Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kárásjohka Karasjok

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 240 39,3 290 33,1 530 36,3 -2,0 36,3 7 0
H 18 2,9 36 4,1 54 3,7 0,2 3,7 1 0
Sp 211 34,5 219 25,0 430 29,5 0,5 29,5 6 0
Andre (vis) 142 23,2 303 34,6 445 30,5 10,8 30,5 5 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
451 73,8 509 58,2 960 65,8 -1,5 65,8 13 0
H+Frp+
KrF+V
18 2,9 36 4,1 54 3,7 0,2 3,7 1 0
Nærmest til å vinne mandat: H (1 stemmer), tape mandat: KARLIS (2 stemmer)
Fremmøte: 68,5 % Stemmeberettigede: 2 178 Opptalte stemmer: 1 486
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 36,3 3,7 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
24/9 - 13:01 36,3 3,7 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
24/9 - 13:01 36,3 3,7 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
12/9 - 14:25 36,3 3,7 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
12/9 - 14:25 36,3 3,7 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
10/9 - 18:13 36,3 3,7 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
10/9 - 17:58 36,3 3,7 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
10/9 - 17:58 36,3 3,7 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5
10/9 - 01:05 36,5 3,8 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,3 (7) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,0 (6) 3,5 (1) 3,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 22,3 (4)
Poll of polls (brutt ned) 28,2 (5) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 49,4 (8) 2,6 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 37,4 (6)
Siste lokale målings 33,9 (7) 1,7 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 26,1 (5) 3,2 (0) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,9 (6)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,4 (5) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 50,1 (9) 2,6 (0) 2,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 26,3 (5)
K-snitt september (brutt ned) 28,3 (5) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 51,8 (8) 2,6 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 36,3 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 64,1 (12) 68,6 (11) 63,5 (13) 55,9 (10) 67,6 (11) Ap, H, And
Borgerlige 10,4 (2) 8,1 (0) 12,1 (1) 7,9 (0) 7,8 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 67,3 (13) 77,6 (13) 60,0 (12) 76,5 (14) 80,1 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 35,9 (7) 54,5 (8) 32,5 (5) 54,8 (9) 56,6 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,3 (7) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,0 (6) 3,5 (1) 3,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 22,3 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 8 1 52 13
Sp 25 3 46 48
Ap 25 2 51 48
Árja 15 0 56 40
Karasjok lista 24 1 50 46
Johttiidsámiid listu 20 1 39 60
Samefolkets Parti 20 1 49 45
Sum 137 9 49 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 11 0 48 9
KrF 18 1 65 50
Venstre 13 0 54 31
Sp 25 2 46 44
Ap 24 2 52 46
Dalonit Lista/Fastboendes liste 9 0 51 33
Kárášjot' lista/Karasjok lista 23 1 51 35
Johttiidsámiid listu 10 2 42 50
Sámeálbmot Bellodat/Samefolkets Parti 14 2 45 57
Sum 147 10 51 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 8 0 49 38
KrF 20 2 61 60
Venstre 19 0 45 37
Sp 24 2 45 46
Ap 24 2 47 50
Árja 18 0 49 44
Karasjok lista Kàràsjot’ Lista 24 0 46 46
Karasjoga Johttisamiid searvvi listu/ Karasjok flyttsamelagets l 20 2 44 50
Samefolkets Parti 22 1 49 41
Sum 179 9 48 46
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2021).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 718
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 430
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 69,6 %
F-2015 58,5 %
K-2015 65,9 %
S-2013 68,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Svein Atle Somby, Ap (2015-)
Anne Toril Eriksen Balto, Sp (2011-2015)
Kjell Harald Sæther, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, H, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, V, KrF, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK 20/8-2015 33,9 (7) 1,7 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 26,1 (5) 3,2 (0) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,9 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,3 3,5 0,0 0,0 29,0 3,5 3,4 0,0 0,0 22,3
2011 21,0 3,6 0,0 0,0 23,6 2,8 7,6 0,0 0,0 41,4
2007 37,5 3,6 0,0 0,0 16,7 3,8 6,0 0,0 0,0 32,5
2003 43,6 3,3 0,0 0,0 10,0 3,7 5,3 0,0 0,0 34,0
1999 38,2 3,1 0,0 0,0 8,6 10,7 5,7 0,0 0,0 33,8
1995 41,7 5,0 0,0 9,3 9,8 8,1 4,4 0,0 0,0 21,7
1991 32,4 6,4 0,0 14,3 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 38,0
1987 40,7 8,3 0,0 0,0 7,1 7,3 0,0 0,0 0,7 35,9
1983 45,6 13,6 0,0 2,5 3,5 5,4 0,0 0,0 0,0 29,5
1979 40,1 14,7 0,0 0,0 8,1 7,1 1,1 0,0 0,0 28,8
1975 41,4 9,0 0,0 4,2 8,1 8,0 0,0 0,0 0,0 29,2
1971 40,8 10,6 0,0 0,0 17,0 0,0 6,1 0,0 0,0 25,5
1967 52,5 15,2 0,0 0,0 13,3 0,0 13,1 0,0 0,0 5,9
1963 42,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4
1959 42,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,9
1955 43,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,3
1951 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 33,8
1947 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4
1945 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 46,6 5,0 2,7 1,7 25,9 4,0 7,0 4,9 1,3 0,8
2011 28,8 7,4 3,1 1,5 9,3 4,1 8,5 0,2 0,6 36,5
2007 33,6 4,2 5,9 3,5 8,8 3,7 4,6 0,0 0,0 35,7
2003 39,6 3,0 3,6 3,0 6,0 3,8 6,5 0,0 1,6 32,9
1999 34,0 3,7 2,3 1,8 7,4 9,8 3,1 0,0 0,0 37,9
1995 29,3 4,8 0,9 5,1 16,8 6,0 2,9 0,0 0,8 33,3
1991 31,2 7,8 1,3 9,8 6,4 8,5 0,8 0,0 0,9 33,4
1987 51,6 14,3 3,3 5,9 8,6 10,0 2,1 0,0 3,3 0,7
1983 45,3 12,4 1,1 3,8 3,4 5,7 1,2 0,0 0,4 26,8
1979 37,2 13,5 0,2 2,3 6,8 7,4 1,4 0,0 0,0 31,3
1975 38,6 9,2 0,2 4,0 7,0 6,6 1,1 0,0 0,0 33,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 30,4 8,5 5,6 8,5 35,6 4,0 2,5 1,7 1,2 2,0
2013 42,0 18,6 5,7 4,1 11,7 4,7 5,5 4,1 0,9 2,7
2009 47,2 6,3 12,2 7,4 7,2 4,0 14,7 0,1 0,3 0,6
2005 41,1 4,3 9,2 3,7 8,7 4,3 2,8 0,0 0,4 25,6
2001 28,6 8,8 4,3 4,5 7,6 21,2 4,5 0,1 1,2 19,2
1997 42,9 4,5 4,4 2,2 25,7 15,7 3,0 0,0 1,4 0,2
1993 31,5 6,9 0,8 16,6 35,0 6,1 1,7 0,0 0,4 1,0
1989 40,3 13,9 5,9 11,3 5,0 8,3 1,7 0,7 0,0 13,1
1985 57,7 21,1 0,6 5,6 4,4 5,9 2,8 0,0 1,6 0,2
1981 43,0 21,4 0,4 4,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,4 28,3
1977 44,6 14,5 0,6 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 36,8
1973 40,6 11,4 2,5 4,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,2 38,5
1969 50,0 16,4 0,0 1,4 9,3 2,5 5,0 0,0 0,0 15,3
1965 60,5 24,0 0,0 3,5 0,0 3,5 7,2 0,0 0,0 1,3
1961 60,2 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 1,3
1957 65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 31,9
1953 61,5 26,5 0,0 0,0 0,0 3,6 5,7 0,0 0,0 2,8
1949 62,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 0,0 0,0 3,9
1945 81,6 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 5,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 41.4 3.3 0 0 30 3.8 2.7 0 0 18.8
Valgting 37,3 3,6 0,0 0,0 28,6 3,4 3,7 0,0 0,0 23,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned