Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Harstad

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 1 095 30,4 2 461 29,2 3 556 29,9 -7,1 29,9 11 -2
H 655 18,2 1 477 17,5 2 132 17,9 5,5 17,9 6 2
Frp 489 13,6 1 079 12,8 1 568 13,2 -8,2 13,2 5 -3
SV 253 7,0 486 5,8 739 6,2 3,0 6,2 2 1
Sp 524 14,6 1 593 18,9 2 117 17,8 11,3 17,8 6 4
KrF 70 1,9 187 2,2 257 2,2 -0,4 2,2 1 0
V 125 3,5 301 3,6 426 3,6 -7,6 3,6 1 -3
MDG 194 5,4 391 4,6 585 4,9 2,6 4,9 2 1
R 187 5,2 290 3,4 477 4,0 0,7 4,0 1 0
Andre (vis) 6 0,2 25 0,3 31 0,3 0,3 0,3 0 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 253 62,6 5 221 62,0 7 474 62,8 10,5 62,8 22 4
H+Frp+
KrF+V
1 339 37,2 3 044 36,1 4 383 36,9 -10,7 36,9 13 -4
Nærmest til å vinne mandat: R (31 stemmer), tape mandat: KrF (28 stemmer)
Fremmøte: 61,5 % Stemmeberettigede: 19 611 Opptalte stemmer: 12 024
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 29,9 17,9 13,2 6,2 17,8 2,2 3,6 4,9 4,0 0,3
14:25 29,9 17,9 13,2 6,2 17,8 2,2 3,6 4,9 4,0 0,3
17:58 29,9 17,9 13,2 6,2 17,8 2,2 3,6 4,9 4,0 0,3
17:50 29,9 17,9 13,2 6,2 17,8 2,2 3,6 4,9 4,0 0,3
17:50 29,9 17,9 13,2 6,2 17,8 2,2 3,6 4,9 4,0 0,3
23:00 30,0 18,0 13,2 6,1 17,9 2,2 3,5 4,7 4,0 0,2
22:50 30,0 18,0 13,2 6,2 17,8 2,1 3,5 4,7 4,2 0,2
22:37 30,0 18,0 13,2 6,2 17,8 2,1 3,5 4,7 4,2 0,2
22:37 30,0 18,0 13,2 6,2 17,8 2,1 3,5 4,7 4,2 0,2
22:31 30,3 17,6 12,8 6,6 17,7 2,1 3,5 4,8 4,4 0,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,0 (13) 12,5 (4) 21,4 (8) 3,2 (1) 6,5 (2) 2,6 (1) 11,1 (4) 2,3 (1) 3,4 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 27,2 (10) 10,8 (4) 18,3 (7) 5,2 (2) 11,1 (4) 1,9 (1) 8,2 (3) 4,0 (1) 6,9 (3) 0,0 (0)
Siste lokale målings 23,7 (8) 17,4 (6) 16,7 (6) 7,6 (3) 16,7 (6) 2,4 (1) 5,6 (2) 6,2 (2) 3,7 (1) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 25,5 (10) 11,3 (4) 18,3 (7) 6,6 (2) 11,2 (4) 1,9 (1) 6,9 (3) 4,7 (2) 6,0 (2) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 27,3 (10) 10,6 (4) 16,7 (6) 5,5 (2) 11,6 (4) 1,9 (1) 7,2 (3) 4,1 (2) 6,5 (3) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 57,2 (20) 48,4 (18) 48,4 (17) 45,5 (18) 48,0 (18) Ap, Sp, V, KrF
Borgerlige 47,6 (17) 39,2 (15) 42,1 (15) 38,4 (15) 36,4 (14) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 52,4 (18) 54,4 (20) 57,9 (20) 54,0 (20) 55,0 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 20,2 (7) 21,2 (8) 24,7 (9) 20,0 (8) 20,7 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 37,0 (13) 12,5 (4) 21,4 (8) 3,2 (1) 6,5 (2) 2,6 (1) 11,1 (4) 2,3 (1) 3,4 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 35 6 50 34
Høyre 30 3 56 50
KrF 17 1 59 47
Venstre 33 1 47 55
Sp 26 6 52 23
Ap 41 4 53 44
SV 38 1 55 55
Rødt 33 2 55 48
MDG 23 2 37 43
Liberalistene 8 0 31 38
Sum 284 26 51 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 30 6 46 37
Høyre 28 2 54 32
KrF 19 2 59 37
Venstre 34 4 50 47
Sp 28 6 55 32
Ap 35 3 49 49
SV 35 1 53 49
Rødt 33 1 55 39
Miljøpartiet De Grønne 8 1 36 25
Sum 250 26 52 40
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 1903).
Fylke Troms og Finnmark
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 23 391
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 9 717
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 73,1 %
F-2015 50,5 %
K-2015 54,7 %
S-2013 73,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 0 til 35. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Marianne Bremnes, Ap (2015-)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Respons / HT 6/9-2019 23,7 (8) 17,4 (6) 16,7 (6) 7,6 (3) 16,7 (6) 2,4 (1) 5,6 (2) 6,2 (2) 3,7 (1) 0,0 (0)
Norfakta / HT 13/4-2019 37,7 (13) 14,7 (5) 16,9 (6) 5,0 (2) 12,2 (4) 2,4 (1) 4,0 (1) 2,1 (1) 4,9 (2) 0,0 (0)
Norfakta / NRK / Nordl. / HT / TF / FiN 2/9-2015 33,5 (12) 17,3 (8) 24,2 (6) 2,1 (1) 5,3 (2) 4,1 (1) 7,6 (3) 2,3 (1) 3,5 (1) 0,0 (0)
Norfakta / HT / NRK 6/6-2015 40,7 (15) 15,1 (5) 25,4 (9) 3,3 (1) 5,2 (2) 3,0 (1) 4,7 (2) 1,3 (0) 1,2 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 37,0 12,5 21,4 3,2 6,5 2,6 11,1 2,3 3,4 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,1 14,6 19,6 4,1 7,8 2,8 7,0 3,2 3,8 1,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,8 24,4 21,5 6,7 10,4 2,1 2,8 2,5 1,6 1,2
2013 32,1 23,1 24,5 4,0 5,0 3,2 3,9 2,2 1,1 1,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 40.5 12.8 20.7 3.8 4.4 1.9 10.2 2.5 3.2 0
Valgting 36,0 12,4 21,7 3,1 7,1 2,8 11,4 2,2 3,4 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned