Poll of polls

Kommunestyrevalg: Skjåk

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap+SV+
MDG+Sp+R
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
H+Frp+
KrF+V
0 nan 0 nan 0 0,0 0,0 0,0 0 0
Nærmest til å vinne mandat: (0 stemmer), tape mandat: (0 stemmer)
Fremmøte: 0,0 % Stemmeberettigede: 0 Opptalte stemmer: 0
Oppdatert: /0 kl
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,0 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 58,0 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 98,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,9 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 100,4 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 31,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 103,8 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 35,6 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 48,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Siste fylkesmålingf (brutt ned) Partier
Posisjon 58,0 (12) 98,9 (0) 100,4 (0) 103,8 (0) 48,0 (0) Sp
Borgerlige 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 100,0 (21) 129,8 (0) 129,3 (0) 134,8 (0) 83,6 (0) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 58,0 (12) 98,9 (0) 100,4 (0) 103,8 (0) 48,0 (0) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 42,0 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 58,0 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 27 1 47 41
Ap 26 2 48 50
Sum 53 3 47 45
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 25 2 45 40
Ap 27 2 50 48
Bygdalist i Skjåk 12 1 45 50
Sum 64 5 47 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer
Fylke Oppland
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 261
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 202
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,0 %
F-2015 52,0 %
K-2015 66,3 %
S-2013 73,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 21 til . (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Elias Sperstad, Sp (2015-)
Rolv Kristen Øygard, Sp (2007-2015)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Sp
Partier i posisjon 2011-2015 Sp, A
Partier i posisjon 2007-2011 Sp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,0 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 40,6 0,0 0,0 0,0 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
2007 39,9 0,0 0,0 0,0 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7
2003 25,4 5,2 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1
1999 22,8 8,4 0,0 0,0 49,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5
1995 20,4 3,9 0,0 0,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15,2
1991 39,0 5,8 0,0 0,0 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8
1987 46,6 5,0 0,0 0,0 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
1983 51,4 7,1 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
1979 44,4 6,8 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
1975 42,9 0,0 0,0 2,5 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
1971 48,6 0,0 0,0 0,0 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7
1967 44,2 0,0 0,0 0,0 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7
1963 43,4 0,0 0,0 0,0 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0
1959 44,6 0,0 0,0 0,0 43,7 0,0 11,7 0,0 0,0 0,0
1955 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,4
1951 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,4
1947 49,7 0,0 0,0 0,0 26,2 0,0 5,5 0,0 0,0 18,6
1945 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,8 3,0 2,7 2,3 55,4 0,6 0,7 2,7 1,3 1,5
2011 38,7 6,4 4,5 2,2 40,9 1,5 1,9 0,6 1,8 1,5
2007 36,6 2,6 9,9 4,5 39,7 1,7 2,2 0,4 1,2 1,1
2003 29,7 4,1 10,3 10,8 39,3 2,1 1,3 0,2 0,8 1,4
1999 29,5 9,3 8,6 7,8 33,5 6,6 1,7 0,8 1,1 0,9
1995 30,0 5,6 4,1 5,9 48,0 2,6 1,7 1,0 0,7 0,5
1991 38,4 7,6 1,4 9,2 39,5 2,3 1,3 0,0 0,5 0,0
1987 45,2 8,4 4,6 2,7 32,4 1,8 4,1 0,0 0,3 0,5
1983 50,6 8,3 2,9 2,0 29,3 1,8 3,8 0,0 1,0 0,1
1979 48,1 8,7 0,8 2,1 32,5 1,8 5,1 0,0 0,0 1,0
1975 46,2 1,7 0,9 3,5 40,6 4,2 2,3 0,0 0,0 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,2 6,5 8,8 2,9 49,5 0,8 1,1 1,5 1,3 1,4
2013 36,5 10,0 9,6 2,5 34,0 1,3 2,0 1,8 0,6 1,6
2009 40,0 5,2 13,8 5,1 30,9 1,0 1,5 0,2 0,9 1,4
2005 36,2 4,1 14,1 7,1 32,0 2,5 2,4 0,0 0,7 1,0
2001 26,1 7,9 11,1 10,5 26,7 9,5 2,0 0,2 0,4 5,5
1997 35,7 6,1 7,7 7,9 26,0 12,5 2,7 0,1 0,4 0,9
1993 33,3 5,6 1,1 7,1 49,0 1,7 0,9 0,0 0,3 1,0
1989 42,6 7,8 6,9 8,7 27,7 3,2 2,6 0,4 0,0 0,1
1985 52,6 12,8 2,0 2,9 24,4 2,4 2,4 0,0 0,4 0,2
1981 48,4 13,4 1,7 2,5 0,0 4,1 0,0 0,0 0,1 29,7
1977 50,9 6,3 0,3 2,6 31,4 5,8 2,0 0,0 0,1 0,6
1973 47,2 2,9 1,7 7,3 0,0 2,7 0,0 0,0 0,1 38,1
1969 49,2 3,8 0,0 3,0 38,1 1,9 3,4 0,0 0,0 0,5
1965 49,6 4,8 0,0 4,2 32,2 1,4 7,7 0,0 0,0 0,1
1961 54,0 2,1 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 40,6
1957 56,3 2,7 0,0 0,0 33,6 4,1 3,1 0,0 0,0 0,1
1953 55,4 1,6 0,0 0,0 35,2 4,0 2,4 0,0 0,0 1,4
1949 51,7 0,0 0,0 0,0 34,0 3,5 8,6 0,0 0,0 2,3
1945 46,9 0,8 0,0 0,0 33,8 0,0 12,7 0,0 0,0 5,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 37.7 0 0 0 62.3 0 0 0 0 0
Valgting 44,1 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned