Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Deatnu Tana

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 200 39,7 462 39,5 662 39,8 -7,2 39,8 8 -1
H 30 6,0 78 6,7 108 6,5 -1,1 6,5 1 0
Frp 30 6,0 93 7,9 123 7,4 -1,0 7,4 1 -1
SV 38 7,5 66 5,6 104 6,3 1,6 6,3 1 0
Sp 102 20,2 222 19,0 324 19,5 6,7 19,5 4 2
V 40 7,9 110 9,4 150 9,0 4,9 9,0 2 1
Andre (vis) 64 12,7 129 11,0 193 11,6 11,6 11,6 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
340 67,5 750 64,0 1 090 65,6 1,1 65,6 13 1
H+Frp+
KrF+V
100 19,8 281 24,0 381 22,9 2,8 22,9 4 0
Nærmest til å vinne mandat: Frp (10 stemmer), tape mandat: V (27 stemmer)
Fremmøte: 69,3 % Stemmeberettigede: 2 427 Opptalte stemmer: 1 675
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 39,8 6,5 7,4 6,3 19,5 0,0 9,0 0,0 0,0 11,6
24/9 - 13:01 39,8 6,5 7,4 6,3 19,5 0,0 9,0 0,0 0,0 11,6
12/9 - 14:25 39,8 6,5 7,4 6,3 19,5 0,0 9,0 0,0 0,0 11,6
12/9 - 14:25 39,8 6,5 7,4 6,3 19,5 0,0 9,0 0,0 0,0 11,6
12/9 - 14:25 39,8 6,5 7,4 6,3 19,5 0,0 9,0 0,0 0,0 11,6
12/9 - 14:25 39,8 6,5 7,4 6,3 19,5 0,0 9,0 0,0 0,0 11,6
12/9 - 14:25 39,8 6,5 7,4 6,3 19,5 0,0 9,0 0,0 0,0 11,6
12/9 - 14:25 39,8 6,5 7,4 6,3 19,5 0,0 9,0 0,0 0,0 11,6
12/9 - 14:25 39,8 6,5 7,4 6,3 19,5 0,0 9,0 0,0 0,0 11,6
12/9 - 14:25 39,8 6,5 7,4 6,3 19,5 0,0 9,0 0,0 0,0 11,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,0 (9) 7,6 (1) 8,4 (2) 4,6 (1) 12,8 (2) 0,0 (0) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,5 (3)
Poll of polls (brutt ned) 34,6 (7) 6,6 (1) 7,1 (1) 7,4 (1) 21,8 (4) 0,0 (0) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,9 (5)
Siste lokale målings 42,2 (9) 16,4 (3) 4,7 (1) 1,7 (0) 11,0 (2) 2,0 (0) 6,9 (1) 0,9 (0) 0,0 (0) 14,2 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 32,3 (7) 6,9 (1) 7,1 (1) 9,5 (2) 22,1 (4) 0,0 (0) 2,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,2 (4)
K-snitt september (brutt ned) 34,7 (7) 6,5 (1) 6,5 (1) 7,9 (1) 22,9 (4) 0,0 (0) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,2 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 67,1 (13) 67,9 (13) 58,1 (12) 60,0 (13) 67,8 (13) SV, Ap, And
Borgerlige 20,1 (4) 16,7 (2) 30,0 (5) 16,6 (2) 15,7 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 64,4 (12) 63,8 (12) 55,8 (11) 63,9 (13) 65,5 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 16,9 (3) 24,8 (4) 19,9 (3) 24,7 (4) 25,6 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 47,0 (9) 7,6 (1) 8,4 (2) 4,6 (1) 12,8 (2) 0,0 (0) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,5 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 2 48 41
Høyre 15 2 55 47
Venstre 19 0 54 37
Sp 25 1 46 36
Ap 25 2 50 52
SV 14 2 50 64
Deanu Sámelistu - Samelista i Tana 25 0 47 48
Sum 140 9 49 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 1 50 33
Høyre 23 2 47 26
Venstre 11 3 45 45
Sp 25 1 48 52
Ap 21 2 52 48
SV 9 0 56 67
Árja 25 1 52 44
Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti 24 0 43 54
Sum 159 10 49 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 21 0 46 33
Høyre 23 1 48 39
Venstre 18 1 47 28
Sp 29 0 43 41
Ap 28 2 45 46
SV 10 2 49 60
Felleslista - Oktasaslista 29 2 51 38
Sámeálbmot Bellodat/NSR Deatnu 29 0 44 59
Sum 187 8 46 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2025).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 902
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 377
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,3 %
F-2015 54,4 %
K-2015 59,0 %
S-2013 74,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Frank Ingilæ, Ap (2007-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK 20/8-2015 42,2 (9) 16,4 (3) 4,7 (1) 1,7 (0) 11,0 (2) 2,0 (0) 6,9 (1) 0,9 (0) 0,0 (0) 14,2 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 47,0 7,6 8,4 4,6 12,8 0,0 4,1 0,0 0,0 15,5
2011 39,0 20,6 5,2 3,7 12,7 0,0 5,2 0,0 0,0 13,6
2007 40,8 12,5 9,1 2,4 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2
2003 38,1 13,7 11,0 7,9 6,7 0,0 0,0 0,0 0,9 21,8
1999 31,9 18,1 23,5 0,0 9,4 6,2 3,5 0,0 0,0 7,6
1995 34,9 26,2 0,0 3,9 13,8 4,0 5,2 0,0 0,0 12,1
1991 29,4 24,7 0,0 7,4 13,2 5,0 3,9 0,0 0,0 16,3
1987 33,7 14,0 0,0 4,9 6,5 3,4 5,4 0,0 0,0 32,1
1983 38,1 17,4 0,0 3,5 7,2 4,2 2,6 0,0 0,0 27,0
1979 39,4 20,6 0,0 5,1 14,3 7,4 3,9 0,0 0,0 9,2
1975 46,1 14,4 0,0 8,2 21,9 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1971 52,3 16,9 0,0 0,0 13,4 7,4 0,0 0,0 0,0 10,0
1967 44,8 19,2 0,0 4,2 13,3 6,3 0,0 0,0 0,0 12,2
1963 51,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7
1959 34,4 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,2
1955 45,1 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,5
1951 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0
1947 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,5
1945 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 44,1 11,0 10,0 3,8 18,6 1,7 3,1 4,6 0,7 2,4
2011 39,8 19,5 7,1 4,2 12,9 2,0 2,6 0,4 0,5 10,9
2007 37,2 15,0 13,7 5,3 8,0 2,3 4,9 0,0 0,0 13,6
2003 44,8 12,6 13,8 6,5 5,0 2,2 3,1 0,0 0,6 11,5
1999 29,4 18,9 19,3 4,0 7,8 8,0 3,3 0,0 0,0 9,3
1995 29,6 19,8 2,8 3,7 18,6 3,8 12,6 0,0 0,8 8,2
1991 33,0 19,9 2,8 9,6 14,1 6,0 4,2 0,0 0,4 10,0
1987 42,5 15,2 10,6 6,2 7,7 4,8 10,5 0,0 1,4 1,1
1983 48,8 18,0 2,3 3,6 7,6 5,8 4,6 0,0 0,8 8,6
1979 38,9 21,3 0,9 3,9 14,0 8,9 3,5 0,0 0,0 8,6
1975 43,9 11,4 1,2 7,5 17,1 8,5 1,7 0,0 0,0 8,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,8 13,3 15,1 12,1 22,2 1,3 1,7 1,7 1,3 1,6
2013 37,0 24,6 11,2 6,1 9,9 2,9 2,0 3,2 0,6 2,6
2009 44,5 11,3 21,3 8,5 7,8 2,5 2,0 0,3 0,7 1,1
2005 39,6 8,2 18,8 6,2 12,4 5,3 2,1 0,0 0,3 7,2
2001 25,0 14,3 13,1 11,0 7,9 17,6 1,7 0,1 0,3 9,0
1997 30,3 13,4 12,1 4,5 16,4 14,9 7,2 0,1 0,7 0,4
1993 30,3 14,2 1,8 12,0 29,7 4,6 6,1 0,0 0,3 1,0
1989 35,2 14,0 8,0 9,7 4,1 5,7 2,6 0,8 0,0 19,8
1985 55,5 22,8 1,3 5,7 4,7 6,6 2,0 0,0 0,6 0,9
1981 43,5 29,6 0,8 3,9 0,0 0,0 2,3 0,0 0,7 19,2
1977 51,2 17,3 0,6 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 25,2
1973 44,6 12,4 3,1 7,9 0,0 10,1 0,0 0,0 0,9 20,9
1969 56,1 19,1 0,0 4,3 8,5 5,1 1,6 0,0 0,0 5,1
1965 55,0 26,4 0,0 6,0 0,0 5,4 3,6 0,0 0,0 3,6
1961 57,5 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,2
1957 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 34,4
1953 50,8 21,5 0,0 0,0 0,0 9,6 4,4 0,0 0,0 13,7
1949 52,6 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 0,0 0,0 11,1
1945 58,8 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 13,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 50.5 6.7 7 5.1 12.7 0 5.4 0 0 12.7
Valgting 46,0 7,9 8,8 4,5 12,8 0,0 3,8 0,0 0,0 16,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned