Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Tjeldsund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 193 35,2 613 36,7 806 36,6 -4,4 36,6 8 2
H 156 28,5 452 27,1 608 27,6 -13,6 27,6 6 0
Frp 55 10,0 121 7,2 176 8,0 8,0 8,0 2 2
SV 36 6,6 96 5,7 132 6,0 0,7 6,0 1 0
Sp 65 11,9 218 13,1 283 12,9 12,9 12,9 3 3
R 32 5,8 42 2,5 74 3,4 -1,1 3,4 0 -1
Andre (vis) 11 2,0 112 6,7 123 5,6 5,6 5,6 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
326 59,5 969 58,0 1 295 58,9 8,1 58,9 12 4
H+Frp+
KrF+V
211 38,5 573 34,3 784 35,6 -5,6 35,6 8 2
Nærmest til å vinne mandat: R (2 stemmer), tape mandat: Ap (14 stemmer)
Fremmøte: 63,8 % Stemmeberettigede: 3 492 Opptalte stemmer: 2 218
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 36,6 27,6 8,0 6,0 12,9 0,0 0,0 0,0 3,4 5,6
24/9 - 13:38 36,6 27,6 8,0 6,0 12,9 0,0 0,0 0,0 3,4 5,6
24/9 - 13:38 36,6 27,6 8,0 6,0 12,9 0,0 0,0 0,0 3,4 5,6
24/9 - 13:38 36,6 27,6 8,0 6,0 12,9 0,0 0,0 0,0 3,4 5,6
24/9 - 13:38 36,6 27,6 8,0 6,0 12,9 0,0 0,0 0,0 3,4 5,6
24/9 - 13:01 36,6 27,6 8,0 6,0 12,9 0,0 0,0 0,0 3,4 5,6
24/9 - 13:01 36,6 27,6 8,0 6,0 12,9 0,0 0,0 0,0 3,4 5,6
12/9 - 14:25 36,6 27,6 8,0 6,0 12,9 0,0 0,0 0,0 3,4 5,6
12/9 - 14:25 36,6 27,6 8,0 6,0 12,9 0,0 0,0 0,0 3,4 5,6
10/9 - 17:53 36,6 27,6 8,0 6,0 12,9 0,0 0,0 0,0 3,4 5,6

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 37,1 (8) 37,4 (8) 4,1 (1) 3,6 (1) 3,3 (1) 0,0 (0) 4,6 (1) 0,8 (0) 3,0 (0) 6,0 (1)
Poll of polls (brutt ned) 27,3 (6) 32,4 (8) 3,5 (1) 5,7 (1) 5,7 (1) 0,0 (0) 3,4 (1) 1,4 (0) 6,2 (1) 10,1 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,6 (6) 33,9 (8) 3,5 (1) 7,3 (2) 5,8 (1) 0,0 (0) 2,9 (0) 1,6 (0) 5,4 (1) 7,1 (2)
K-snitt september (brutt ned) 27,4 (6) 31,7 (8) 3,2 (1) 6,0 (1) 6,0 (1) 0,0 (0) 3,0 (1) 1,4 (0) 5,9 (1) 9,8 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 18 3 48 39
Høyre 27 2 56 26
Sp 20 2 55 40
Ap 23 4 52 52
SV 17 2 62 41
Rødt 15 2 54 33
Hinnøysiden Tverrpolitiske liste 25 4 46 52
Sum 145 19 53 41
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Tjeldsund og Skånland kommuner.
Mandater i kommunestyret 21 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,1 37,4 4,1 3,6 3,3 0,0 4,6 0,8 3,0 6,0
2011 35,7 37,5 3,0 2,5 1,4 0,0 9,5 0,0 3,4 7,0
2007 33,4 34,0 5,6 3,4 8,2 3,8 3,5 0,0 0,0 8,0
2003 30,8 26,1 9,5 7,8 9,0 2,8 0,0 0,0 0,0 14,0
1999 28,1 20,5 2,4 5,5 16,6 4,0 3,1 0,0 0,0 19,9
1995 26,8 18,2 1,2 3,4 6,1 2,7 2,4 0,0 0,0 39,4
1991 30,7 13,6 1,3 4,7 0,0 2,6 2,8 0,0 0,0 44,3
1987 36,4 19,1 0,0 3,0 1,9 1,0 3,7 0,0 0,0 34,8
1983 40,5 23,0 0,0 2,7 2,7 4,0 3,5 0,0 0,0 23,5
1979 27,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 65,0
1975 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 63,2
1971 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,8
1967 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,2
1963 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,1
1959 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,1
1955 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,8
1951 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,6
1947 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2
1945 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,3 28,9 12,3 3,2 7,2 1,4 3,3 2,7 2,5 2,3
2011 34,1 24,5 15,3 3,5 8,5 2,4 5,2 0,8 3,4 2,3
2007 34,9 21,6 17,4 4,9 8,8 4,8 3,2 0,3 2,1 1,9
2003 31,1 16,7 16,2 10,2 13,3 5,0 3,0 0,3 1,3 3,0
1999 28,3 16,1 10,9 5,5 13,5 6,1 15,9 0,1 1,4 2,2
1995 35,7 18,7 6,2 5,3 17,1 6,4 8,5 0,1 1,0 1,1
1991 39,0 20,3 5,4 10,8 12,2 6,4 5,3 0,0 0,4 0,2
1987 44,2 25,7 7,2 4,9 5,1 6,8 3,9 0,0 0,6 1,4
1983 45,3 27,0 3,2 3,8 5,1 10,8 3,7 0,0 0,7 0,4
1979 40,5 27,0 1,5 4,0 5,6 14,6 5,4 0,0 0,5 0,9
1975 42,0 17,1 1,2 3,1 11,6 19,9 3,2 0,0 0,2 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,4 28,5 20,4 4,4 10,8 1,9 1,9 1,4 1,0 1,4
2013 33,1 25,1 22,9 3,2 5,8 3,4 3,2 1,5 0,7 1,1
2009 38,4 14,7 28,7 5,0 6,6 2,9 2,2 0,1 0,5 0,9
2005 35,7 9,4 26,6 7,1 7,8 3,6 3,2 0,1 0,6 5,9
2001 22,6 17,4 16,9 8,9 6,8 12,1 5,6 0,1 0,4 9,1
1997 31,8 11,5 15,0 4,7 13,0 16,8 3,5 0,1 0,9 2,7
1993 38,6 15,1 4,6 8,0 23,0 6,1 3,5 0,0 0,4 0,8
1989 37,9 23,9 13,1 9,1 4,5 7,9 2,5 0,0 0,0 1,1
1985 47,4 29,9 2,5 5,5 4,4 6,8 2,7 0,0 0,3 0,6
1981 40,0 33,3 2,7 3,9 5,1 10,5 3,7 0,0 0,3 0,5
1977 44,4 22,2 2,3 2,6 9,1 15,7 2,7 0,0 0,2 0,8
1973 40,2 11,8 2,1 8,5 6,5 14,4 1,1 0,0 0,2 15,3
1969 55,0 16,8 0,0 2,9 6,9 2,6 4,9 0,0 0,0 10,9
1965 50,0 21,7 0,0 4,7 15,2 3,1 4,7 0,0 0,0 0,6
1961 58,8 16,9 0,0 1,6 10,4 8,2 3,6 0,0 0,0 0,6
1957 55,1 12,7 0,0 0,0 20,1 7,2 3,8 0,0 0,0 1,1
1953 57,3 15,8 0,0 0,0 2,2 13,8 7,4 0,0 0,0 3,5
1949 55,9 16,8 0,0 0,0 2,6 8,3 9,6 0,0 0,0 6,8
1945 54,0 18,7 0,0 0,0 1,8 0,0 11,6 0,0 0,0 13,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.8 39.3 3.4 4.1 1.4 0 4.8 1 3.6 3.6
Valgting 36,7 36,9 4,3 3,5 3,8 0,0 4,6 0,7 2,9 6,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned