Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Salangen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 87 23,6 208 26,3 295 25,9 -18,5 25,9 5 -3
H 47 12,8 140 17,7 187 16,4 5,9 16,4 3 1
SV 30 8,2 60 7,6 90 7,9 3,5 7,9 2 1
Sp 193 52,4 338 42,7 531 46,6 10,1 46,6 9 2
KrF 11 3,0 25 3,2 36 3,2 -1,0 3,2 0 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
310 84,2 606 76,6 916 80,4 -4,9 80,4 16 0
H+Frp+
KrF+V
58 15,8 165 20,9 223 19,6 4,9 19,6 3 0
Nærmest til å vinne mandat: KrF (6 stemmer), tape mandat: SV (7 stemmer)
Fremmøte: 67,2 % Stemmeberettigede: 1 739 Opptalte stemmer: 1 159
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 25,9 16,4 0,0 7,9 46,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 25,9 16,4 0,0 7,9 46,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 25,9 16,4 0,0 7,9 46,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 25,9 16,4 0,0 7,9 46,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 25,9 16,4 0,0 7,9 46,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 25,9 16,4 0,0 7,9 46,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 25,9 16,4 0,0 7,9 46,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 25,9 16,4 0,0 7,9 46,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 25,9 16,4 0,0 7,9 46,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:28 25,9 16,4 0,0 7,9 46,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 44,4 (8) 10,5 (2) 0,0 (0) 4,4 (1) 36,5 (7) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 32,7 (6) 9,1 (2) 0,0 (0) 7,0 (1) 62,3 (10) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,6 (5) 9,5 (2) 0,0 (0) 9,0 (1) 63,2 (11) 3,1 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 32,8 (6) 8,9 (1) 0,0 (0) 7,4 (1) 65,4 (11) 3,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 51,2 (10) 74,5 (12) 75,8 (13) 77,3 (12) Sp, KrF, H
Borgerlige 14,7 (3) 12,2 (2) 12,6 (2) 11,9 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 85,3 (16) 102,0 (17) 102,8 (17) 105,6 (18) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 40,7 (8) 65,4 (10) 66,3 (11) 68,4 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 44,4 (8) 10,5 (2) 0,0 (0) 4,4 (1) 36,5 (7) 4,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 14 2 48 43
KrF 12 3 62 50
Sp 23 3 49 43
Ap 21 4 48 57
SV 11 1 53 55
Sum 81 13 51 49
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 10 1 50 40
KrF 12 3 58 42
Sp 23 3 42 48
Ap 21 4 47 52
SV 10 1 52 30
Sum 76 12 48 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 10 0 51 40
Sp 24 3 41 46
Ap 18 3 46 44
SV 9 2 53 44
Sum 61 8 46 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1923).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 247
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 092
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,9 %
F-2015 58,9 %
K-2015 63,5 %
S-2013 73,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Sigrun Wiggen Prestbakmo, Sp (2015-)
Ivar Prestbakmo, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Sp, H
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Sp, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 44,4 10,5 0,0 4,4 36,5 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 39,1 11,2 0,0 4,2 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 30,1 6,1 0,0 5,5 58,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 39,9 8,1 0,0 8,6 43,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 40,8 21,9 0,0 7,8 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 40,6 12,8 0,0 8,8 30,6 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 39,9 16,5 0,0 17,6 18,8 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 51,3 21,0 0,0 10,8 8,9 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 56,3 16,8 0,0 8,1 11,4 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 48,4 19,7 0,0 6,7 16,8 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 23,9 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,4 7,3 5,1 4,9 41,5 2,8 0,5 1,7 2,3 0,6
2011 29,1 8,7 9,3 6,8 39,1 2,7 0,9 0,5 1,9 0,8
2007 28,4 3,6 10,8 6,7 43,8 3,3 1,0 0,1 1,2 1,2
2003 32,5 6,3 12,3 12,6 27,7 4,4 0,8 0,3 1,1 2,1
1999 35,1 13,7 7,7 7,4 26,3 5,2 1,7 0,6 1,5 0,8
1995 39,7 10,3 4,5 8,0 24,7 6,5 1,5 0,2 4,1 0,4
1991 38,9 15,2 2,5 15,8 18,8 7,5 0,7 0,0 0,5 0,2
1987 51,7 18,4 3,1 8,4 7,6 8,0 1,2 0,0 0,8 0,9
1983 53,9 17,0 1,3 7,5 9,6 7,2 1,8 0,0 1,5 0,2
1979 47,7 19,7 0,3 5,1 14,0 8,9 2,6 0,0 1,4 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,4 13,6 13,0 8,4 29,0 3,1 0,6 1,3 2,1 0,6
2013 33,8 18,9 17,0 6,4 14,7 4,0 2,0 1,1 1,2 0,9
2009 36,4 8,1 20,5 6,4 22,6 3,3 0,9 0,2 0,9 0,7
2005 30,4 4,7 15,7 8,2 31,9 3,3 1,6 0,1 0,4 3,7
2001 22,7 11,9 11,2 14,7 17,1 10,4 1,3 0,0 0,6 10,3
1997 35,4 7,9 10,6 8,1 20,6 12,8 2,7 0,1 1,4 0,2
1993 38,1 8,9 2,5 12,5 29,7 6,3 1,6 0,0 0,6 0,1
1989 43,8 15,3 10,3 12,3 7,2 7,8 1,4 0,5 0,0 1,4
1985 57,7 17,5 0,9 7,9 7,3 7,0 1,0 0,0 0,4 0,4
1981 49,4 20,7 1,6 6,5 9,7 9,0 2,0 0,0 0,9 0,1
1977 53,9 11,9 1,5 4,5 12,1 13,1 1,8 0,0 0,8 0,5
1961 39,7 26,1 0,0 0,0 25,5 4,2 4,4 0,0 0,0 0,2
1957 39,3 26,8 0,0 0,0 14,0 3,8 12,5 0,0 0,0 3,6
1953 44,0 21,6 0,0 0,0 0,0 5,5 26,5 0,0 0,0 2,3
1949 42,5 20,4 0,0 0,0 0,0 3,0 24,6 0,0 0,0 9,6
1945 66,7 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 3,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 43.3 10.4 0 7.1 35.4 3.8 0 0 0 0
Valgting 44,7 10,6 0,0 3,6 36,9 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned