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 34,0 18,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 34,0 18,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 34,0 18,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 34,0 18,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 34,0 18,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 34,0 18,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 34,0 18,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 34,0 18,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:31 34,0 18,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 07:31 33,7 18,2 0,0 0,0 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 51,1 (8) 48,9 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 37,6 (7) 42,4 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 35,2 (7) 44,3 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 37,7 (7) 41,5 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 48,9 (7) 42,4 (8) 44,3 (8) 41,5 (8) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 51,1 (8) 37,6 (7) 35,2 (7) 37,7 (7) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 51,1 (8) 48,9 (7) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 17 2 47 47
Sp 17 2 43 41
Ap 21 2 47 48
Sum 55 6 46 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 21 2 44 43
Ap 21 2 50 52
Sum 42 4 47 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 0 46 33
Høyre 21 2 41 48
Ap 21 2 49 52
BÅTSFJORDLISTA 20 2 42 40
Sum 77 6 44 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2028).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 179
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 010
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 65,5 %
F-2015 50,2 %
K-2015 60,4 %
S-2013 69,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Geir Knutsen, Ap (2011-)
Gunn Marit Nilsen, H (2009-2011)
Frank Bakke-Jensen, H (2007-2009)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Ap
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 51,1 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 49,2 42,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
2007 54,7 28,9 11,1 2,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 63,3 14,6 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9
1999 40,0 28,9 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5
1995 48,8 17,4 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 24,0
1991 55,0 19,1 0,0 16,1 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0
1987 61,1 22,3 0,0 8,5 0,0 3,2 4,9 0,0 0,0 0,0
1983 64,8 19,5 0,0 8,4 0,0 3,6 2,9 0,0 0,0 0,8
1979 58,9 25,5 0,9 8,5 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 1,9
1975 57,5 19,1 0,0 16,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 73,8 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4
1967 62,6 17,0 0,0 15,3 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1963 59,1 21,5 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 61,4 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
1955 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 35,3
1951 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,7
1947 41,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,8
1945 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 56,6 29,0 5,7 2,1 1,1 0,5 0,8 1,8 0,4 2,0
2011 51,8 31,0 6,4 2,2 1,7 0,8 0,7 0,4 0,6 4,4
2007 57,0 20,0 11,9 5,2 2,2 0,6 0,5 0,0 0,0 2,7
2003 52,7 29,2 6,6 6,6 0,9 0,5 0,5 0,0 0,6 2,2
1999 28,5 49,2 8,9 5,5 1,0 2,2 1,3 0,0 0,0 3,4
1995 53,3 16,2 5,1 5,6 7,1 6,5 5,1 0,0 0,4 0,7
1991 52,5 16,8 2,0 15,8 2,9 4,0 5,4 0,0 0,2 0,4
1987 57,9 19,4 6,2 7,7 0,7 2,5 4,0 0,0 0,2 1,5
1983 65,0 19,0 2,2 6,9 0,3 3,1 1,4 0,0 0,9 1,3
1979 55,7 24,2 1,4 7,3 0,4 4,7 1,1 0,0 0,0 5,3
1975 55,6 17,3 0,9 15,2 0,9 8,1 0,4 0,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 38,6 24,4 17,0 4,1 10,2 0,2 1,2 1,4 1,1 1,8
2013 45,1 33,9 12,6 2,3 1,4 0,4 1,0 0,6 0,3 2,3
2009 49,6 22,7 16,9 4,0 2,1 0,9 0,8 0,4 0,7 2,0
2005 53,4 9,5 16,4 7,3 3,2 1,9 0,9 0,0 0,4 7,0
2001 33,2 17,2 14,1 14,1 2,3 6,5 0,8 0,0 0,7 11,1
1997 48,1 13,4 12,2 6,9 4,0 11,5 2,4 0,3 0,3 0,7
1993 49,6 11,6 2,6 16,9 11,1 4,0 3,4 0,0 0,1 0,7
1989 36,9 9,7 7,3 9,0 0,4 2,6 1,4 0,1 0,0 32,6
1985 67,5 19,1 1,8 5,9 0,9 2,9 1,0 0,0 0,3 0,6
1981 59,7 25,7 2,5 5,5 0,0 0,0 0,8 0,0 0,6 5,2
1977 65,3 17,2 0,7 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 9,7
1973 49,2 11,9 4,1 23,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,1 5,2
1969 69,9 16,8 0,0 6,7 0,8 3,1 0,5 0,0 0,0 2,2
1965 56,2 19,1 0,0 14,7 0,0 4,6 1,8 0,0 0,0 3,6
1961 62,5 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 15,9
1957 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 35,3
1953 51,3 12,8 0,0 0,0 0,0 7,5 4,5 0,0 0,0 24,0
1949 62,4 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 19,3
1945 59,9 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 25,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 58.6 41.4 0 0 0 0 0 0 0 0
Valgting 47,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned