Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Porsanger Porsángu Porsanki

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 165 24,6 386 26,4 551 26,1 -5,6 26,1 5 -1
H 158 23,6 351 24,0 509 24,1 -10,2 24,1 5 -2
Frp 20 3,0 60 4,1 80 3,8 -1,9 3,8 1 0
SV 68 10,1 119 8,1 187 8,9 2,6 8,9 2 1
Sp 121 18,1 236 16,1 357 16,9 13,0 16,9 3 2
V 13 1,9 19 1,3 32 1,5 0,3 1,5 0 0
R 15 2,2 23 1,6 38 1,8 1,8 1,8 0 0
Andre (vis) 110 16,4 244 16,7 354 16,8 0,0 16,8 3 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
369 55,1 764 52,2 1 133 53,7 11,8 53,7 10 2
H+Frp+
KrF+V
191 28,5 430 29,4 621 29,4 -11,8 29,4 6 -2
Nærmest til å vinne mandat: Sp (39 stemmer), tape mandat: Frp (9 stemmer)
Fremmøte: 65,6 % Stemmeberettigede: 3 266 Opptalte stemmer: 2 134
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 26,1 24,1 3,8 8,9 16,9 0,0 1,5 0,0 1,8 16,8
24/9 - 13:01 26,1 24,1 3,8 8,9 16,9 0,0 1,5 0,0 1,8 16,8
24/9 - 13:01 26,1 24,1 3,8 8,9 16,9 0,0 1,5 0,0 1,8 16,8
12/9 - 14:25 26,1 24,1 3,8 8,9 16,9 0,0 1,5 0,0 1,8 16,8
12/9 - 14:25 26,1 24,1 3,8 8,9 16,9 0,0 1,5 0,0 1,8 16,8
10/9 - 18:00 26,1 24,1 3,8 8,9 16,9 0,0 1,5 0,0 1,8 16,8
10/9 - 17:44 26,2 24,3 3,9 8,8 16,8 0,0 1,3 0,0 1,8 16,9
10/9 - 17:37 26,2 24,3 3,9 8,8 16,8 0,0 1,3 0,0 1,8 16,9
10/9 - 17:37 26,2 24,3 3,9 8,8 16,8 0,0 1,3 0,0 1,8 16,9
9/9 - 21:43 26,2 24,3 3,9 8,8 16,8 0,0 1,3 0,0 1,8 16,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,7 (6) 34,4 (7) 5,7 (1) 6,3 (1) 3,9 (1) 0,0 (0) 1,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,8 (3)
Poll of polls (brutt ned) 23,3 (4) 29,8 (6) 4,9 (1) 10,0 (2) 6,7 (1) 0,0 (0) 0,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 28,2 (5)
Siste lokale målings 45,9 (9) 25,6 (5) 8,3 (2) 5,3 (1) 3,0 (0) 0,0 (0) 1,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,3 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,8 (4) 31,2 (6) 4,9 (1) 12,8 (3) 6,8 (1) 0,0 (0) 0,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,8 (4)
K-snitt september (brutt ned) 23,4 (4) 29,2 (6) 4,4 (1) 10,6 (2) 7,1 (1) 0,0 (0) 0,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,4 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 58,8 (11) 68,2 (12) 64,5 (12) 61,2 (12) 68,5 (12) SV, Ap, Sp, And
Borgerlige 41,2 (8) 35,6 (7) 35,5 (7) 36,8 (7) 34,4 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 41,9 (8) 40,0 (7) 54,2 (10) 41,4 (8) 41,1 (7) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 5,1 (1) 7,6 (1) 4,6 (0) 7,5 (1) 7,9 (1) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,7 (6) 34,4 (7) 5,7 (1) 6,3 (1) 3,9 (1) 0,0 (0) 1,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 16,8 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 2 62 33
Høyre 24 2 46 42
Venstre 10 0 55 80
Sp 16 3 57 38
Ap 21 2 48 52
SV 14 2 48 86
Rødt 7 1 45 43
Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP 25 3 45 44
Sum 129 15 50 50
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 3 48 50
Høyre 23 2 44 39
Venstre 9 2 58 89
Sp 8 2 53 38
Ap 25 2 48 52
SV 12 2 43 75
Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP 25 2 47 40
Sum 112 15 48 51
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 3 54 38
Høyre 25 2 46 36
Sp 13 2 49 38
Ap 23 2 49 48
SV 10 2 56 60
Sum 95 11 50 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2020).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 966
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 129
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 72,7 %
F-2015 61,5 %
K-2015 66,9 %
S-2013 70,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Aina Borch, Ap (2015-)
Knut Roger Hanssen, H (2011-2015)
Mona Skanke, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, A
Partier i posisjon 2011-2015 H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK 13/8-2015 45,9 (9) 25,6 (5) 8,3 (2) 5,3 (1) 3,0 (0) 0,0 (0) 1,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,3 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,7 34,4 5,7 6,3 3,9 0,0 1,2 0,0 0,0 16,8
2011 39,7 37,2 13,4 4,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 34,5 22,1 25,0 5,3 9,2 3,3 0,7 0,0 0,0 0,0
2003 29,0 34,9 10,4 13,0 8,8 2,3 1,6 0,0 0,0 0,0
1999 27,0 27,5 10,1 9,4 13,8 3,9 1,9 0,0 0,0 6,5
1995 31,0 14,9 0,0 12,3 15,5 5,0 4,2 0,0 0,0 17,1
1991 37,7 24,0 2,8 14,4 0,0 5,9 4,7 0,0 0,0 10,5
1987 47,8 19,4 13,1 7,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 8,0
1983 50,4 14,9 5,2 5,2 1,9 4,3 2,2 0,0 0,0 15,6
1979 38,1 19,7 0,0 0,0 4,9 6,1 0,0 0,0 0,0 31,2
1975 40,1 17,1 0,0 5,9 7,9 8,0 0,0 0,0 0,0 20,9
1971 75,6 14,4 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
1967 71,0 17,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7
1963 73,9 14,5 0,0 5,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 3,7
1959 55,4 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3
1955 48,5 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,1
1951 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9
1947 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9
1945 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,3 32,4 5,5 4,4 5,0 1,9 1,6 3,2 1,2 1,4
2011 41,1 27,2 14,4 4,1 5,5 2,1 1,8 0,3 0,8 2,8
2007 32,5 21,3 24,4 6,9 6,8 3,6 0,8 0,0 0,0 3,8
2003 37,0 25,0 12,6 12,3 4,3 2,4 1,5 0,0 1,3 3,5
1999 25,2 25,1 16,5 10,8 9,8 5,7 2,2 0,0 0,0 4,6
1995 33,0 18,7 3,8 11,5 18,7 5,6 5,3 0,0 1,2 2,2
1991 41,3 20,8 3,7 13,3 5,9 6,1 5,2 0,0 0,9 2,7
1987 51,4 18,7 11,3 5,9 2,8 4,7 3,2 0,0 1,1 0,9
1983 63,3 16,2 4,7 4,5 1,5 5,9 1,7 0,0 0,5 1,7
1979 49,4 27,7 0,5 3,9 5,3 8,5 1,0 0,0 0,0 3,7
1975 50,4 20,9 1,0 6,4 8,8 8,4 1,1 0,0 0,0 3,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 33,3 21,4 16,1 7,0 14,1 1,6 0,9 1,6 1,3 2,7
2013 36,5 27,7 17,6 4,3 3,5 2,9 2,0 1,9 0,9 2,7
2009 41,8 12,8 29,8 5,9 3,6 2,3 1,6 0,3 1,0 0,8
2005 39,8 12,5 20,5 11,1 8,1 3,1 1,1 0,0 0,7 3,0
2001 22,2 19,5 18,2 15,5 6,3 10,3 1,4 0,1 0,9 5,8
1997 33,9 12,2 14,8 10,7 13,0 10,8 3,0 0,2 1,2 0,3
1993 34,4 17,2 1,5 13,5 22,7 4,1 3,3 0,0 0,3 2,9
1989 39,3 14,3 8,6 9,8 0,9 3,4 1,1 0,5 0,0 22,1
1985 62,5 22,3 2,3 4,5 1,5 4,4 1,0 0,0 0,6 0,7
1981 49,9 31,6 1,7 5,7 0,0 0,0 1,4 0,0 0,3 9,4
1977 53,4 23,9 1,3 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 16,4
1973 53,5 14,9 3,6 11,7 0,0 6,1 0,0 0,0 0,3 9,9
1969 73,6 17,0 0,0 3,0 1,8 1,3 1,3 0,0 0,0 2,0
1965 65,8 18,8 0,0 8,8 0,0 3,3 1,8 0,0 0,0 1,5
1961 77,2 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 3,6
1957 73,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 21,8
1953 62,4 13,1 0,0 0,0 0,0 6,7 2,2 0,0 0,0 15,6
1949 70,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 12,5
1945 63,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 30,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32 34.8 6 6.9 2.5 0 1.1 0 0 16.8
Valgting 31,6 34,2 5,6 6,0 4,6 0,0 1,2 0,0 0,0 16,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned