Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Rindal

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 107 36,6 367 45,9 474 44,4 3,6 44,4 8 1
H 34 11,6 105 13,1 139 13,0 2,1 13,0 2 0
Sp 151 51,7 303 37,9 454 42,5 -0,7 42,5 7 0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
258 88,4 670 83,9 928 86,9 2,9 86,9 15 1
H+Frp+
KrF+V
34 11,6 105 13,1 139 13,0 2,1 13,0 2 0
Nærmest til å vinne mandat: H (19 stemmer), tape mandat: Ap (20 stemmer)
Fremmøte: 68,0 % Stemmeberettigede: 1 623 Opptalte stemmer: 1 091
Oppdatert: 24/9 kl 13:38:03 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
24/9 - 13:38 44,4 13,0 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 44,4 13,0 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 44,4 13,0 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 44,4 13,0 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:38 44,4 13,0 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 44,4 13,0 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24/9 - 13:01 44,4 13,0 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 44,4 13,0 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12/9 - 14:25 44,4 13,0 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/9 - 17:42 44,4 13,0 0,0 0,0 42,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,8 (7) 11,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 43,3 (7) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 30,0 (5) 9,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 73,8 (11) 3,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 28,1 (4) 9,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 74,9 (11) 3,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 30,1 (4) 9,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 77,5 (12) 3,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2015 Poll of polls (brutt ned) Siste nasjonale målingn (brutt ned) K-snitt september (brutt ned) Partier
Posisjon 100,0 (17) 117,0 (17) 116,6 (17) 120,6 (17) Ap, Sp, KrF, H
Borgerlige 15,9 (3) 13,2 (1) 13,6 (2) 13,0 (1) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 84,1 (14) 103,8 (16) 103,0 (15) 107,6 (16) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 48,3 (8) 77,5 (11) 78,6 (11) 81,2 (12) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - hvis målingene treffer, basert på Poll of polls i ulike kommunegrupper

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 40,8 (7) 11,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 43,3 (7) 5,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 1 47 33
Sp 20 2 43 50
Ap 19 2 41 47
Sum 51 5 43 45
| Last ned

Listekandidater valget 2015

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 1 42 42
KrF 7 3 58 57
Sp 18 4 44 44
Ap 18 2 43 50
Sum 55 10 45 47
| Last ned

Listekandidater valget 2011

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 2 43 33
KrF 7 2 57 43
Sp 18 2 43 50
Ap 16 2 45 44
Sum 53 8 46 43
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2019: Endret kommunenummer (tidligere 1567).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 055
Godkjente stemmer kommunevalget 2015 1 086
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,0 %
F-2015 52,2 %
K-2015 67,7 %
S-2013 76,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ola T Heggem, Sp (2011-)
John Ole Aspli, Ap (2007-2011)

Ordfører søker gjenvalg Nei
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 40,8 11,0 0,0 0,0 43,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 28,6 8,0 0,0 0,0 58,9 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 43,0 8,2 0,0 0,0 41,3 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 27,8 13,2 0,0 0,0 51,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1999 33,1 17,8 0,0 0,0 40,4 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1995 32,3 9,4 0,0 0,0 50,5 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1991 29,8 10,4 0,0 0,0 48,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 36,9 10,9 0,0 0,0 41,5 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 37,4 12,6 0,0 0,0 35,6 10,8 3,5 0,0 0,0 0,0
1979 31,8 13,1 0,0 0,0 42,2 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 32,1 0,0 0,0 0,0 40,1 13,2 0,0 0,0 0,0 14,6
1971 25,4 0,0 0,0 0,0 28,2 13,4 0,0 0,0 0,0 33,0
1967 26,7 0,0 0,0 0,0 31,9 19,1 3,1 0,0 0,0 19,1
1963 38,6 0,0 0,0 0,0 39,7 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1959 38,7 0,0 0,0 0,0 44,8 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1955 38,8 0,0 0,0 0,0 43,5 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 37,7 0,0 0,0 0,0 35,9 21,6 0,0 0,0 0,0 4,9
1947 36,7 0,0 0,0 0,0 38,1 16,5 8,7 0,0 0,0 0,0
1945 40,9 0,0 0,0 0,0 26,7 17,9 14,5 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,6 7,8 3,3 1,2 39,9 4,5 0,4 2,7 0,4 4,2
2011 31,4 8,9 3,7 2,0 47,1 4,3 1,5 0,2 0,5 0,3
2007 38,6 5,4 4,6 1,9 40,3 7,6 1,0 0,1 0,3 0,1
2003 24,5 7,6 4,2 2,9 52,0 7,0 0,7 0,1 0,1 0,8
1999 33,6 11,0 3,6 2,2 38,1 9,3 1,4 0,0 0,5 0,2
1995 29,6 6,7 3,6 1,8 49,0 8,2 0,8 0,0 0,0 0,4
1991 28,9 7,9 1,9 4,5 42,6 12,8 1,1 0,0 0,3 0,0
1987 32,3 9,9 3,2 2,4 36,4 12,8 2,4 0,0 0,2 0,4
1983 34,7 10,4 1,5 1,7 33,1 14,2 3,5 0,0 0,2 0,7
1979 31,4 9,4 0,4 1,5 40,7 14,1 1,9 0,0 0,3 0,3
1975 31,9 1,9 0,0 1,3 40,9 17,3 1,5 0,0 0,0 5,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 29,7 11,4 8,4 2,1 41,3 3,2 0,3 1,3 1,2 1,1
2013 35,0 11,7 6,4 0,8 37,5 4,9 1,7 1,1 0,6 0,3
2009 38,9 6,2 9,1 2,2 36,1 5,1 1,9 0,0 0,3 0,1
2005 35,6 5,7 7,7 3,0 35,3 8,3 3,7 0,0 0,2 0,4
2001 28,6 10,0 4,4 5,6 33,1 14,8 1,3 0,0 0,1 2,1
1997 32,7 7,5 5,1 2,4 32,8 16,5 2,0 0,1 0,5 0,5
1993 30,5 7,4 1,0 3,1 46,8 9,9 1,0 0,0 0,1 0,2
1989 34,7 9,1 5,1 5,5 30,1 13,6 1,6 0,0 0,0 0,3
1985 40,1 12,7 0,9 1,7 29,5 12,2 2,8 0,0 0,0 0,1
1981 37,2 14,8 0,7 1,8 27,9 14,6 2,1 0,0 0,3 0,5
1977 36,7 7,1 0,2 1,1 33,6 18,2 2,0 0,0 0,3 0,6
1973 32,8 2,9 0,2 3,2 38,5 18,3 1,7 0,0 0,0 2,4
1969 33,3 1,4 0,0 0,9 30,6 31,6 2,2 0,0 0,0 0,0
1965 31,3 2,2 0,0 7,3 42,8 13,3 3,2 0,0 0,0 0,0
1961 40,0 1,9 0,0 1,0 36,6 18,3 2,0 0,0 0,0 0,3
1957 41,9 1,3 0,0 0,0 34,5 17,7 4,2 0,0 0,0 0,3
1953 44,4 1,1 0,0 0,0 30,2 20,5 3,6 0,0 0,0 0,3
1949 43,7 9,7 0,0 0,0 0,0 38,9 7,4 0,0 0,0 0,3
1945 41,4 0,6 0,0 0,0 29,3 18,1 10,4 0,0 0,0 0,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 44.9 11.8 0 0 40.4 2.9 0 0 0 0
Valgting 39,6 10,7 0,0 0,0 44,1 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned