Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hasvik

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 85 56,3 213 60,3 298 60,1 -4,0 60,1 9 -1
H 32 21,2 69 19,5 101 20,4 -0,2 20,4 3 0
Sp 34 22,5 63 17,8 97 19,6 4,2 19,6 3 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
119 78,8 276 78,2 395 79,7 0,2 79,7 12 0
H+Frp+
KrF+V
32 21,2 69 19,5 101 20,4 -0,2 20,4 3 0
Nærmest til å vinne mandat: H (22 stemmer), tape mandat: Sp (19 stemmer)
Fremmøte: 62,0 % Stemmeberettigede: 818 Opptalte stemmer: 504
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 60,1 20,4 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 60,1 20,4 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 60,1 20,4 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 60,1 20,4 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 60,1 20,4 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11/9 - 19:18 60,1 20,4 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 16:44 60,1 20,4 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 22:32 60,6 20,9 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9/9 - 19:58 57,5 23,3 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 64,1 (10) 20,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 47,2 (8) 17,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 26,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 44,1 (7) 18,7 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 26,6 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 47,3 (8) 17,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,5 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 84,7 (13) 65,0 (11) 62,8 (10) 64,8 (11) Ap, H
Borgerlige 20,6 (3) 17,8 (3) 18,7 (3) 17,5 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 79,4 (12) 73,4 (12) 70,7 (12) 74,8 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 15,3 (2) 26,2 (4) 26,6 (5) 27,5 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 64,1 (10) 20,6 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,3 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 13 2 40 38
Sp 20 0 42 40
Ap 21 2 48 48
Sum 54 4 44 43
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 1 43 33
Sp 20 4 49 30
Ap 21 2 52 48
Sum 53 7 49 38
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 7 4 52 43
Sp 21 4 46 38
Ap 20 4 49 50
Sum 48 12 48 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2015).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 015
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 67,9 %
F-2015 50,9 %
K-2015 62,4 %
S-2013 70,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Eva D. Husby, Ap (2019-)
Eva D. Husby, Ap (2007-2019)

Partier i posisjon 2019-2023 Ap, Sp, H
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 64,1 20,6 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 55,0 20,4 0,0 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 50,2 7,8 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 40,6 6,8 0,0 0,0 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 56,7 10,8 0,0 5,3 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2
1995 54,6 6,9 0,0 10,4 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5
1991 50,3 13,3 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
1987 65,5 11,8 3,8 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 50,4 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,3
1979 47,1 13,7 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 34,8
1975 51,7 13,8 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 25,8
1971 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,8
1967 42,6 9,8 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8
1963 49,3 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,8
1959 62,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8
1955 67,8 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,3
1951 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0
1947 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6
1945 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 54,0 18,1 5,5 1,2 11,2 2,4 0,7 2,9 1,4 2,6
2011 53,0 12,9 7,7 2,3 12,0 2,5 0,7 0,5 0,7 7,9
2007 49,0 6,6 9,0 5,2 22,5 2,8 0,8 0,0 0,0 4,0
2003 39,6 4,6 13,7 10,3 23,1 2,8 0,6 0,0 1,6 3,6
1999 41,1 14,0 10,0 8,1 16,5 5,5 0,6 0,0 0,0 4,3
1995 52,4 6,8 4,0 10,1 19,1 2,7 2,2 0,0 1,0 1,8
1991 55,2 10,3 1,6 20,4 5,7 3,9 1,5 0,0 0,7 0,6
1987 61,3 11,4 5,1 17,1 0,4 2,5 0,6 0,0 0,6 1,0
1983 69,7 15,0 3,8 4,7 1,9 2,8 0,6 0,0 0,6 0,8
1979 66,5 19,5 1,6 2,5 2,1 5,8 1,1 0,0 0,0 0,9
1975 67,8 11,4 0,9 7,5 3,1 7,4 0,6 0,0 0,0 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 42,0 15,8 10,4 5,4 20,6 1,5 0,9 2,2 0,2 1,1
2013 49,5 16,1 13,2 2,1 11,1 1,5 1,0 2,7 0,4 2,5
2009 57,3 7,8 13,9 4,2 8,9 2,6 1,8 0,6 0,4 2,4
2005 47,5 4,0 14,6 7,9 11,7 2,9 0,9 0,0 0,4 10,1
2001 31,5 10,3 12,3 12,4 5,7 10,3 0,7 0,0 0,5 16,3
1997 42,7 5,1 9,4 9,7 18,2 12,8 1,2 0,0 0,4 0,4
1993 46,5 6,7 1,8 22,8 16,1 2,1 1,4 0,0 0,4 2,1
1989 45,0 7,4 7,7 16,4 1,3 3,0 1,0 0,3 0,0 18,0
1985 71,5 14,1 3,2 5,1 1,1 3,7 0,7 0,0 0,1 0,4
1981 63,2 20,9 2,2 3,8 0,0 0,0 1,3 0,0 0,2 8,5
1977 68,8 13,0 1,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 13,0
1973 55,9 7,6 1,8 15,1 0,0 7,6 0,0 0,0 0,9 11,2
1969 76,4 11,0 0,0 4,5 0,8 4,2 2,1 0,0 0,0 0,9
1965 67,6 16,7 0,0 7,7 0,0 3,9 2,3 0,0 0,0 1,8
1961 75,8 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 3,4
1957 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 20,6
1953 69,9 13,5 0,0 0,0 0,0 6,0 2,7 0,0 0,0 7,8
1949 73,5 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 5,6
1945 62,8 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 18,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 61.7 23.4 0 0 14.8 0 0 0 0 0
Valgting 64,9 19,6 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned