Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nordre Land

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,9 (9) 9,6 (3) 0,0 (0) 4,8 (1) 42,6 (12) 1,5 (0) 0,0 (0) 1,2 (0) 0,0 (0) 6,4 (2)
Poll of polls (brutt ned) 24,9 (0) 8,3 (0) 0,0 (0) 7,6 (0) 72,7 (0) 1,1 (0) 0,0 (0) 2,1 (0) 0,0 (0) 10,8 (0)
Siste lokale målings 34,6 (10) 12,1 (3) 0,0 (0) 6,4 (2) 36,8 (10) 1,8 (0) 0,0 (0) 1,4 (0) 0,0 (0) 6,8 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,3 (0) 8,7 (0) 0,0 (0) 9,7 (0) 73,8 (0) 1,1 (0) 0,0 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 7,6 (0)
K-snitt september (brutt ned) 25,0 (0) 8,2 (0) 0,0 (0) 8,0 (0) 76,3 (0) 1,1 (0) 0,0 (0) 2,2 (0) 0,0 (0) 10,5 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 28,7 (0) 11,2 (0) 0,0 (0) 6,1 (0) 35,3 (0) 1,5 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,7 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 58,7 (17) 91,8 (0) 55,7 (15) 90,1 (0) 95,0 (0) 54,2 (0) Sp, H, And
Borgerlige 11,1 (3) 9,4 (0) 13,9 (3) 9,8 (0) 9,3 (0) 12,7 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 82,5 (22) 107,3 (0) 79,2 (22) 109,3 (0) 111,5 (0) 70,1 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 44,1 (12) 73,8 (0) 38,6 (10) 74,9 (0) 77,4 (0) 36,8 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 33,9 (9) 9,6 (3) 0,0 (0) 4,8 (1) 42,6 (12) 1,5 (0) 0,0 (0) 1,2 (0) 0,0 (0) 6,4 (2)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 23 2 51 22
KrF 16 1 66 44
Sp 25 2 47 40
Ap 26 4 54 50
SV 26 2 47 50
Bygdelista for Nordre Land 16 2 53 38
Miljøpartiet De Grønne 7 2 47 43
Sum 139 15 52 41
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 12 4 41 17
Høyre 27 3 50 26
KrF 20 2 65 50
Sp 27 1 47 33
Ap 29 2 48 48
SV 30 2 44 43
Bygdelista for Nordre Land 20 1 51 30
Sum 165 15 49 37
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Oppland
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 6 731
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 3 346
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 71,8 %
F-2015 52,9 %
K-2015 62,0 %
S-2013 71,6 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 27 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ola Tore Dokken, Sp (2015-)
Liv Solveig Alfstad, Ap (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Ja
Partier i posisjon 2015-2019 Sp, H, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, Sp, KrF, H, Frp, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / OA 10/9-2015 34,6 (10) 12,1 (3) 0,0 (0) 6,4 (2) 36,8 (10) 1,8 (0) 0,0 (0) 1,4 (0) 0,0 (0) 6,8 (2)
InFact / OA 31/8-2015 35,0 (9) 15,0 (4) 0,0 (0) 3,3 (1) 35,4 (10) 3,3 (1) 0,0 (0) 2,4 (0) 0,0 (0) 5,7 (2)
InFact / OA 29/6-2015 37,9 (11) 11,9 (3) 0,0 (0) 4,7 (1) 26,4 (7) 3,4 (1) 0,0 (0) 3,8 (0) 0,0 (0) 11,9 (4)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,9 9,6 0,0 4,8 42,6 1,5 0,0 1,2 0,0 6,4
2011 52,8 9,7 5,5 4,9 15,5 3,0 0,0 0,0 0,0 8,6
2007 51,5 8,2 7,5 6,2 13,4 3,5 0,0 0,0 0,0 9,8
2003 47,9 6,9 6,7 11,8 11,2 3,8 0,0 0,0 0,0 11,6
1999 45,5 7,1 5,4 6,3 9,5 5,7 2,7 0,0 0,0 17,7
1995 55,8 8,5 0,0 6,4 17,9 5,9 5,5 0,0 0,0 0,0
1991 50,9 9,5 3,4 11,5 16,4 4,7 3,8 0,0 0,0 0,0
1987 65,8 11,3 0,0 3,9 9,2 4,8 5,0 0,0 0,0 0,0
1983 66,7 11,8 0,0 3,5 9,3 4,5 4,3 0,0 0,0 0,0
1979 58,0 12,5 0,0 3,1 11,1 6,2 3,8 0,0 0,0 5,3
1975 60,8 6,6 0,0 0,0 13,9 6,7 3,2 0,0 0,0 8,9
1971 61,3 4,4 0,0 0,0 16,1 5,0 4,2 0,0 0,0 9,1
1967 65,8 4,1 0,0 0,0 17,9 5,0 7,2 0,0 0,0 0,0
1963 65,2 0,0 0,0 0,0 20,7 6,8 7,3 0,0 0,0 0,0
1959 59,1 7,2 0,0 0,0 23,5 5,0 5,2 0,0 0,0 0,0
1955 59,0 0,0 0,0 0,0 14,8 8,6 9,9 0,0 0,0 7,7
1951 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,3
1947 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 30,4
1945 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 5,9 0,0 0,0 30,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,7 10,4 4,2 4,4 29,7 2,1 1,8 2,2 1,0 1,6
2011 52,3 12,0 7,2 4,5 16,0 2,6 2,5 0,4 0,5 2,0
2007 53,6 7,2 9,9 5,8 14,9 3,8 2,2 0,3 0,7 1,6
2003 49,2 5,6 9,0 13,4 13,6 4,7 1,5 0,7 0,4 2,0
1999 50,8 8,0 8,3 7,1 11,9 7,8 3,2 1,0 0,7 1,2
1995 54,3 6,8 5,1 5,8 16,4 7,0 3,5 0,5 0,3 0,5
1991 53,0 8,6 3,8 10,9 15,8 4,8 2,7 0,0 0,4 0,0
1987 64,4 8,8 6,5 3,1 8,2 4,7 3,6 0,0 0,3 0,5
1983 65,1 10,6 2,8 3,1 9,4 4,3 4,2 0,0 0,3 0,1
1979 59,6 13,4 1,1 3,1 12,0 5,6 4,2 0,0 0,0 1,1
1975 61,8 6,7 1,9 2,0 15,4 7,5 2,8 0,0 0,0 1,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 39,5 12,3 12,7 4,9 24,4 1,5 1,5 1,0 1,1 1,1
2013 48,2 14,4 13,0 3,1 12,6 3,0 2,5 1,1 0,6 1,3
2009 53,0 7,6 16,1 4,6 12,9 2,6 1,9 0,2 0,4 0,7
2005 51,9 5,2 14,1 9,2 11,2 3,5 3,2 0,1 0,5 1,1
2001 44,2 8,3 8,6 13,0 10,8 9,9 2,1 0,2 0,2 2,6
1997 55,7 5,1 8,7 4,6 11,5 10,5 2,9 0,0 0,4 0,5
1993 53,9 6,2 3,3 7,8 21,1 4,4 2,2 0,0 0,2 0,9
1989 59,4 8,1 7,7 8,2 9,9 4,1 2,1 0,2 0,0 0,2
1985 69,1 12,0 1,2 2,7 8,3 4,0 2,4 0,0 0,1 0,3
1981 62,2 13,4 2,1 3,3 0,0 5,2 0,0 0,0 0,2 13,6
1977 65,5 8,0 0,5 1,9 12,6 8,9 1,6 0,0 0,3 0,5
1973 58,3 5,6 2,4 6,5 0,0 6,8 0,0 0,0 0,1 20,3
1969 64,7 5,5 0,0 1,2 18,9 4,6 5,0 0,0 0,0 0,2
1965 60,4 8,1 0,0 3,5 17,2 4,2 6,1 0,0 0,0 0,4
1961 60,5 7,2 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 26,5
1957 59,8 10,7 0,0 0,0 16,9 6,5 4,4 0,0 0,0 1,8
1953 57,8 8,8 0,0 0,0 19,5 4,5 6,3 0,0 0,0 3,0
1949 55,6 0,0 0,0 0,0 22,2 6,8 11,6 0,0 0,0 3,8
1945 55,4 4,0 0,0 0,0 21,5 0,0 13,9 0,0 0,0 5,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 38.7 9.6 0 4.5 38.3 2 0 1.1 0 5.8
Valgting 32,6 9,6 0,0 4,8 43,8 1,3 0,0 1,3 0,0 6,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned