Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Hammerfest

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 024 48,4 1 551 49,4 2 575 49,8 -18,7 49,8 18 -9
H 135 6,4 186 5,9 321 6,2 -3,0 6,2 2 -2
Frp 90 4,3 169 5,4 259 5,0 1,5 5,0 2 1
SV 275 13,0 352 11,2 627 12,1 0,4 12,1 4 -3
Sp 201 9,5 307 9,8 508 9,8 9,8 9,8 3 3
KrF 217 10,3 267 8,5 484 9,4 4,5 9,4 3 -1
MDG 63 3,0 86 2,7 149 2,9 0,6 2,9 1 0
R 111 5,2 139 4,4 250 4,8 4,8 4,8 2 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 674 79,1 2 435 77,5 4 109 79,4 -3,1 79,4 28 -7
H+Frp+
KrF+V
442 20,9 622 19,8 1 064 20,6 3,0 20,6 7 -2
Nærmest til å vinne mandat: Sp (7 stemmer), tape mandat: R (33 stemmer)
Fremmøte: 58,9 % Stemmeberettigede: 8 959 Opptalte stemmer: 5 256
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 49,8 6,2 5,0 12,1 9,8 9,4 0,0 2,9 4,8 0,0
24/9 - 13:38 49,8 6,2 5,0 12,1 9,8 9,4 0,0 2,9 4,8 0,0
24/9 - 13:38 49,8 6,2 5,0 12,1 9,8 9,4 0,0 2,9 4,8 0,0
24/9 - 13:38 49,8 6,2 5,0 12,1 9,8 9,4 0,0 2,9 4,8 0,0
24/9 - 13:38 49,8 6,2 5,0 12,1 9,8 9,4 0,0 2,9 4,8 0,0
24/9 - 13:01 49,8 6,2 5,0 12,1 9,8 9,4 0,0 2,9 4,8 0,0
24/9 - 13:01 49,8 6,2 5,0 12,1 9,8 9,4 0,0 2,9 4,8 0,0
12/9 - 14:25 49,8 6,2 5,0 12,1 9,8 9,4 0,0 2,9 4,8 0,0
12/9 - 14:25 49,8 6,2 5,0 12,1 9,8 9,4 0,0 2,9 4,8 0,0
10/9 - 17:12 49,8 6,2 5,0 12,1 9,8 9,4 0,0 2,9 4,8 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 68,5 (24) 9,2 (3) 3,5 (1) 11,7 (4) 0,0 (0) 4,9 (2) 0,0 (0) 2,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 50,4 (20) 8,0 (3) 3,0 (1) 18,6 (8) 0,0 (0) 3,6 (1) 0,0 (0) 4,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 47,1 (19) 8,3 (3) 3,0 (1) 23,8 (9) 0,0 (0) 3,7 (1) 0,0 (0) 4,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 50,5 (20) 7,8 (3) 2,7 (1) 19,8 (8) 0,0 (0) 3,6 (1) 0,0 (0) 4,1 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 47 27
Høyre 26 3 48 42
KrF 19 3 46 42
Sp 11 2 60 27
Ap 41 2 47 49
SV 30 3 52 53
Rødt 18 6 44 33
MDG 8 3 42 63
Sum 164 24 48 44
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Hammerfest og Kvalsund kommuner.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 68,5 9,2 3,5 11,7 0,0 4,9 0,0 2,3 0,0 0,0
2011 65,3 16,3 4,5 7,6 1,1 2,1 0,0 0,0 0,0 3,2
2007 49,2 15,0 8,7 10,1 2,5 3,5 0,0 0,0 3,9 7,0
2003 64,5 7,7 5,2 7,4 2,3 2,3 0,0 0,0 6,0 4,5
1999 46,3 24,5 6,6 6,6 2,8 3,6 0,0 0,0 5,0 4,6
1995 36,4 31,8 3,0 8,0 9,7 1,3 0,0 0,0 6,9 2,9
1991 45,1 17,5 0,0 18,8 3,9 4,5 0,5 0,0 3,1 6,5
1987 49,7 8,3 0,0 11,7 15,4 8,6 6,3 0,0 0,0 0,0
1983 61,9 9,1 0,0 0,0 14,8 6,0 8,2 0,0 0,0 0,0
1979 53,2 11,0 0,0 0,0 15,8 6,5 13,5 0,0 0,0 0,0
1975 48,8 6,8 0,0 0,0 20,7 12,0 11,6 0,0 0,0 0,0
1971 62,9 9,0 0,0 0,0 0,0 8,8 19,3 0,0 0,0 0,0
1967 78,5 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0
1963 74,7 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0
1959 66,7 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0
1955 67,9 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0
1951 52,9 0,0 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9
1947 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4
1945 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 65,2 10,0 6,0 7,6 1,7 2,2 0,5 3,1 1,2 2,3
2011 55,3 16,3 9,1 5,4 1,6 2,9 1,1 0,8 1,5 6,1
2007 45,6 13,7 16,1 9,9 2,8 3,8 1,7 0,0 0,0 6,5
2003 55,6 12,9 8,3 9,8 2,9 2,5 0,7 0,0 4,1 3,2
1999 36,9 24,6 9,8 8,6 3,1 5,6 1,0 0,0 0,0 10,3
1995 40,4 24,5 5,0 9,2 9,6 3,5 3,5 0,0 3,1 1,2
1991 43,1 17,0 1,7 20,5 7,3 4,9 2,3 0,0 1,5 1,6
1987 50,9 8,2 4,4 8,6 11,1 8,6 5,7 0,0 1,2 1,3
1983 60,5 8,6 2,3 3,6 6,4 5,5 12,3 0,0 0,8 0,0
1979 53,5 12,0 0,3 3,0 13,7 6,8 9,7 0,0 0,0 1,0
1975 46,7 6,2 0,9 5,0 16,8 15,2 8,2 0,0 0,0 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 44,5 17,4 13,2 9,7 7,1 1,7 1,4 1,8 1,3 2,0
2013 48,6 19,6 16,0 4,5 2,0 2,2 1,6 2,1 1,0 2,5
2009 49,7 11,0 22,3 6,5 2,9 2,0 0,9 0,2 1,1 3,4
2005 46,7 11,6 17,9 9,5 3,0 2,8 1,8 0,0 1,3 5,3
2001 35,9 20,0 9,3 16,3 2,3 6,9 0,8 0,1 1,2 7,3
1997 44,0 12,9 10,5 11,6 6,7 9,7 1,9 0,2 1,8 0,6
1993 45,8 12,7 1,9 17,6 14,5 3,4 2,9 0,0 0,4 0,7
1989 44,7 6,1 5,7 7,7 4,9 5,0 1,4 0,1 0,0 24,4
1985 69,3 10,9 1,1 3,7 4,8 5,5 3,6 0,0 0,7 0,3
1981 61,3 15,5 1,0 3,3 0,0 0,0 5,0 0,0 0,4 13,4
1977 63,5 8,0 0,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 24,1
1973 56,5 6,9 4,7 10,1 0,0 8,1 0,0 0,0 0,1 13,7
1969 77,1 9,7 0,0 2,8 1,1 3,3 4,6 0,0 0,0 1,5
1965 71,5 13,4 0,0 2,8 0,0 3,6 7,0 0,0 0,0 1,8
1961 72,8 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 3,5
1957 72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 20,5
1953 65,5 10,6 0,0 0,0 0,0 9,2 6,2 0,0 0,0 8,5
1949 75,5 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 5,1
1945 67,4 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 19,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 66 9.7 4.1 12.5 0 4.2 0 3.5 0 0
Valgting 69,6 8,9 3,2 11,3 0,0 5,2 0,0 1,8 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned