Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Vadsø

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 304 31,7 611 30,4 915 31,1 0,1 31,1 7 -1
H 212 22,1 500 24,9 712 24,2 -13,8 24,2 5 -5
SV 139 14,5 251 12,5 390 13,3 1,0 13,3 3 0
Sp 183 19,1 389 19,4 572 19,4 19,4 19,4 4 4
KrF 16 1,7 42 2,1 58 2,0 -2,0 2,0 0 -1
MDG 56 5,8 103 5,1 159 5,4 2,8 5,4 1 0
R 50 5,2 85 4,2 135 4,6 2,4 4,6 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
732 76,3 1 439 71,7 2 171 73,8 25,7 73,8 16 4
H+Frp+
KrF+V
228 23,8 542 27,0 770 26,2 -15,8 26,2 5 -6
Nærmest til å vinne mandat: KrF (41 stemmer), tape mandat: R (45 stemmer)
Fremmøte: 64,0 % Stemmeberettigede: 4 682 Opptalte stemmer: 2 967
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 31,1 24,2 0,0 13,3 19,4 2,0 0,0 5,4 4,6 0,0
14:25 31,1 24,2 0,0 13,3 19,4 2,0 0,0 5,4 4,6 0,0
18:07 31,1 24,2 0,0 13,3 19,4 2,0 0,0 5,4 4,6 0,0
16:43 31,1 24,2 0,0 13,3 19,4 2,0 0,0 5,4 4,6 0,0
23:12 31,4 24,3 0,0 13,0 19,3 2,0 0,0 5,3 4,6 0,0
23:12 31,4 24,3 0,0 13,0 19,3 2,0 0,0 5,3 4,6 0,0
22:16 32,4 22,2 0,0 13,9 18,8 1,8 0,0 5,7 5,2 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,0 (8) 38,0 (10) 0,0 (0) 12,3 (3) 0,0 (0) 4,0 (1) 1,4 (0) 2,6 (1) 2,2 (0) 8,5 (2)
Poll of polls (brutt ned) 22,8 (6) 33,0 (8) 0,0 (0) 19,6 (5) 0,0 (0) 3,0 (1) 1,0 (0) 4,5 (1) 4,4 (1) 14,2 (3)
Siste lokale målings 27,4 (7) 25,9 (6) 0,0 (0) 11,4 (3) 16,7 (4) 3,3 (1) 0,0 (0) 9,2 (2) 6,1 (2) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 21,3 (5) 34,5 (9) 0,0 (0) 25,0 (6) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,9 (0) 5,4 (1) 3,8 (1) 10,0 (2)
K-snitt september (brutt ned) 22,9 (6) 32,3 (8) 0,0 (0) 20,8 (5) 0,0 (0) 3,0 (1) 0,9 (0) 4,7 (1) 4,2 (1) 13,8 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 50,5 (13) 50,2 (12) 29,2 (7) 47,5 (12) 49,1 (12) KrF, H, And
Borgerlige 43,4 (11) 37,0 (9) 29,2 (7) 38,4 (10) 36,2 (9) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 48,1 (12) 51,3 (13) 70,8 (18) 55,5 (13) 52,6 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 5,4 (1) 4,0 (1) 20,0 (5) 3,9 (1) 3,9 (1) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 31,0 (8) 38,0 (10) 0,0 (0) 12,3 (3) 0,0 (0) 4,0 (1) 1,4 (0) 2,6 (1) 2,2 (0) 8,5 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 23 3 51 35
KrF 7 2 62 43
Sp 13 3 48 31
Ap 23 3 51 52
SV 27 2 50 56
Rødt 8 3 48 63
MDG 16 2 42 44
Sum 117 18 50 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 25 3 46 36
KrF 14 1 47 57
Venstre 9 2 50 33
Ap 23 3 46 48
SV 26 3 48 54
Rødt 8 1 33 75
Miljøpartiet De Grønne 9 1 35 56
Vadsølista 13 2 53 31
Sum 127 16 46 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 11 2 44 0
Høyre 24 2 46 33
KrF 13 1 52 54
Venstre 17 3 46 24
Ap 23 2 45 48
SV 27 3 51 48
Sum 115 13 48 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2003).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 174
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 018
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,6 %
F-2015 56,8 %
K-2015 62,3 %
S-2013 75,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Hans-Jacob Bønå, H (2015-)
Svein Dragnes, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 KrF, H, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / Høyre 23/8-2019 27,4 (7) 25,9 (6) 0,0 (0) 11,4 (3) 16,7 (4) 3,3 (1) 0,0 (0) 9,2 (2) 6,1 (2) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,0 38,0 0,0 12,3 0,0 4,0 1,4 2,6 2,2 8,5
2011 40,9 29,1 5,1 12,1 0,0 6,2 6,7 0,0 0,0 0,0
2007 32,0 27,4 8,3 20,5 4,5 5,1 0,0 0,0 0,0 2,3
2003 31,2 20,8 5,9 27,3 2,9 3,5 2,5 0,0 0,0 5,9
1999 29,7 28,6 6,9 15,3 2,8 5,8 4,9 0,0 0,0 6,1
1995 34,6 19,1 5,5 13,2 5,1 5,3 6,6 0,0 0,0 10,5
1991 36,1 21,3 0,0 21,5 0,0 8,2 5,4 0,0 0,9 6,6
1987 48,2 18,8 6,5 10,6 0,0 7,9 3,7 0,0 0,0 4,3
1983 54,7 21,4 0,0 7,8 1,5 6,4 3,2 0,0 1,5 3,6
1979 45,1 26,6 1,0 8,3 3,1 7,3 3,8 0,0 0,0 4,9
1975 49,5 18,8 0,0 13,9 4,1 8,5 3,6 0,0 0,0 1,4
1971 49,9 19,7 0,0 6,5 4,9 5,7 6,3 0,0 0,0 7,0
1967 48,8 21,2 0,0 9,3 2,3 5,6 6,2 0,0 0,0 6,6
1963 53,7 23,8 0,0 0,0 0,0 6,1 5,8 0,0 0,0 10,6
1959 53,7 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 12,7
1955 51,6 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 13,3
1951 50,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 15,2
1947 39,0 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 29,9
1945 54,5 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 21,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 48,0 25,4 2,9 9,5 2,2 3,0 1,6 4,1 1,5 2,0
2011 47,6 23,3 6,5 8,5 1,7 4,5 3,6 0,5 0,9 2,9
2007 37,2 20,3 10,7 18,1 3,1 3,5 2,0 0,0 0,0 5,0
2003 36,8 17,2 7,6 24,7 2,1 3,6 2,1 0,0 1,1 4,9
1999 26,9 26,5 11,1 14,5 2,3 9,5 3,4 0,0 0,0 5,8
1995 35,9 18,4 6,2 11,8 5,1 7,1 9,2 0,0 1,2 5,2
1991 37,4 18,4 3,0 19,3 3,7 8,4 4,6 0,0 0,8 4,3
1987 47,0 19,1 6,9 9,3 0,9 7,6 4,7 0,0 0,9 3,6
1983 53,9 20,4 2,6 7,4 1,4 6,4 3,2 0,0 1,2 3,6
1979 44,0 26,4 1,0 8,4 3,0 7,7 3,6 0,0 0,0 5,8
1975 48,7 18,0 0,7 13,2 4,6 8,8 3,2 0,0 0,0 2,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 40,9 18,0 8,4 12,5 12,5 1,9 0,9 2,0 1,5 1,5
2013 45,4 24,2 8,9 7,4 2,1 2,7 3,5 2,5 1,1 2,2
2009 48,0 14,4 16,1 11,1 2,8 2,7 2,0 0,2 0,8 2,0
2005 43,0 12,2 15,0 13,2 4,3 4,5 2,4 0,0 1,0 4,4
2001 28,0 17,8 7,7 22,9 3,4 10,9 2,0 0,1 0,9 6,3
1997 38,1 15,3 10,2 13,0 3,4 13,0 4,0 0,2 0,8 1,9
1993 42,4 17,1 2,6 14,9 10,7 4,6 5,9 0,0 0,6 1,1
1989 33,9 13,3 4,5 14,0 0,7 5,4 1,8 0,4 0,0 26,2
1985 56,0 24,5 1,5 6,5 1,5 5,2 1,7 0,0 0,7 2,3
1981 50,5 27,5 1,3 7,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,6 11,0
1977 53,7 21,0 0,7 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 16,3
1973 40,2 17,1 3,2 20,7 0,0 8,0 0,0 0,0 0,6 10,4
1969 53,1 23,1 0,0 6,6 2,7 3,9 5,6 0,0 0,0 5,0
1965 50,6 26,1 0,0 4,5 0,0 3,1 6,6 0,0 0,0 9,1
1961 53,8 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 12,5
1957 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 43,5
1953 46,4 32,5 0,0 0,0 0,0 1,7 3,8 0,0 0,0 15,5
1949 50,2 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 12,4
1945 58,8 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 7,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 31.1 38.2 0 10.7 0 4.2 1.9 4 2.7 7.1
Valgting 31,0 38,0 0,0 12,8 0,0 3,9 1,2 2,2 2,0 8,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned