Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Balsfjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 129 25,0 630 27,3 759 27,3 -21,7 27,3 6 -4
H 101 19,6 477 20,7 578 20,8 8,3 20,8 4 1
Frp 57 11,0 249 10,8 306 11,0 -1,0 11,0 2 0
SV 14 2,7 57 2,5 71 2,6 -0,4 2,6 0 0
Sp 139 26,9 648 28,1 787 28,3 14,6 28,3 6 3
KrF 13 2,5 59 2,6 72 2,6 -3,8 2,6 0 -1
MDG 24 4,7 59 2,6 83 3,0 -0,1 3,0 0 0
R 33 6,4 63 2,7 96 3,4 3,4 3,4 1 1
Andre (vis) 6 1,2 26 1,1 32 1,1 1,1 1,1 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
339 65,7 1 457 63,2 1 796 64,6 -4,2 64,6 13 0
H+Frp+
KrF+V
171 33,1 785 34,1 956 34,4 3,5 34,4 6 0
Nærmest til å vinne mandat: MDG (13 stemmer), tape mandat: R (7 stemmer)
Fremmøte: 62,1 % Stemmeberettigede: 4 560 Opptalte stemmer: 2 820
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:33 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 27,3 20,8 11,0 2,6 28,3 2,6 0,0 3,0 3,4 1,1
14:25 27,3 20,8 11,0 2,6 28,3 2,6 0,0 3,0 3,4 1,1
18:38 27,3 20,8 11,0 2,6 28,3 2,6 0,0 3,0 3,4 1,1
17:02 27,3 20,8 11,0 2,6 28,3 2,6 0,0 3,0 3,4 1,1
17:02 27,3 20,8 11,0 2,6 28,3 2,6 0,0 3,0 3,4 1,1
23:05 27,6 20,9 11,0 2,3 28,0 2,6 0,0 2,9 3,4 1,2
22:54 27,6 20,9 11,0 2,3 28,0 2,6 0,0 2,9 3,4 1,2
22:50 27,6 20,9 11,0 2,3 28,0 2,6 0,0 2,9 3,4 1,2
22:50 27,6 20,9 11,0 2,3 28,0 2,6 0,0 2,9 3,4 1,2
21:53 28,1 22,8 8,6 2,2 27,9 2,9 0,0 3,2 3,2 1,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 49,0 (10) 12,4 (3) 12,0 (2) 3,0 (0) 13,6 (3) 6,3 (1) 0,6 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 36,1 (7) 10,8 (2) 10,2 (2) 4,8 (1) 23,2 (5) 4,7 (1) 0,4 (0) 5,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 33,7 (7) 11,3 (2) 10,2 (2) 6,1 (1) 23,6 (5) 4,8 (1) 0,4 (0) 6,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 36,1 (7) 10,6 (2) 9,3 (2) 5,1 (1) 24,4 (5) 4,7 (1) 0,4 (0) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 31,3 (6) 26,1 (5) 26,7 (5) 25,0 (5) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 68,7 (13) 69,4 (14) 69,7 (14) 71,1 (14) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,6 (4) 28,3 (6) 28,8 (6) 29,5 (6) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 49,0 (10) 12,4 (3) 12,0 (2) 3,0 (0) 13,6 (3) 6,3 (1) 0,6 (0) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 4 53 27
Høyre 17 2 55 24
KrF 10 2 53 40
Sp 21 4 53 52
Ap 25 4 51 52
SV 8 0 61 38
Rødt 8 2 37 75
MDG 8 3 43 50
Partiet De Kristne 7 0 61 43
Sum 119 21 52 44
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 4 56 36
Høyre 14 3 50 43
KrF 14 1 57 36
Venstre 7 0 55 57
Sp 21 2 52 48
Ap 24 2 51 50
SV 10 1 49 60
Miljøpartiet De Grønne 8 2 39 63
Sum 109 15 51 48
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 4 56 33
Høyre 18 3 51 28
KrF 13 0 51 38
Venstre 7 1 47 43
Sp 22 3 52 45
Ap 25 5 53 48
SV 13 2 40 46
Sum 116 18 51 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1933).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Primærnæringskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 573
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 2 540
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,6 %
F-2015 48,4 %
K-2015 55,9 %
S-2013 71,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Gunda Johansen, Ap (2015-)
Ole Johan Rødvei, H (2011-2015)
Gunda Johansen, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 49,0 12,4 12,0 3,0 13,6 6,3 0,6 3,1 0,0 0,0
2011 44,3 22,9 13,1 3,5 9,8 4,6 1,8 0,0 0,0 0,0
2007 29,4 9,5 28,3 5,4 16,8 8,4 0,0 0,0 0,0 2,2
2003 30,9 8,8 14,5 8,8 18,2 8,0 0,0 0,0 0,0 10,8
1999 28,9 13,9 10,3 5,0 20,7 12,7 8,5 0,0 0,0 0,0
1995 34,8 6,2 9,9 5,6 27,8 7,3 8,3 0,0 0,0 0,0
1991 35,9 9,5 7,1 10,3 20,7 9,2 3,1 0,0 4,2 0,0
1987 43,0 16,3 0,0 10,3 12,9 7,3 7,6 0,0 2,7 0,0
1983 46,0 12,6 0,0 0,0 10,0 7,5 4,1 0,0 1,1 18,7
1979 41,9 19,9 0,0 0,0 15,8 10,8 6,4 0,0 0,0 5,1
1975 40,1 0,0 0,0 6,4 30,3 15,7 7,6 0,0 0,0 0,0
1971 48,3 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 12,2 0,0 0,0 17,8
1967 53,1 0,0 0,0 0,0 21,3 0,0 16,1 0,0 0,0 9,5
1963 52,9 0,0 0,0 0,0 16,2 0,0 14,5 0,0 0,0 16,4
1959 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 39,2
1955 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 35,9
1951 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,2
1947 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0
1945 50,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,6 13,6 13,3 2,3 16,6 6,2 1,2 3,5 3,4 2,4
2011 35,7 21,8 14,8 3,2 12,5 6,2 1,8 0,8 1,5 1,6
2007 28,4 8,7 26,2 4,3 17,8 7,2 1,9 0,5 1,1 3,8
2003 29,0 7,3 13,6 9,4 19,0 8,2 1,9 0,4 0,9 10,2
1999 29,6 11,1 10,3 5,1 22,5 11,4 5,1 0,5 1,6 2,9
1995 34,1 7,2 9,5 5,7 25,9 6,8 4,8 0,4 4,2 1,5
1991 35,4 10,5 6,8 12,7 20,0 7,4 5,0 0,0 2,0 0,2
1987 44,1 14,5 7,2 7,8 10,7 6,9 5,9 0,0 2,0 1,0
1983 49,5 15,3 2,2 6,2 11,9 8,1 4,1 0,0 1,5 1,3
1979 42,1 19,0 1,0 4,0 15,4 10,6 5,8 0,0 0,5 1,6
1975 41,7 5,6 0,8 6,4 23,5 14,0 6,8 0,0 0,2 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,1 16,3 24,2 5,5 22,1 2,9 1,3 1,7 1,4 1,6
2013 32,0 17,8 23,3 3,6 11,0 5,2 2,1 1,5 1,2 2,3
2009 35,2 8,3 28,0 4,6 16,9 3,4 1,2 0,2 0,7 1,6
2005 31,9 5,7 22,8 8,1 13,7 4,9 2,1 0,2 0,4 10,3
2001 22,3 9,0 12,5 12,8 13,6 13,6 1,7 0,1 0,3 14,0
1997 31,7 5,6 13,4 5,2 21,8 15,9 3,7 0,2 2,2 0,3
1993 32,5 6,6 3,8 11,6 35,6 5,6 2,5 0,0 0,7 1,1
1989 39,7 14,0 11,5 13,2 8,6 8,1 3,3 0,2 0,0 1,5
1985 53,6 17,3 2,1 6,8 9,2 7,1 2,5 0,0 0,7 0,7
1981 46,6 20,2 3,0 3,8 11,4 9,7 3,9 0,0 0,5 0,9
1977 47,4 12,4 2,1 3,0 15,1 14,5 3,5 0,0 0,4 1,7
1973 39,9 3,9 3,8 11,4 0,0 11,2 0,0 0,0 0,4 29,5
1969 56,5 3,4 0,0 2,7 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 22,6
1965 47,3 4,0 0,0 5,4 22,9 0,0 18,7 0,0 0,0 1,8
1961 55,5 4,1 0,0 0,0 15,6 4,4 17,2 0,0 0,0 3,2
1957 55,1 5,0 0,0 0,0 12,0 8,2 15,0 0,0 0,0 4,6
1953 54,3 5,7 0,0 0,0 0,0 8,4 23,5 0,0 0,0 8,1
1949 52,9 7,4 0,0 0,0 0,0 5,6 23,5 0,0 0,0 10,6
1945 53,7 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 0,0 0,0 14,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 54.7 13.5 9.6 5.5 5.7 4.4 1.6 4.9 0 0
Valgting 48,0 12,2 12,4 2,6 15,0 6,7 0,4 2,7 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned