Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Kvæfjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 127 36,8 383 33,8 510 34,9 -3,5 34,9 8 -1
SV 38 11,0 117 10,3 155 10,6 2,2 10,6 2 0
Sp 95 27,5 323 28,5 418 28,6 11,6 28,6 7 3
V 14 4,1 79 7,0 93 6,4 -6,6 6,4 1 -2
Andre (vis) 71 20,6 214 18,9 285 19,5 19,5 19,5 5 5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
260 75,4 823 72,6 1 083 74,1 10,3 74,1 17 2
H+Frp+
KrF+V
14 4,1 79 7,0 93 6,4 -6,6 6,4 1 -2
Nærmest til å vinne mandat: V (2 stemmer), tape mandat: FHF (6 stemmer)
Fremmøte: 64,0 % Stemmeberettigede: 2 325 Opptalte stemmer: 1 479
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 34,9 0,0 0,0 10,6 28,6 0,0 6,4 0,0 0,0 19,5
24/9 - 13:38 34,9 0,0 0,0 10,6 28,6 0,0 6,4 0,0 0,0 19,5
24/9 - 13:38 34,9 0,0 0,0 10,6 28,6 0,0 6,4 0,0 0,0 19,5
24/9 - 13:38 34,9 0,0 0,0 10,6 28,6 0,0 6,4 0,0 0,0 19,5
24/9 - 13:38 34,9 0,0 0,0 10,6 28,6 0,0 6,4 0,0 0,0 19,5
24/9 - 13:01 34,9 0,0 0,0 10,6 28,6 0,0 6,4 0,0 0,0 19,5
24/9 - 13:01 34,9 0,0 0,0 10,6 28,6 0,0 6,4 0,0 0,0 19,5
12/9 - 14:25 34,9 0,0 0,0 10,6 28,6 0,0 6,4 0,0 0,0 19,5
12/9 - 14:25 34,9 0,0 0,0 10,6 28,6 0,0 6,4 0,0 0,0 19,5
12/9 - 08:41 34,9 0,0 0,0 10,6 28,6 0,0 6,4 0,0 0,0 19,5

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,4 (9) 9,1 (2) 14,2 (3) 8,4 (2) 17,0 (4) 0,0 (0) 12,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 28,3 (6) 7,9 (2) 12,1 (3) 13,4 (3) 29,0 (7) 0,0 (0) 9,5 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 36,5 (8) 9,1 (2) 12,5 (3) 8,8 (2) 20,0 (5) 0,0 (0) 13,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 26,4 (6) 8,2 (2) 12,1 (3) 17,2 (4) 29,4 (6) 0,0 (0) 8,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 28,3 (6) 7,7 (2) 11,0 (3) 14,2 (3) 30,4 (7) 0,0 (0) 8,4 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (23) 100,2 (23) 100,0 (23) 101,3 (23) 100,0 (23) SV, Ap, Sp, V, H, Frp
Borgerlige 36,2 (8) 29,5 (7) 34,7 (8) 28,3 (7) 27,1 (7) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 63,8 (15) 70,7 (16) 65,3 (15) 73,0 (16) 72,9 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 29,9 (7) 38,5 (9) 33,1 (8) 37,4 (8) 38,8 (9) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 38,4 (9) 9,1 (2) 14,2 (3) 8,4 (2) 17,0 (4) 0,0 (0) 12,9 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Venstre 20 1 64 40
Sp 26 1 54 35
Ap 29 2 51 48
SV 18 2 56 56
Fellesliste for Høyre og Fremskrittspartiet 29 4 53 24
Sum 122 10 55 39
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 4 38 31
Høyre 21 3 56 33
Venstre 28 2 57 46
Sp 26 1 53 35
Ap 28 2 51 50
SV 18 0 54 61
Sum 134 12 52 43
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 15 4 44 13
Høyre 25 3 59 28
Venstre 29 2 59 52
Sp 21 1 52 43
Ap 18 2 52 39
SV 19 3 52 58
Sum 127 15 54 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1911).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 3 089
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 354
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,8 %
F-2015 52,3 %
K-2015 56,5 %
S-2013 71,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 23 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Torbjørn Larsen, Ap (2015-)
Torbjørn Larsen, Ap (2011-2015)
Lillian Hessen, V (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / HT / NRK 8/9-2015 36,5 (8) 9,1 (2) 12,5 (3) 8,8 (2) 20,0 (5) 0,0 (0) 13,1 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / HT / NRK 10/6-2015 38,1 (9) 13,1 (3) 11,6 (3) 9,1 (2) 12,8 (3) 0,0 (0) 15,2 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,4 9,1 14,2 8,4 17,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
2011 34,4 14,2 15,3 8,9 13,0 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0
2007 27,9 9,2 19,4 11,4 13,0 2,9 16,1 0,0 0,0 0,0
2003 24,7 8,5 17,4 18,7 15,4 3,4 12,0 0,0 0,0 0,0
1999 31,0 16,0 0,0 0,0 18,4 5,6 11,9 0,0 0,0 17,0
1995 36,5 17,4 0,0 9,7 18,7 4,5 13,3 0,0 0,0 0,0
1991 42,0 16,5 0,0 10,7 14,1 4,6 9,4 0,0 2,7 0,0
1987 42,8 23,3 0,0 6,9 10,5 3,8 9,4 0,0 3,2 0,0
1983 36,0 24,8 0,0 5,9 10,5 5,4 14,8 0,0 2,7 0,0
1979 36,2 24,7 0,0 6,2 13,5 5,9 13,5 0,0 0,0 0,0
1975 36,6 11,1 0,0 4,3 23,0 7,8 14,9 0,0 0,0 2,3
1971 43,6 10,8 0,0 0,0 27,1 5,7 12,3 0,0 0,0 0,6
1967 49,5 20,6 0,0 0,0 16,9 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0
1963 46,6 18,6 0,0 0,0 12,4 0,0 8,0 0,0 0,0 14,4
1959 35,8 12,0 0,0 0,0 13,3 0,0 8,9 0,0 0,0 29,9
1955 32,0 10,4 0,0 0,0 13,3 0,0 9,7 0,0 0,0 34,6
1951 27,1 10,4 0,0 0,0 9,8 0,0 11,7 0,0 0,0 41,0
1947 21,3 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 60,2
1945 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 64,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,5 10,2 14,3 7,3 16,3 1,7 8,1 3,2 3,5 1,0
2011 32,3 13,3 17,5 7,3 13,7 3,1 7,5 0,6 3,5 1,1
2007 26,8 9,6 20,1 9,6 14,7 4,0 9,9 0,3 3,9 1,2
2003 25,5 8,7 16,2 13,5 18,1 4,0 7,4 0,2 3,6 2,7
1999 28,5 14,3 7,4 11,7 19,3 5,0 9,3 0,2 3,7 0,7
1995 34,7 14,9 4,4 7,6 18,7 4,8 10,2 0,4 4,4 0,0
1991 34,3 16,0 3,5 13,2 18,5 4,8 7,5 0,0 2,1 0,1
1987 39,2 19,0 4,8 6,8 12,8 4,2 9,8 0,0 2,7 0,7
1983 35,0 24,2 2,8 5,3 10,7 5,9 13,0 0,0 2,8 0,3
1979 35,2 24,5 0,5 4,6 13,8 5,8 13,0 0,0 1,5 1,1
1975 33,1 22,8 0,7 4,8 16,9 8,6 11,4 0,0 0,3 1,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,0 16,7 19,5 8,5 18,9 1,7 3,5 2,2 1,6 1,3
2013 28,5 17,6 21,2 6,7 12,1 3,3 5,9 2,0 1,4 1,3
2009 32,1 9,6 27,3 8,9 12,7 2,5 3,7 0,4 1,6 1,2
2005 30,6 8,0 24,7 10,1 12,8 2,6 4,8 0,1 1,2 5,1
2001 23,7 12,9 11,5 12,8 12,2 11,7 4,3 0,1 1,1 9,6
1997 34,8 10,5 9,9 6,3 15,8 14,1 6,0 0,0 2,4 0,2
1993 33,2 13,8 4,1 12,2 25,3 5,0 4,8 0,0 1,2 0,5
1989 35,0 22,8 8,7 11,5 9,0 5,3 5,4 0,4 0,0 1,9
1985 40,1 28,9 1,9 6,0 9,2 6,0 6,1 0,0 1,6 0,2
1981 35,5 29,6 2,0 4,6 10,4 6,7 8,3 0,0 2,7 0,2
1977 39,2 20,8 0,9 5,3 13,9 11,1 7,8 0,0 0,7 0,3
1973 34,5 12,0 2,5 8,9 0,0 10,8 0,0 0,0 0,4 30,9
1969 50,6 13,9 0,0 1,6 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 24,8
1965 47,6 18,1 0,0 1,9 22,1 0,0 10,1 0,0 0,0 0,2
1961 51,4 22,4 0,0 0,0 15,9 4,3 5,7 0,0 0,0 0,3
1957 50,2 20,0 0,0 0,0 13,7 6,5 8,9 0,0 0,0 0,7
1953 50,3 26,9 0,0 0,0 0,0 4,0 16,5 0,0 0,0 2,3
1949 49,0 23,8 0,0 0,0 0,0 1,5 21,9 0,0 0,0 3,9
1945 44,1 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 5,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 48.6 7.3 12.7 9.7 11.6 0 10 0 0 0
Valgting 36,0 9,5 14,5 8,1 18,3 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned