Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Senja

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 626 29,3 1 361 27,7 1 987 28,4 -3,5 28,4 13 -16
H 331 15,5 831 16,9 1 162 16,6 -4,2 16,6 8 -3
Frp 165 7,7 320 6,5 485 6,9 -3,1 6,9 3 -3
SV 146 6,8 220 4,5 366 5,2 1,0 5,2 2 -1
Sp 501 23,4 1 174 23,9 1 675 24,0 13,6 24,0 11 0
KrF 83 3,9 132 2,7 215 3,1 -0,7 3,1 1 -1
V 24 1,1 69 1,4 93 1,3 -1,7 1,3 0 -2
MDG 53 2,5 122 2,5 175 2,5 2,5 2,5 1 1
Andre (vis) 208 9,7 623 12,7 831 11,9 11,9 11,9 6 6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 326 62,0 2 877 58,6 4 203 60,1 13,6 60,1 27 -16
H+Frp+
KrF+V
603 28,2 1 352 27,5 1 955 27,9 -9,7 27,9 12 -9
Nærmest til å vinne mandat: KrF (12 stemmer), tape mandat: SENJA (22 stemmer)
Fremmøte: 60,6 % Stemmeberettigede: 11 667 Opptalte stemmer: 7 046
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:33 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 28,4 16,6 6,9 5,2 24,0 3,1 1,3 2,5 0,0 11,9
14:25 28,4 16,6 6,9 5,2 24,0 3,1 1,3 2,5 0,0 11,9
17:19 28,4 16,6 6,9 5,2 24,0 3,1 1,3 2,5 0,0 11,9
16:27 28,4 16,7 6,9 5,1 24,2 2,9 1,3 2,4 0,0 12,0
16:27 28,4 16,7 6,9 5,1 24,2 2,9 1,3 2,4 0,0 12,0
13:15 28,3 16,7 7,0 5,1 24,2 2,9 1,3 2,5 0,0 12,0
23:46 28,2 15,8 7,1 4,9 25,9 2,9 1,0 2,2 0,0 12,0
23:02 28,1 15,5 7,3 5,0 27,1 2,7 0,8 2,1 0,0 11,4
22:53 28,7 15,4 7,4 5,0 27,3 2,7 0,9 2,1 0,0 10,5
22:50 29,0 15,3 7,3 5,0 27,2 2,8 0,8 2,2 0,0 10,4

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 31,9 (14) 20,8 (9) 10,0 (5) 4,3 (2) 10,4 (5) 3,8 (2) 3,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 15,8 (7)
Poll of polls (brutt ned) 23,5 (10) 18,0 (8) 8,6 (4) 6,8 (3) 17,7 (7) 2,8 (1) 2,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 26,4 (11)
Siste lokale målings 27,0 (12) 13,0 (6) 9,0 (4) 6,0 (3) 22,0 (10) 4,0 (2) 3,0 (1) 6,0 (3) 0,0 (0) 8,0 (4)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,0 (10) 18,8 (9) 8,6 (4) 8,7 (4) 18,0 (8) 2,8 (1) 1,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 18,6 (8)
K-snitt september (brutt ned) 23,6 (10) 17,6 (8) 7,8 (3) 7,2 (3) 18,6 (8) 2,8 (1) 2,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 25,7 (11)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 23 4 51 43
Høyre 51 4 50 43
KrF 12 3 53 25
Venstre 16 1 48 38
Sp 39 1 51 33
Ap 44 4 52 48
SV 31 4 49 65
MDG 10 3 53 40
Senjalista 46 4 54 30
Sum 272 28 51 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik kommuner.
Mandater i kommunestyret 45 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / TF 24/8-2019 27,0 (12) 13,0 (6) 9,0 (4) 6,0 (3) 22,0 (10) 4,0 (2) 3,0 (1) 6,0 (3) 0,0 (0) 8,0 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,9 20,8 10,0 4,3 10,4 3,8 3,1 0,0 0,0 15,8
2011 25,9 20,3 15,5 3,8 9,3 3,3 3,6 0,0 0,0 18,3
2007 31,2 10,9 21,1 6,1 12,2 4,4 3,0 0,0 0,0 11,0
2003 27,9 8,1 20,6 9,4 8,3 6,5 2,6 0,0 0,0 16,7
1999 32,8 14,9 7,6 5,8 11,9 10,6 1,5 0,0 0,6 14,3
1995 31,3 15,8 2,6 6,7 19,1 9,3 2,0 0,0 0,9 12,4
1991 33,8 14,3 3,1 13,1 11,3 7,5 1,1 0,0 0,4 15,5
1987 43,4 13,7 0,0 3,9 6,7 7,7 2,3 0,0 0,6 21,7
1983 52,5 16,6 0,0 3,4 6,0 8,9 3,0 0,0 0,0 9,7
1979 40,8 17,8 0,0 3,9 7,7 10,3 2,7 0,0 0,0 16,8
1975 41,5 5,2 0,0 4,3 11,3 10,7 2,0 0,0 0,0 25,1
1971 40,5 0,0 0,0 2,7 4,5 5,3 2,6 0,0 0,0 44,4
1967 46,6 4,5 0,0 2,5 3,6 4,7 5,1 0,0 0,0 33,0
1963 37,9 4,2 0,0 0,0 0,0 4,7 3,0 0,0 0,0 50,2
1959 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,1 0,0 0,0 57,6
1955 37,1 1,9 0,0 0,0 0,0 3,4 3,7 0,0 0,0 53,9
1951 44,0 2,7 0,0 0,0 0,0 3,9 11,2 0,0 0,0 38,2
1947 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 10,8 0,0 0,0 37,0
1945 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0 58,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,2 17,0 15,8 4,3 15,0 4,4 4,9 2,2 1,8 2,4
2011 28,7 20,1 22,4 4,2 9,6 5,1 4,7 0,4 1,0 3,9
2007 31,6 9,3 24,1 5,2 12,8 6,7 3,8 0,3 1,2 5,0
2003 27,1 6,6 21,3 10,9 15,2 8,2 2,8 0,2 0,7 7,0
1999 32,5 10,3 9,6 6,7 25,0 11,8 1,8 0,2 1,3 0,8
1995 36,9 13,7 3,9 6,0 22,9 9,6 2,0 0,4 3,5 1,0
1991 38,1 15,3 4,5 13,9 14,8 10,9 1,4 0,0 0,7 0,4
1987 50,9 17,3 5,8 5,0 5,6 9,1 3,0 0,0 1,5 1,8
1983 53,2 18,3 3,0 4,1 6,4 9,3 3,1 0,0 1,6 0,9
1979 45,3 21,0 1,0 4,6 7,9 13,9 3,8 0,0 1,0 1,6
1975 46,6 9,6 1,1 6,7 13,6 18,5 2,4 0,0 0,8 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 23,4 19,7 22,1 5,9 19,8 3,7 1,5 1,6 1,0 1,4
2013 29,7 20,4 25,1 3,4 9,2 4,9 3,3 1,4 0,7 1,9
2009 34,6 11,9 30,0 4,3 9,7 4,8 2,4 0,1 0,5 1,7
2005 32,1 7,4 24,0 6,2 8,9 6,1 3,1 0,1 0,6 11,6
2001 21,8 13,0 15,0 10,7 6,0 15,3 1,3 0,0 0,3 16,6
1997 35,6 8,2 11,3 7,2 14,1 19,3 2,4 0,2 1,3 0,4
1993 37,3 9,6 2,8 13,3 27,0 7,3 1,9 0,0 0,6 0,3
1989 45,1 17,2 10,0 11,3 4,2 8,5 1,9 0,2 0,0 1,5
1985 56,8 20,2 1,9 4,8 4,6 8,7 1,8 0,0 0,4 0,8
1981 47,4 25,0 2,6 4,5 5,3 11,1 2,8 0,0 0,8 0,6
1977 52,4 13,7 2,2 4,0 7,7 16,5 1,9 0,0 0,5 1,1
1973 38,0 6,8 4,2 16,2 0,0 15,7 0,0 0,0 0,4 18,6
1969 62,0 9,1 0,0 3,3 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 18,1
1965 54,3 12,3 0,0 5,4 16,6 0,0 10,5 0,0 0,0 1,0
1961 60,0 11,0 0,0 0,0 5,9 12,4 8,7 0,0 0,0 2,1
1957 58,5 10,0 0,0 0,0 6,4 13,0 8,9 0,0 0,0 3,2
1953 61,0 8,0 0,0 0,0 0,0 13,9 11,4 0,0 0,0 5,8
1949 62,0 7,1 0,0 0,0 0,0 12,7 12,7 0,0 0,0 5,6
1945 63,3 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 10,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 32.9 17.8 11.6 5.3 7.9 4.6 2.3 0 0 17.7
Valgting 31,6 21,8 9,5 4,0 11,2 3,5 3,3 0,0 0,0 15,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned