Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Skjervøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 68 16,0 106 10,5 174 12,2 -7,1 12,2 2 -2
H 25 5,9 82 8,1 107 7,5 2,6 7,5 1 0
Frp 51 12,0 144 14,3 195 13,6 -3,6 13,6 3 0
Sp 114 26,8 254 25,2 368 25,7 5,6 25,7 5 1
KrF 123 28,9 348 34,5 471 32,9 32,9 32,9 6 6
Andre (vis) 44 10,4 71 7,0 115 8,0 8,0 8,0 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
182 42,8 360 35,7 542 37,9 -1,5 37,9 7 -1
H+Frp+
KrF+V
199 46,8 574 56,9 773 54,0 31,9 54,0 10 6
Nærmest til å vinne mandat: H (8 stemmer), tape mandat: FSVR (7 stemmer)
Fremmøte: 62,5 % Stemmeberettigede: 2 310 Opptalte stemmer: 1 433
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:33 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 12,2 7,5 13,6 0,0 25,7 32,9 0,0 0,0 0,0 8,0
14:25 12,2 7,5 13,6 0,0 25,7 32,9 0,0 0,0 0,0 8,0
18:54 12,2 7,5 13,6 0,0 25,7 32,9 0,0 0,0 0,0 8,0
12:20 12,1 7,5 13,6 0,0 26,1 32,9 0,0 0,0 0,0 7,9
21:08 12,1 7,5 13,5 0,0 26,1 32,9 0,0 0,0 0,0 7,9
15:32 15,9 5,8 11,6 0,0 28,0 28,5 0,0 0,0 0,0 10,1

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 19,3 (4) 4,9 (1) 17,3 (3) 13,6 (2) 20,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,8 (5)
Poll of polls (brutt ned) 14,2 (2) 4,2 (0) 14,8 (2) 21,7 (3) 34,3 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 41,6 (7)
Siste lokale målings 21,9 (4) 7,5 (1) 11,9 (2) 13,2 (3) 18,6 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,0 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 13,3 (2) 4,4 (0) 14,8 (2) 27,7 (4) 34,8 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,3 (5)
K-snitt september (brutt ned) 14,2 (2) 4,1 (0) 13,5 (2) 23,0 (4) 36,0 (5) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 40,4 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 57,7 (11) 77,5 (12) 62,1 (12) 70,3 (11) 77,6 (12) SV, Ap, KrF, And
Borgerlige 22,1 (4) 19,0 (2) 19,4 (3) 19,2 (2) 17,6 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 53,0 (10) 70,2 (10) 53,7 (11) 75,8 (12) 73,2 (11) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,1 (4) 34,3 (5) 18,6 (4) 34,8 (6) 36,0 (5) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 19,3 (4) 4,9 (1) 17,3 (3) 13,6 (2) 20,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 24,8 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 2 48 23
Høyre 25 2 38 20
KrF 25 2 44 44
Sp 25 2 50 40
Ap 18 2 48 50
Felleslista SV - Sosialistisk Venstreparti og RØDT 25 2 55 56
Sum 140 12 47 39
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 2 48 18
Høyre 13 1 60 23
Sp 23 1 47 43
Ap 21 2 46 48
SV 25 2 53 60
Felleslista Kristelig folkeparti / Kystpartiet 24 0 46 38
Sum 128 8 49 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 20 3 42 25
Høyre 23 1 54 30
KrF 17 0 44 41
Sp 24 3 48 38
Ap 19 2 49 47
SV 25 2 51 52
Kystpartiet 25 1 42 44
Sum 153 12 47 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1941).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 903
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 337
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 68,2 %
F-2015 51,4 %
K-2015 59,1 %
S-2013 69,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ørjan Albrigtsn, KrF (2015-)
Torgeir Johnsen, A (2011-2015)
Roy Waage, A (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, KrF, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Sp, KrF, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / HT / TF / iTromsø / FN / NRK 4/9-2015 21,9 (4) 7,5 (1) 11,9 (2) 13,2 (3) 18,6 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 27,0 (5)
Norfakta / FN / NRK 9/6-2015 33,4 (6) 12,1 (2) 8,0 (2) 9,6 (2) 17,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 20,0 (4)
Norfakta / FN 7/9-2011 18,6 (4) 6,3 (1) 15,2 (3) 12,5 (2) 15,4 (3) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 29,4 (6)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 19,3 4,9 17,3 13,6 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8
2011 16,7 12,5 7,7 11,7 11,2 4,9 0,0 0,0 0,0 35,3
2007 15,1 4,6 17,5 10,0 8,1 6,1 0,0 0,0 0,0 38,6
2003 19,9 6,8 10,5 13,8 9,3 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 18,2 13,7 0,0 11,3 5,5 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 19,8 32,4 0,0 10,9 9,2 25,0 2,7 0,0 0,0 0,0
1991 20,5 28,5 2,5 15,4 11,3 18,8 2,9 0,0 0,0 0,0
1987 35,7 24,9 0,0 7,1 8,3 15,4 8,6 0,0 0,0 0,0
1983 40,3 24,7 0,0 6,3 9,0 14,8 4,9 0,0 0,0 0,0
1979 35,6 17,9 0,0 6,0 11,9 14,2 14,5 0,0 0,0 0,0
1975 39,2 8,8 0,0 5,5 17,6 15,9 13,1 0,0 0,0 0,0
1971 48,8 9,8 0,0 0,0 21,8 0,0 19,5 0,0 0,0 0,1
1967 56,7 10,3 0,0 3,0 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 6,7
1963 50,9 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3
1959 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,1
1955 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,4
1951 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4
1947 59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,3
1945 65,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 22,4 6,4 16,6 8,3 14,6 9,9 1,3 1,8 2,0 16,7
2011 14,4 8,0 6,5 4,6 4,4 3,7 0,8 0,3 1,2 56,1
2007 16,1 4,8 15,4 7,2 6,1 5,3 0,6 0,2 1,2 43,2
2003 13,9 6,2 9,2 8,8 10,2 47,8 0,3 0,2 0,2 3,2
1999 20,4 8,7 4,6 13,2 9,5 39,2 1,5 0,3 0,3 2,1
1995 27,0 23,9 2,5 7,8 13,9 18,0 1,8 0,2 2,7 2,1
1991 28,6 27,0 2,0 11,6 13,4 14,4 2,2 0,0 0,8 0,0
1987 40,9 20,8 2,4 5,3 5,9 17,0 6,5 0,0 0,8 0,4
1983 39,5 24,8 2,7 5,3 7,4 13,8 5,4 0,0 1,0 0,1
1979 33,2 18,7 0,5 6,4 9,9 16,0 14,3 0,0 0,5 0,5
1975 33,9 8,3 0,4 5,7 22,1 16,2 11,7 0,0 0,4 1,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 21,8 15,6 23,9 7,9 17,8 8,3 1,4 1,1 1,1 1,1
2013 26,4 19,0 20,1 5,0 7,8 13,1 2,8 2,0 0,8 3,1
2009 29,3 8,7 26,4 6,8 8,6 7,7 1,1 0,1 0,6 10,8
2005 21,7 3,5 16,2 7,0 5,2 5,7 1,1 0,0 0,7 38,7
2001 15,2 8,9 10,5 12,3 4,9 25,4 1,4 0,0 0,5 21,0
1997 28,6 6,7 8,3 7,0 12,9 31,9 2,3 0,3 1,8 0,3
1993 27,8 13,1 1,8 13,0 29,9 11,5 1,9 0,0 0,9 0,1
1989 34,8 18,0 7,4 12,3 5,4 17,6 3,4 0,4 0,0 0,8
1985 48,9 19,6 1,2 5,5 7,0 15,0 2,5 0,0 0,1 0,3
1981 39,4 21,4 2,4 5,2 8,7 16,6 5,5 0,0 0,5 0,3
1977 42,9 11,3 0,6 4,6 15,2 20,6 3,3 0,0 0,5 1,1
1973 35,9 6,2 2,1 9,4 0,0 11,8 0,0 0,0 0,3 34,3
1969 66,2 8,0 0,0 2,4 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 10,3
1965 54,8 11,2 0,0 5,1 10,2 0,0 17,5 0,0 0,0 1,1
1961 60,6 8,7 0,0 0,0 7,8 7,6 11,6 0,0 0,0 3,7
1957 60,9 9,9 0,0 0,0 4,7 8,2 11,5 0,0 0,0 4,7
1953 61,7 7,2 0,0 0,0 0,0 5,8 20,6 0,0 0,0 4,7
1949 70,9 8,1 0,0 0,0 0,0 1,5 16,7 0,0 0,0 2,7
1945 77,4 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 4,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 19 7.3 13.2 13.9 22.7 0 0 0 0 23.8
Valgting 19,4 4,2 18,3 13,5 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned