Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Karlsøy

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 61 19,2 138 15,7 199 16,8 -9,2 16,8 3 -1
H 11 3,5 18 2,1 29 2,4 -2,7 2,4 0 -1
Frp 48 15,1 123 14,0 171 14,4 -8,6 14,4 2 -2
SV 41 12,9 66 7,5 107 9,0 -1,8 9,0 2 0
Sp 76 24,0 266 30,3 342 28,8 12,8 28,8 5 2
Andre (vis) 80 25,2 259 29,5 339 28,6 28,6 28,6 5 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
178 56,2 470 53,6 648 54,6 1,8 54,6 10 1
H+Frp+
KrF+V
59 18,6 141 16,1 200 16,8 -11,3 16,8 2 -3
Nærmest til å vinne mandat: Frp (8 stemmer), tape mandat: SV (5 stemmer)
Fremmøte: 64,3 % Stemmeberettigede: 1 874 Opptalte stemmer: 1 194
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 16,8 2,4 14,4 9,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
24/9 - 13:01 16,8 2,4 14,4 9,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
24/9 - 13:01 16,8 2,4 14,4 9,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
12/9 - 14:25 16,8 2,4 14,4 9,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
12/9 - 14:25 16,8 2,4 14,4 9,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
10/9 - 18:03 16,8 2,4 14,4 9,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
10/9 - 18:03 16,8 2,4 14,4 9,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6
9/9 - 21:44 16,7 2,4 14,5 8,9 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,0 (4) 5,1 (1) 23,0 (4) 10,8 (2) 16,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,1 (3)
Poll of polls (brutt ned) 19,1 (3) 4,4 (0) 19,7 (3) 17,3 (2) 27,2 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 32,0 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 17,9 (3) 4,6 (1) 19,7 (3) 22,1 (3) 27,6 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 22,5 (3)
K-snitt september (brutt ned) 19,2 (3) 4,3 (0) 17,9 (3) 18,3 (3) 28,6 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 31,1 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 58,0 (10) 73,4 (10) 68,9 (10) 71,6 (10) SV, H, Frp, And
Borgerlige 28,1 (5) 24,1 (3) 24,3 (4) 22,2 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 52,8 (9) 63,6 (9) 67,6 (10) 66,1 (10) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 16,0 (3) 27,2 (4) 27,6 (4) 28,6 (4) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 26,0 (4) 5,1 (1) 23,0 (4) 10,8 (2) 16,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 19,1 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 3 57 20
Høyre 8 1 62 0
Sp 16 2 53 38
Ap 12 3 54 42
SV 16 4 52 63
Karlsøy Fellesliste 17 3 45 35
Sum 84 16 53 36
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 17 4 61 12
Høyre 8 0 55 0
Sp 18 1 50 44
Ap 15 3 50 47
SV 15 3 49 67
Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy 15 1 46 53
Sum 88 12 52 40
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 4 57 19
Høyre 9 1 52 11
Sp 16 2 47 38
Ap 19 3 50 53
SV 8 1 47 50
Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy 13 3 47 38
Kystpartiet 17 1 47 35
Sum 98 15 50 36
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1936).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 343
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 996
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 71,4 %
F-2015 41,3 %
K-2015 53,0 %
S-2013 70,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Mona Pedersen, A (2015-)
Hanny Ditlefsen, A (2011-2015)
Bent Gabrielsen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, H, Frp, A
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 26,0 5,1 23,0 10,8 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1
2011 33,9 4,3 22,9 5,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2
2007 24,8 2,7 30,3 9,8 10,8 0,0 2,5 0,0 0,0 19,1
2003 27,8 3,8 10,6 14,6 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5
1999 28,6 3,6 13,8 9,1 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
1995 25,5 5,3 9,5 9,5 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8
1991 29,3 8,2 4,0 12,4 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1
1987 46,9 12,5 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5
1983 48,8 9,5 2,0 0,0 9,3 4,6 3,8 0,0 0,0 21,9
1979 54,4 16,0 0,0 0,0 20,6 5,4 3,8 0,0 0,0 0,0
1975 44,5 0,0 0,0 0,0 30,1 7,4 0,0 0,0 0,0 17,9
1971 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7
1967 68,4 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0
1963 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,2
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1955 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1947 31,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,1
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,8 8,5 20,1 5,8 17,0 1,5 1,4 4,1 5,0 4,8
2011 40,8 7,7 21,9 4,4 8,2 1,7 1,2 1,0 1,7 11,3
2007 31,8 3,4 26,7 6,3 8,0 1,9 1,9 0,5 2,7 16,9
2003 24,6 2,2 12,1 13,5 14,1 5,6 0,7 0,5 0,7 25,9
1999 33,0 4,8 15,8 7,6 29,1 5,0 1,4 0,2 1,8 1,4
1995 37,5 7,1 9,9 5,3 30,3 2,2 0,9 0,9 4,5 1,5
1991 44,4 11,0 4,6 14,5 18,7 3,2 2,2 0,0 1,0 0,4
1987 58,3 14,6 5,2 3,1 9,2 3,7 2,7 0,0 1,7 1,6
1983 59,7 13,3 3,2 2,7 10,1 4,8 2,9 0,0 2,8 0,5
1979 51,2 14,9 0,4 2,0 20,0 5,2 4,6 0,0 1,3 0,3
1975 46,4 4,5 1,8 4,5 28,3 9,1 3,6 0,0 1,4 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 21,7 10,7 25,6 12,7 20,9 1,4 2,0 1,8 1,1 2,1
2013 31,7 15,1 29,2 4,6 6,6 3,9 2,2 1,7 1,2 3,8
2009 37,7 5,2 28,7 7,4 11,4 2,7 1,6 0,3 0,6 4,3
2005 28,3 2,8 17,7 5,5 4,8 2,7 1,8 0,1 0,2 36,1
2001 14,7 5,0 10,1 8,5 3,6 7,7 0,6 0,3 0,3 49,2
1997 34,7 4,8 13,3 5,6 22,8 14,3 1,6 0,1 2,3 0,6
1993 35,2 5,9 3,4 14,3 34,3 3,6 1,8 0,0 0,7 0,9
1989 46,2 11,5 10,5 12,2 12,0 4,3 1,9 0,4 0,0 1,0
1985 62,1 16,0 1,9 4,8 7,7 4,9 1,8 0,0 0,5 0,3
1981 55,5 19,4 1,3 2,8 10,4 6,0 2,7 0,0 1,6 0,4
1977 57,5 9,7 1,8 2,8 14,6 10,2 2,0 0,0 0,7 0,6
1973 43,1 3,5 6,4 14,7 0,0 7,1 0,0 0,0 0,4 24,8
1969 71,9 5,8 0,0 2,6 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 6,5
1965 59,5 10,9 0,0 5,1 8,4 0,0 15,9 0,0 0,0 0,3
1961 64,1 4,3 0,0 0,0 5,9 12,0 11,8 0,0 0,0 1,8
1957 72,1 5,8 0,0 0,0 1,5 10,5 8,8 0,0 0,0 1,3
1953 65,7 4,6 0,0 0,0 0,0 13,9 13,4 0,0 0,0 2,4
1949 76,3 3,4 0,0 0,0 0,0 5,6 11,4 0,0 0,0 3,3
1945 76,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0 0,0 6,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 21.7 9.4 24.1 15.3 9.4 0 0 0 0 20.2
Valgting 27,1 4,0 22,7 9,7 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned