Poll of polls

Kommunestyrevalg: Guovdageaidnu Kautokeino

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 64 10,1 106 12,9 170 11,8 -14,4 11,8 2 -3
H 37 5,9 56 6,8 93 6,4 2,6 6,4 1 0
SV 20 3,2 16 1,9 36 2,5 0,5 2,5 0 0
Sp 104 16,5 115 14,0 219 15,1 14,3 15,1 3 3
V 49 7,8 98 11,9 147 10,2 2,0 10,2 2 0
Andre (vis) 358 56,6 423 51,3 781 54,0 -2,1 54,0 11 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
188 29,7 237 28,8 425 29,4 0,4 29,4 5 0
H+Frp+
KrF+V
86 13,6 154 18,7 240 16,6 4,6 16,6 3 0
Nærmest til å vinne mandat: SV (21 stemmer), tape mandat: SAL (19 stemmer)
Fremmøte: 63,5 % Stemmeberettigede: 2 294 Opptalte stemmer: 1 456
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 11,8 6,4 0,0 2,5 15,1 0,0 10,2 0,0 0,0 54,1
24/9 - 13:01 11,8 6,4 0,0 2,5 15,1 0,0 10,2 0,0 0,0 54,1
24/9 - 13:01 11,8 6,4 0,0 2,5 15,1 0,0 10,2 0,0 0,0 54,1
12/9 - 14:25 11,8 6,4 0,0 2,5 15,1 0,0 10,2 0,0 0,0 54,1
12/9 - 14:25 11,8 6,4 0,0 2,5 15,1 0,0 10,2 0,0 0,0 54,1
11/9 - 19:38 11,8 6,4 0,0 2,5 15,1 0,0 10,2 0,0 0,0 54,1
10/9 - 18:29 11,4 5,9 0,0 2,6 15,5 0,0 10,0 0,0 0,0 54,6
10/9 - 18:06 11,5 5,8 0,0 2,5 15,6 0,0 9,9 0,0 0,0 54,7
10/9 - 18:06 11,5 5,8 0,0 2,5 15,6 0,0 9,9 0,0 0,0 54,7
9/9 - 22:43 11,5 5,8 0,0 2,5 15,6 0,0 9,9 0,0 0,0 54,7

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,2 (5) 3,8 (1) 1,8 (0) 2,0 (0) 0,9 (0) 0,0 (0) 8,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 57,1 (11)
Poll of polls (brutt ned) 19,3 (3) 3,3 (0) 1,6 (0) 3,1 (0) 1,5 (0) 0,0 (0) 6,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 95,8 (15)
Siste lokale målings 20,2 (4) 8,2 (2) 2,4 (0) 0,6 (0) 2,8 (0) 0,0 (0) 8,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 56,9 (11)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,0 (4) 3,4 (0) 1,6 (0) 4,0 (1) 1,5 (0) 0,0 (0) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 67,4 (13)
K-snitt september (brutt ned) 19,3 (3) 3,2 (0) 1,4 (0) 3,3 (0) 1,6 (0) 0,0 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 93,0 (15)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 83,3 (16) 115,1 (18) 77,1 (15) 85,4 (17) 112,3 (18) Ap, And
Borgerlige 13,8 (3) 10,9 (1) 19,5 (4) 10,0 (1) 9,9 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 29,0 (5) 23,9 (3) 23,6 (4) 23,5 (5) 24,2 (3) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 9,1 (2) 7,5 (1) 11,7 (2) 6,5 (1) 6,9 (1) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,2 (5) 3,8 (1) 1,8 (0) 2,0 (0) 0,9 (0) 0,0 (0) 8,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 57,1 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 16 1 48 38
Venstre 19 1 41 53
Sp 25 3 43 44
Ap 22 1 56 50
SV 7 1 52 71
Kautokeino Fastboendes liste 24 0 51 25
Kautokeino Flyttsameliste 25 0 43 40
Sámeálbmot Listu 25 0 47 48
Sum 163 7 47 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 1 55 25
Høyre 18 1 51 33
Venstre 22 0 48 50
Sp 12 0 56 42
Ap 22 1 49 45
SV 7 1 47 57
Kautokeino Fastboendes liste 25 0 55 24
Kautokeino Flyttsameliste 25 0 38 48
Partiet De Kristne 7 2 51 71
Sámeálbmo Listu 24 0 46 46
Sum 170 6 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 2 52 27
Høyre 13 1 56 31
Venstre 25 0 48 48
Sp 22 0 52 41
Ap 16 1 45 50
Kautokeino Fastboendes liste 25 0 51 28
Kautokeino Flyttesameliste 25 0 37 40
Samefolkets Parti 25 2 47 52
Sum 166 6 48 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2011).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 919
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 67,6 %
F-2015 61,1 %
K-2015 67,2 %
S-2013 65,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra til 19. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Johan Vasara, Ap (2015-2019)
Klemet Erland Hætta, A (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2019-2023 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, A
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK 17/8-2015 20,2 (4) 8,2 (2) 2,4 (0) 0,6 (0) 2,8 (0) 0,0 (0) 8,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 56,9 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,2 3,8 1,8 2,0 0,9 0,0 8,2 0,0 0,0 57,1
2011 8,0 7,6 3,5 0,0 2,9 0,0 11,3 0,0 0,0 66,7
2007 5,1 4,8 3,5 1,9 9,7 0,0 12,5 0,0 0,0 62,4
2003 3,9 3,9 1,6 4,4 16,0 2,0 18,7 0,0 2,9 46,6
1999 9,0 5,2 3,1 0,0 10,0 2,9 16,2 0,0 2,4 51,3
1995 13,3 8,3 0,0 3,0 10,6 9,5 24,6 0,0 0,0 30,8
1991 11,6 15,7 0,0 5,3 7,9 4,3 7,8 0,0 0,0 47,3
1987 20,4 22,4 0,0 4,2 7,9 10,3 10,6 0,0 0,0 24,3
1983 29,9 18,2 0,0 0,0 4,8 8,1 6,4 0,0 0,0 32,7
1979 22,1 22,2 0,0 0,0 11,4 8,0 7,0 0,0 0,0 29,3
1975 24,9 15,6 0,0 0,0 6,9 11,8 7,4 0,0 0,0 33,3
1971 37,8 15,1 0,0 0,0 9,0 6,2 12,0 0,0 0,0 19,8
1967 38,1 23,3 0,0 0,0 7,5 4,9 16,0 0,0 0,0 10,1
1963 33,5 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7
1959 26,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,5
1955 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,2
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 20,1 10,6 3,6 1,4 2,6 4,6 52,4 2,2 0,5 2,1
2011 11,9 11,2 4,2 1,0 2,8 4,2 32,9 0,2 0,1 31,5
2007 18,5 12,7 6,7 2,9 8,5 6,5 13,9 0,0 0,0 30,3
2003 17,9 9,1 5,4 4,2 8,2 7,4 7,3 0,0 1,4 39,1
1999 19,7 9,1 5,2 1,2 7,6 11,8 7,1 0,0 0,0 38,4
1995 25,7 10,3 2,7 2,9 12,7 19,1 10,1 0,0 0,9 15,7
1991 21,3 19,6 3,0 7,3 14,9 12,4 5,9 0,0 0,4 15,2
1987 23,7 27,7 3,8 5,6 13,4 14,8 9,4 0,0 1,2 0,4
1983 32,3 21,6 1,4 1,7 4,0 10,0 4,8 0,0 0,5 23,6
1979 21,9 18,4 0,8 1,0 8,0 11,4 7,2 0,0 0,0 31,2
1975 25,9 25,6 1,2 2,7 5,4 13,6 7,0 0,0 0,0 18,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,4 14,1 8,4 5,9 34,0 4,2 4,8 1,3 0,8 3,1
2013 24,8 25,8 7,8 3,4 5,4 9,4 8,9 4,0 1,0 9,5
2009 42,2 11,3 13,4 5,1 10,3 7,2 7,2 0,2 0,4 2,7
2005 31,4 13,4 9,9 5,6 9,0 9,3 6,7 0,0 1,0 13,6
2001 15,9 14,3 5,2 2,9 5,6 26,2 5,7 0,1 1,2 22,8
1997 27,0 5,4 4,1 2,2 32,8 22,6 4,4 0,1 1,1 0,3
1993 16,1 10,3 1,6 10,3 45,7 11,1 3,8 0,0 0,3 0,8
1989 27,4 19,3 11,4 9,4 4,4 13,6 5,6 0,4 0,0 8,6
1985 47,3 24,6 1,5 5,4 2,0 12,9 5,4 0,0 0,7 0,2
1981 29,5 28,6 1,3 3,4 0,0 0,0 4,7 0,0 0,5 32,0
1977 34,9 24,7 1,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 36,5
1973 28,3 13,5 2,5 4,3 0,0 9,4 0,0 0,0 0,2 41,8
1969 35,1 26,6 0,0 1,9 6,1 6,5 6,9 0,0 0,0 16,9
1965 39,9 42,0 0,0 0,7 0,0 6,8 9,6 0,0 0,0 1,1
1961 41,8 39,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 2,0
1957 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 43,0
1953 32,9 22,4 0,0 0,0 0,0 20,8 17,8 0,0 0,0 6,0
1949 30,7 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6 0,0 0,0 1,5
1945 56,2 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 26.8 4.2 1.8 1.5 0.8 0 4.8 0 0 60.1
Valgting 25,8 3,5 1,9 2,3 0,9 0,0 10,3 0,0 0,0 55,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned