Poll of polls

Kommunestyrevalg: Vardø

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 129 44,8 301 38,0 430 40,5 -13,1 40,5 8 -2
H 19 6,6 56 7,1 75 7,1 -3,0 7,1 1 -1
SV 17 5,9 57 7,2 74 7,0 4,6 7,0 1 1
Sp 60 20,8 159 20,1 219 20,6 20,6 20,6 4 4
V 5 1,7 13 1,6 18 1,7 -9,2 1,7 0 -2
MDG 58 20,1 188 23,7 246 23,2 10,7 23,2 5 2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
264 91,7 705 89,0 969 91,3 22,8 91,3 18 5
H+Frp+
KrF+V
24 8,3 69 8,7 93 8,8 -12,2 8,8 1 -3
Nærmest til å vinne mandat: H (7 stemmer), tape mandat: MDG (19 stemmer)
Fremmøte: 63,0 % Stemmeberettigede: 1 723 Opptalte stemmer: 1 080
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 40,5 7,1 0,0 7,0 20,6 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0
24/9 - 13:38 40,5 7,1 0,0 7,0 20,6 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0
24/9 - 13:38 40,5 7,1 0,0 7,0 20,6 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0
24/9 - 13:38 40,5 7,1 0,0 7,0 20,6 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0
24/9 - 13:38 40,5 7,1 0,0 7,0 20,6 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0
24/9 - 13:01 40,5 7,1 0,0 7,0 20,6 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0
24/9 - 13:01 40,5 7,1 0,0 7,0 20,6 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0
12/9 - 14:25 40,5 7,1 0,0 7,0 20,6 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0
12/9 - 14:25 40,5 7,1 0,0 7,0 20,6 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0
11/9 - 17:57 40,5 7,1 0,0 7,0 20,6 0,0 1,7 23,2 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 53,6 (10) 10,0 (2) 5,9 (1) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,9 (2) 12,4 (3) 0,0 (0) 4,8 (1)
Poll of polls (brutt ned) 39,4 (7) 8,7 (2) 5,0 (1) 3,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,0 (2) 21,4 (4) 0,0 (0) 8,0 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 36,9 (8) 9,1 (2) 5,0 (1) 4,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,7 (1) 25,5 (5) 0,0 (0) 5,6 (1)
K-snitt september (brutt ned) 39,5 (8) 8,5 (2) 4,6 (1) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,1 (1) 22,2 (4) 0,0 (0) 7,8 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 97,6 (19) 90,5 (18) 88,8 (18) 89,7 (18) Ap, V, H, Frp, MDG, And
Borgerlige 26,8 (5) 21,7 (5) 20,8 (4) 20,2 (4) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 68,4 (13) 64,6 (12) 67,3 (14) 65,7 (13) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 10,9 (2) 8,0 (2) 6,7 (1) 7,1 (1) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 53,6 (10) 10,0 (2) 5,9 (1) 2,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 10,9 (2) 12,4 (3) 0,0 (0) 4,8 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 7 2 52 57
Venstre 7 1 60 43
Sp 19 2 51 42
Ap 25 2 50 48
SV 17 1 49 65
MDG 22 2 43 32
Sum 97 10 49 46
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 2 55 25
Høyre 8 0 46 38
Venstre 15 1 52 47
Ap 25 2 45 44
SV 14 1 46 50
Kystpartiet 7 0 47 0
Miljøpartiet De Grønne 12 0 42 25
Sum 89 6 47 37
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 13 3 53 31
Høyre 8 2 58 38
Venstre 15 1 51 53
Ap 25 2 43 48
SV 23 2 43 57
Kystpartiet 25 2 45 36
Sum 109 12 47 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 2002).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 125
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 70,9 %
F-2015 51,9 %
K-2015 59,0 %
S-2013 71,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 19 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ørjan Jensen, MDG (2019-)
Robert Jensen, Ap (2015-2019)
Lasse Haughom, Frp (2011-2015)
Rolf Einar Mortensen, Ap (2007-2011)

Partier i posisjon 2019-2023 SV, Sp, H, MDG
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, V, H, Frp, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 V, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 53,6 10,0 5,9 2,4 0,0 0,0 10,9 12,4 0,0 4,8
2011 43,7 7,9 22,5 7,5 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 8,5
2007 44,1 3,9 10,3 7,6 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 28,5
2003 64,2 10,9 7,4 11,3 0,0 2,5 3,7 0,0 0,0 0,0
1999 38,8 31,7 6,4 13,0 0,0 4,3 5,8 0,0 0,0 0,0
1995 35,9 23,4 7,0 9,1 12,1 5,7 6,8 0,0 0,0 0,0
1991 42,4 22,3 0,0 21,9 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0
1987 52,0 19,9 0,0 13,6 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 4,9
1983 60,6 13,7 0,0 9,3 0,0 0,0 8,8 0,0 3,0 4,5
1979 50,7 19,4 0,0 11,3 0,0 4,0 12,4 0,0 0,0 2,2
1975 54,1 13,2 0,0 15,1 0,0 6,1 11,5 0,0 0,0 0,0
1971 46,9 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 26,5
1967 47,7 15,0 0,0 13,2 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 10,4
1963 50,8 16,3 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 14,9
1959 47,1 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 17,1
1955 56,1 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 0,0 17,3
1951 51,2 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 20,6
1947 43,4 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 30,7
1945 36,2 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 40,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 54,2 6,0 7,2 3,3 0,7 0,9 6,1 6,4 1,5 13,7
2011 43,8 9,6 14,0 5,2 0,5 0,8 6,4 0,2 0,5 18,8
2007 41,3 5,9 13,8 8,5 1,5 1,1 4,0 0,0 0,0 23,9
2003 50,8 12,2 8,6 12,1 1,0 1,5 2,5 0,0 1,0 10,2
1999 36,0 28,2 9,6 8,7 1,0 7,5 4,9 0,0 0,0 4,2
1995 35,1 18,3 8,8 9,8 9,3 4,5 10,8 0,0 1,0 2,3
1991 41,4 18,3 3,2 19,5 2,1 2,6 10,8 0,0 0,4 1,7
1987 50,0 16,8 5,5 12,1 0,2 1,2 7,2 0,0 1,0 6,1
1983 60,9 12,7 1,5 8,9 0,2 1,4 7,6 0,0 1,9 5,0
1979 48,7 18,1 0,6 8,9 0,9 3,2 14,8 0,0 0,0 4,9
1975 53,1 12,1 0,4 15,5 1,1 5,8 11,4 0,0 0,0 0,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 37,0 9,9 11,5 6,7 22,7 0,3 2,2 5,3 1,6 2,8
2013 45,4 14,8 21,6 4,9 2,2 1,2 3,6 1,4 0,8 4,2
2009 49,3 8,1 22,5 6,7 1,7 1,2 1,5 0,2 0,9 7,8
2005 49,6 5,4 18,2 8,9 3,5 1,9 2,2 0,0 0,2 10,0
2001 29,0 14,7 13,7 16,7 2,0 7,3 2,4 0,1 0,5 13,7
1997 39,3 11,1 19,6 7,4 4,2 8,8 7,3 0,0 0,9 1,3
1993 43,0 13,3 3,7 16,6 11,3 1,5 8,9 0,0 0,6 1,1
1989 36,7 10,1 7,5 12,8 0,1 1,4 2,1 0,2 0,0 29,1
1985 59,3 22,1 1,8 8,5 0,3 2,5 2,2 0,0 0,6 2,8
1981 52,2 25,1 1,4 8,4 0,0 0,0 5,3 0,0 1,0 6,5
1977 61,6 14,4 1,2 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 15,0
1973 43,4 11,3 4,5 26,1 0,0 3,7 0,0 0,0 0,6 10,5
1969 53,1 15,9 0,0 13,4 0,4 1,1 7,7 0,0 0,0 8,4
1965 51,8 17,7 0,0 4,7 0,0 1,9 11,8 0,0 0,0 12,1
1961 54,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 14,2
1957 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 35,8
1953 53,9 14,2 0,0 0,0 0,0 1,2 10,7 0,0 0,0 20,0
1949 52,8 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 18,6
1945 63,9 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 15,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 57 9 5.5 2.7 0 0 9.4 13.7 0 2.7
Valgting 52,4 10,4 6,0 2,3 0,0 0,0 11,5 12,0 0,0 5,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned