Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Lavangen

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 64 44,8 189 41,9 253 43,7 12,1 43,7 7 2
H 24 16,8 106 23,5 130 22,5 4,0 22,5 3 0
Sp 55 38,5 141 31,3 196 33,9 -9,1 33,9 5 -1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
119 83,2 330 73,2 449 77,6 3,0 77,6 12 1
H+Frp+
KrF+V
24 16,8 106 23,5 130 22,5 4,0 22,5 3 0
Nærmest til å vinne mandat: H (7 stemmer), tape mandat: Ap (12 stemmer)
Fremmøte: 72,4 % Stemmeberettigede: 823 Opptalte stemmer: 594
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 43,7 22,5 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 43,7 22,5 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 43,7 22,5 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 43,7 22,5 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 43,7 22,5 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 43,7 22,5 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 43,7 22,5 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 43,7 22,5 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 43,7 22,5 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 07:54 43,7 22,5 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,6 (5) 18,5 (3) 7,0 (1) 0,0 (0) 42,9 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,3 (3) 16,0 (2) 6,0 (1) 0,0 (0) 73,2 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,7 (3) 16,8 (2) 6,0 (1) 0,0 (0) 74,3 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,3 (3) 15,7 (2) 5,4 (0) 0,0 (0) 76,8 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 74,5 (11) 96,5 (12) 96,0 (12) 100,1 (13) Ap, Sp
Borgerlige 25,5 (4) 22,0 (3) 22,8 (3) 21,1 (2) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 74,5 (11) 96,5 (12) 96,0 (12) 100,1 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 42,9 (6) 73,2 (9) 74,3 (9) 76,8 (10) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,6 (5) 18,5 (3) 7,0 (1) 0,0 (0) 42,9 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 14 1 52 50
Sp 16 2 48 44
Ap 18 3 53 50
Sum 48 6 51 48
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 44 29
Høyre 19 1 47 37
Sp 19 2 48 42
Ap 20 2 46 50
Sum 65 7 46 42
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 14 3 39 36
Høyre 16 2 52 38
Sp 19 1 36 47
Ap 20 2 47 45
Sum 69 8 43 42
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1920).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 011
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 573
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 79,9 %
F-2015 65,6 %
K-2015 72,5 %
S-2013 78,1 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 15 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Berngardt Halvorsen, Sp (2015-)
Erling Bratsberg, Sp (2011-2015)
Viktor Andberg, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,6 18,5 7,0 0,0 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 37,7 18,5 16,9 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 49,2 16,0 0,0 0,0 21,8 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 34,6 0,0 0,0 0,0 39,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0
1999 42,8 25,6 0,0 0,0 10,3 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 48,2 19,7 0,0 0,0 18,9 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 51,6 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
1987 46,6 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8
1983 49,2 25,7 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 19,4
1979 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 51,6
1959 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,3
1955 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,8
1951 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8
1947 43,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,2
1945 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,2 12,9 8,9 0,6 37,5 3,7 0,4 0,8 2,1 0,0
2011 34,8 11,8 11,1 0,4 33,2 4,9 0,7 0,5 1,8 0,9
2007 44,2 9,7 11,3 2,0 20,8 7,9 0,6 0,0 0,6 2,8
2003 32,2 11,5 9,8 7,5 21,5 11,9 0,6 0,0 0,9 4,1
1999 47,9 14,7 8,7 1,7 12,3 10,3 0,2 0,2 1,8 2,2
1995 50,0 12,7 3,9 3,1 15,9 10,4 1,1 0,2 2,5 0,2
1991 50,2 25,5 1,8 5,0 10,0 6,0 1,3 0,0 0,3 0,0
1987 53,2 29,0 3,6 0,6 3,6 5,0 2,2 0,0 2,0 0,7
1983 58,7 24,0 0,8 2,5 4,9 5,3 2,7 0,0 0,8 0,1
1979 49,1 35,9 0,1 1,8 4,2 4,9 2,8 0,0 0,5 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 30,3 18,5 13,7 2,5 30,1 1,8 0,8 1,1 0,2 1,1
2013 38,8 18,7 17,7 1,5 15,9 5,3 0,8 0,8 0,2 0,3
2009 43,4 10,3 20,1 2,2 17,3 5,5 0,5 0,2 0,0 0,7
2005 40,7 6,1 19,6 4,9 15,0 6,6 1,5 0,0 0,2 5,5
2001 29,4 14,6 13,6 8,6 6,0 14,5 0,8 0,0 0,2 12,3
1997 38,6 9,7 13,0 3,5 14,0 17,4 2,0 0,4 1,0 0,4
1993 44,1 14,7 2,2 7,2 21,9 7,6 1,9 0,0 0,4 0,0
1989 49,9 20,4 7,9 7,4 3,9 8,8 1,2 0,1 0,0 0,4
1985 60,0 24,4 0,5 1,4 4,1 6,6 2,4 0,0 0,3 0,3
1981 56,1 27,8 0,5 2,4 4,6 6,6 1,1 0,0 0,6 0,3
1977 54,7 23,0 0,8 2,0 8,0 9,6 1,1 0,0 0,4 0,3
1961 56,5 25,1 0,0 0,0 5,5 10,3 1,7 0,0 0,0 0,8
1957 61,0 19,4 0,0 0,0 5,3 8,2 2,8 0,0 0,0 3,3
1953 64,4 15,5 0,0 0,0 0,0 12,3 3,5 0,0 0,0 4,3
1949 65,8 16,8 0,0 0,0 0,0 7,4 3,3 0,0 0,0 6,7
1945 68,2 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 14,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 36.5 23.5 2.6 0 37.4 0 0 0 0 0
Valgting 30,3 17,2 8,1 0,0 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned