Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Gáivuotna Kåfjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 97 45,8 391 42,5 488 43,5 11,5 43,5 8 3
H 14 6,6 39 4,2 53 4,7 -4,6 4,7 1 -1
Frp 20 9,4 67 7,3 87 7,7 1,9 7,7 1 0
Sp 47 22,2 238 25,9 285 25,4 3,0 25,4 4 0
KrF 14 6,6 122 13,3 136 12,1 -1,7 12,1 2 0
MDG 20 9,4 54 5,9 74 6,6 -0,5 6,6 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
164 77,4 683 74,3 847 75,5 14,0 75,5 13 3
H+Frp+
KrF+V
48 22,6 228 24,8 276 24,5 -4,4 24,5 4 -1
Nærmest til å vinne mandat: Sp (8 stemmer), tape mandat: H (9 stemmer)
Fremmøte: 65,5 % Stemmeberettigede: 1 727 Opptalte stemmer: 1 131
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 43,5 4,7 7,7 0,0 25,4 12,1 0,0 6,6 0,0 0,0
24/9 - 13:01 43,5 4,7 7,7 0,0 25,4 12,1 0,0 6,6 0,0 0,0
24/9 - 13:01 43,5 4,7 7,7 0,0 25,4 12,1 0,0 6,6 0,0 0,0
12/9 - 14:25 43,5 4,7 7,7 0,0 25,4 12,1 0,0 6,6 0,0 0,0
12/9 - 14:25 43,5 4,7 7,7 0,0 25,4 12,1 0,0 6,6 0,0 0,0
12/9 - 08:11 43,5 4,7 7,7 0,0 25,4 12,1 0,0 6,6 0,0 0,0
10/9 - 17:14 43,5 4,7 7,7 0,0 25,4 12,1 0,0 6,6 0,0 0,0
10/9 - 00:40 43,7 4,9 7,8 0,0 25,4 12,4 0,0 5,8 0,0 0,0
9/9 - 22:37 43,7 4,9 7,8 0,0 25,4 12,4 0,0 5,8 0,0 0,0
9/9 - 22:37 43,7 4,9 7,8 0,0 25,4 12,4 0,0 5,8 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,0 (5) 9,3 (2) 5,8 (1) 0,0 (0) 22,4 (4) 13,8 (2) 0,0 (0) 7,0 (1) 0,0 (0) 9,7 (2)
Poll of polls (brutt ned) 23,5 (3) 8,1 (1) 5,0 (1) 0,0 (0) 38,1 (6) 10,3 (2) 0,0 (0) 12,2 (2) 0,0 (0) 16,3 (2)
Siste lokale målings 34,9 (6) 13,4 (2) 6,1 (1) 0,0 (0) 20,6 (4) 11,7 (2) 0,0 (0) 9,9 (2) 0,0 (0) 3,4 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,0 (3) 8,4 (1) 5,0 (1) 0,0 (0) 38,7 (6) 10,4 (2) 0,0 (0) 14,4 (2) 0,0 (0) 11,4 (2)
K-snitt september (brutt ned) 23,6 (4) 7,9 (1) 4,5 (0) 0,0 (0) 40,0 (6) 10,2 (2) 0,0 (0) 12,6 (2) 0,0 (0) 15,8 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 52,9 (9) 76,9 (12) 45,6 (8) 74,9 (12) 78,6 (12) Sp, KrF, MDG, And
Borgerlige 28,9 (5) 23,4 (4) 31,2 (5) 23,8 (4) 22,6 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 61,4 (10) 73,8 (11) 65,4 (12) 75,1 (11) 76,2 (12) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 36,2 (6) 48,4 (8) 32,3 (6) 49,1 (8) 50,2 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 32,0 (5) 9,3 (2) 5,8 (1) 0,0 (0) 22,4 (4) 13,8 (2) 0,0 (0) 7,0 (1) 0,0 (0) 9,7 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 1 57 33
Høyre 8 2 36 25
KrF 13 1 47 54
Sp 18 1 48 33
Ap 22 2 53 50
MDG 19 3 48 63
Sum 95 10 49 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 1 52 25
Høyre 19 2 46 26
KrF 15 1 48 47
Sp 17 3 48 47
Ap 23 2 50 48
Miljøpartiet De Grønne 12 3 42 50
Manndalen, Skardalen og Nordnes bygdeliste 23 1 37 39
Sum 117 13 45 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 0 44 27
KrF 16 1 50 50
Sp 15 2 51 53
Ap 21 2 45 52
Kåfjord bygdeliste 16 3 37 44
Kystpartiet 18 0 46 44
Miljøpartiet De Grønne 9 2 41 44
Sum 110 10 45 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1940).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 237
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 051
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 71,6 %
F-2015 49,3 %
K-2015 59,4 %
S-2013 70,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Svein Oddvar Leiros, Sp (2015-)
Bjørn Inge Mo, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, KrF, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / NRK 2/9-2015 34,9 (6) 13,4 (2) 6,1 (1) 0,0 (0) 20,6 (4) 11,7 (2) 0,0 (0) 9,9 (2) 0,0 (0) 3,4 (0)
Norfakta / FN 3/9-2011 50,0 (9) 0,0 (0) 10,6 (2) 0,0 (0) 9,4 (2) 16,8 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 13,1 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,0 9,3 5,8 0,0 22,4 13,8 0,0 7,0 0,0 9,7
2011 46,8 0,0 8,6 0,0 12,2 18,1 0,0 2,9 0,0 11,5
2007 59,7 0,0 12,3 5,2 6,0 14,3 0,0 2,5 0,0 0,0
2003 36,6 0,0 0,0 16,8 8,2 18,1 0,0 0,0 0,0 20,3
1999 24,8 0,0 0,0 7,0 13,6 18,5 0,0 0,0 0,0 36,1
1995 22,9 0,0 0,0 6,4 11,5 21,8 0,0 0,0 0,0 37,4
1991 25,6 3,0 0,0 13,3 8,0 11,7 0,0 0,0 0,0 38,4
1987 31,6 5,9 0,0 5,1 4,6 10,9 0,0 0,0 0,0 42,0
1983 35,5 4,3 0,0 7,2 6,8 17,0 0,0 0,0 0,0 29,2
1979 33,1 10,5 0,0 9,3 8,2 20,0 0,0 0,0 0,0 18,8
1975 30,2 0,0 0,0 12,2 11,7 9,3 0,0 0,0 0,0 36,7
1971 28,8 2,3 0,0 8,7 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7
1967 36,5 0,0 0,0 8,5 14,3 5,7 0,0 0,0 0,0 35,0
1963 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1
1959 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,1
1955 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8
1951 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 30,6
1947 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,2
1945 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,5 4,6 11,2 1,7 22,4 13,6 0,7 8,1 5,4 2,8
2011 40,3 6,7 10,3 2,8 9,9 13,0 1,2 3,9 1,9 10,0
2007 43,1 2,1 16,7 5,2 11,5 11,6 0,6 2,3 2,6 4,1
2003 22,1 1,3 12,2 15,8 17,1 22,3 0,6 2,7 1,8 4,1
1999 29,0 3,4 11,3 7,2 14,8 17,4 1,4 2,5 3,6 9,4
1995 29,3 3,2 4,9 5,8 26,5 19,0 1,8 2,5 5,0 1,9
1991 34,1 5,3 2,0 17,4 22,1 15,6 1,1 0,0 2,0 0,4
1987 45,5 9,5 4,5 7,8 11,5 16,9 1,6 0,0 1,7 1,1
1983 49,0 9,4 2,3 7,2 9,8 19,0 1,1 0,0 1,7 0,5
1979 39,5 13,2 1,0 8,7 10,3 22,5 1,1 0,0 1,8 1,9
1975 36,8 2,3 0,7 13,5 15,5 27,9 0,7 0,0 1,5 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 25,0 10,8 17,4 6,6 25,1 5,5 1,2 4,4 2,8 1,2
2013 29,4 12,0 18,2 3,8 13,1 11,1 1,4 4,2 2,6 4,1
2009 41,1 5,2 21,0 5,0 11,6 8,6 1,0 1,2 1,7 3,7
2005 32,6 1,3 16,8 7,7 8,6 7,5 1,6 0,9 1,2 21,7
2001 15,0 4,2 15,4 13,4 7,7 24,2 1,0 0,4 0,5 18,2
1997 25,5 1,9 12,2 5,7 17,5 30,8 1,5 0,9 3,7 0,4
1993 26,2 4,3 2,0 17,6 32,7 14,5 1,6 0,0 1,0 0,2
1989 37,5 11,1 7,2 17,0 5,2 18,5 1,5 0,9 0,0 1,2
1985 55,2 11,8 1,3 7,2 6,4 16,3 0,9 0,0 0,6 0,4
1981 43,3 13,4 2,7 6,8 8,7 21,6 1,8 0,0 0,9 0,7
1977 42,3 7,5 1,6 7,2 9,4 28,5 0,9 0,0 0,5 2,1
1973 33,3 2,2 3,5 16,4 0,0 16,5 0,0 0,0 0,7 27,5
1969 55,8 4,8 0,0 6,0 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 19,8
1965 48,7 8,7 0,0 9,4 14,8 0,0 14,5 0,0 0,0 3,8
1961 50,6 4,5 0,0 0,0 13,5 12,3 11,0 0,0 0,0 8,2
1957 54,1 5,2 0,0 0,0 9,6 11,0 9,6 0,0 0,0 10,5
1953 54,7 4,5 0,0 0,0 0,0 12,4 14,9 0,0 0,0 13,5
1949 75,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,4 11,3 0,0 0,0 9,5
1945 75,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 17,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 37.7 16.4 4.9 0 18.9 5.7 0 9.8 0 6.6
Valgting 31,2 8,4 5,9 0,0 22,8 14,9 0,0 6,7 0,0 10,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned