Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Bardu

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 163 23,7 261 17,6 424 19,7 -17,8 19,7 4 -3
H 88 12,8 143 9,6 231 10,7 -9,3 10,7 2 -2
Frp 18 2,6 49 3,3 67 3,1 -1,6 3,1 0 -1
Sp 384 55,8 968 65,2 1 352 62,9 29,4 62,9 12 6
V 35 5,1 41 2,8 76 3,5 -0,8 3,5 1 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
547 79,5 1 229 82,8 1 776 82,6 11,6 82,6 16 3
H+Frp+
KrF+V
141 20,5 233 15,7 374 17,3 -11,7 17,3 3 -3
Nærmest til å vinne mandat: Sp (6 stemmer), tape mandat: V (1 stemmer)
Fremmøte: 69,8 % Stemmeberettigede: 3 152 Opptalte stemmer: 2 173
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:33 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 19,7 10,7 3,1 0,0 62,9 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0
14:25 19,7 10,7 3,1 0,0 62,9 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0
18:39 19,7 10,7 3,1 0,0 62,9 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0
10:19 19,9 10,5 3,2 0,0 63,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
10:19 19,9 10,5 3,2 0,0 63,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
10:19 19,9 10,5 3,2 0,0 63,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
21:59 20,0 10,3 3,2 0,0 63,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
15:07 24,6 12,1 2,9 0,0 55,5 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0
15:07 24,6 12,1 2,9 0,0 55,5 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,5 (7) 20,0 (4) 4,7 (1) 0,0 (0) 33,4 (6) 0,0 (0) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,6 (5) 17,4 (3) 4,0 (1) 0,0 (0) 57,0 (10) 0,0 (0) 3,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,8 (5) 18,1 (3) 4,0 (1) 0,0 (0) 57,9 (10) 0,0 (0) 2,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,7 (5) 17,0 (3) 3,6 (0) 0,0 (0) 59,9 (11) 0,0 (0) 2,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 53,5 (10) 74,4 (13) 76,0 (13) 76,9 (14) Sp, H
Borgerlige 29,0 (6) 24,6 (4) 24,8 (4) 23,4 (3) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 71,0 (13) 84,6 (15) 83,7 (15) 87,6 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 37,8 (7) 60,2 (10) 60,6 (10) 62,7 (11) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,5 (7) 20,0 (4) 4,7 (1) 0,0 (0) 33,4 (6) 0,0 (0) 4,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 1 57 13
Høyre 25 2 46 40
Venstre 10 1 50 40
Sp 25 2 49 44
Ap 18 2 43 56
Sum 86 8 48 42
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 1 52 10
Høyre 23 1 44 26
Venstre 15 1 54 40
Sp 25 2 47 40
Ap 25 2 43 52
Sum 98 7 47 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 10 3 46 0
Høyre 29 2 49 31
Venstre 13 1 65 46
Sp 26 1 50 38
Ap 26 2 41 46
SV 16 2 50 56
Sum 120 11 49 38
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1922).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 919
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 818
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,3 %
F-2015 48,6 %
K-2015 58,7 %
S-2013 76,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Toralf Heimdal, Sp (2015-)
Arne Nysted, Ap (2011-2015)
Oddvar Bjørnsen, Sp (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,5 20,0 4,7 0,0 33,4 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0
2011 49,7 26,4 4,4 2,5 13,2 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0
2007 27,0 14,9 10,2 4,1 38,1 0,0 3,3 0,0 0,0 2,4
2003 31,3 17,9 8,9 6,2 29,1 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3
1999 31,6 30,4 0,0 5,3 22,9 0,0 3,7 0,0 0,0 6,1
1995 33,6 30,2 0,0 4,4 23,1 0,0 2,9 0,0 0,0 5,8
1991 30,8 31,4 5,1 7,4 23,8 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
1987 38,3 35,3 0,0 3,9 20,5 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0
1983 40,5 21,0 0,0 5,1 27,4 3,6 2,4 0,0 0,0 0,0
1979 39,0 27,2 0,0 4,1 24,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 44,4 18,3 0,0 3,7 24,9 5,8 2,9 0,0 0,0 0,0
1971 52,0 12,3 0,0 0,0 30,4 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0
1967 51,4 16,2 0,0 0,0 25,9 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
1963 53,0 15,8 0,0 2,5 21,3 0,0 5,1 0,0 0,0 2,4
1959 51,4 12,1 0,0 0,0 22,5 0,0 7,9 0,0 0,0 6,2
1955 51,8 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1
1951 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0
1947 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,3
1945 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,9 21,9 6,6 1,9 25,6 1,4 4,9 1,9 1,5 0,4
2011 42,9 21,6 8,1 2,8 17,7 1,5 3,9 0,2 0,5 0,9
2007 31,4 12,6 15,2 4,5 27,9 1,6 3,8 0,3 0,8 1,9
2003 27,4 13,7 12,9 7,0 31,9 2,2 2,9 0,1 0,4 1,4
1999 29,8 20,1 7,6 4,2 31,2 3,3 2,2 0,2 0,9 0,5
1995 36,2 20,9 4,3 3,8 24,0 2,5 2,4 0,4 2,3 3,2
1991 35,2 25,9 5,9 6,7 20,8 3,1 1,5 0,0 0,7 0,2
1987 41,4 26,1 6,9 4,3 15,2 3,1 2,1 0,0 0,6 0,4
1983 43,3 24,2 3,5 4,5 17,0 4,0 2,5 0,0 0,9 0,0
1979 40,3 25,9 0,8 3,1 21,3 5,0 2,5 0,0 0,4 0,8
1975 44,8 18,0 0,7 3,3 24,3 5,2 2,7 0,0 0,2 0,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,3 18,6 10,7 3,8 35,5 1,0 2,0 1,9 0,9 1,3
2013 34,8 29,2 13,6 2,4 12,6 1,4 3,5 1,0 0,7 0,8
2009 38,9 12,6 22,6 4,0 16,8 1,5 2,4 0,3 0,4 0,5
2005 34,1 12,2 21,5 5,7 16,5 2,7 3,1 0,1 0,4 3,5
2001 25,9 21,7 12,9 8,9 13,9 7,7 2,1 0,0 0,6 6,2
1997 38,7 15,0 11,5 4,6 15,7 9,6 3,4 0,2 1,2 0,1
1993 37,9 18,0 4,9 6,4 26,8 3,3 2,2 0,0 0,3 0,2
1989 40,8 21,9 12,1 8,1 9,7 4,6 2,1 0,2 0,0 0,7
1985 46,5 26,8 3,1 4,2 12,7 4,7 1,6 0,0 0,2 0,2
1981 41,4 30,8 2,1 3,2 14,6 4,9 2,2 0,0 0,4 0,3
1977 46,5 23,1 1,6 2,8 16,4 7,1 1,9 0,0 0,1 0,6
1973 47,0 13,7 2,4 4,8 0,0 5,5 0,0 0,0 0,1 26,5
1969 51,5 16,5 0,0 2,3 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 23,9
1965 47,7 18,8 0,0 2,3 24,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,1
1961 56,9 14,9 0,0 0,0 17,7 3,9 6,3 0,0 0,0 0,4
1957 52,7 13,0 0,0 0,0 19,9 5,6 7,8 0,0 0,0 1,0
1953 51,0 21,8 0,0 0,0 0,0 12,4 14,1 0,0 0,0 0,7
1949 46,5 20,9 0,0 0,0 0,0 13,2 17,4 0,0 0,0 2,0
1945 55,3 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 4,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 43.2 18.7 4.6 0 27.4 0 6.1 0 0 0
Valgting 35,9 20,4 4,7 0,0 35,1 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned