Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Nærøysund

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 566 39,4 1 251 37,3 1 817 38,3 6,4 38,3 14 -3
H 187 13,0 420 12,5 607 12,8 4,4 12,8 5 1
Frp 169 11,8 375 11,2 544 11,5 3,9 11,5 4 0
SV 67 4,7 123 3,7 190 4,0 -0,2 4,0 1 -1
Sp 290 20,2 814 24,3 1 104 23,3 -3,8 23,3 9 -4
KrF 52 3,6 97 2,9 149 3,1 -1,3 3,1 1 -1
V 51 3,6 154 4,6 205 4,3 -12,0 4,3 2 -6
MDG 53 3,7 73 2,2 126 2,7 2,7 2,7 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
976 68,0 2 261 67,5 3 237 68,3 5,1 68,3 25 -7
H+Frp+
KrF+V
459 32,0 1 046 31,2 1 505 31,7 -5,0 31,7 12 -6
Nærmest til å vinne mandat: SV (5 stemmer), tape mandat: V (15 stemmer)
Fremmøte: 64,9 % Stemmeberettigede: 7 417 Opptalte stemmer: 4 785
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 38,3 12,8 11,5 4,0 23,3 3,1 4,3 2,7 0,0 0,0
14:25 38,3 12,8 11,5 4,0 23,3 3,1 4,3 2,7 0,0 0,0
17:25 38,3 12,8 11,5 4,0 23,3 3,1 4,3 2,7 0,0 0,0
17:25 38,3 12,8 11,5 4,0 23,3 3,1 4,3 2,7 0,0 0,0
23:49 38,5 12,8 11,5 3,9 23,2 3,1 4,4 2,5 0,0 0,0
23:49 38,5 12,8 11,5 3,9 23,2 3,1 4,4 2,5 0,0 0,0
15:47 40,0 13,2 12,0 4,5 19,8 3,6 3,6 3,2 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 31,9 (11) 8,4 (3) 7,6 (3) 4,2 (2) 27,1 (10) 4,4 (2) 16,4 (6) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 23,5 (8) 7,3 (3) 6,5 (2) 6,7 (2) 46,2 (17) 3,3 (1) 12,0 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 39,0 (14) 9,8 (4) 9,5 (4) 3,6 (1) 28,4 (11) 2,5 (1) 5,9 (2) 1,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 22,0 (8) 7,6 (3) 6,5 (2) 8,6 (3) 46,8 (16) 3,3 (1) 10,1 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 23,5 (8) 7,1 (2) 5,9 (2) 7,1 (3) 48,4 (17) 3,3 (1) 10,6 (4) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 32 1 48 22
Høyre 35 3 49 23
KrF 19 2 58 53
Venstre 32 4 45 41
Sp 39 4 45 44
Ap 34 6 53 47
SV 33 3 53 67
MDG 7 1 53 14
Sum 231 24 50 41
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Vikna og Nærøy kommuner.
Mandater i kommunestyret 37 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / T-A / Namdalsav 4/9-2019 39,0 (14) 9,8 (4) 9,5 (4) 3,6 (1) 28,4 (11) 2,5 (1) 5,9 (2) 1,3 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,9 8,4 7,6 4,2 27,1 4,4 16,4 0,0 0,0 0,0
2011 25,4 12,4 14,4 6,2 25,3 6,5 9,9 0,0 0,0 0,0
2007 20,9 7,5 17,5 9,3 24,8 11,7 8,2 0,0 0,0 0,0
2003 24,9 10,6 11,8 10,4 24,0 8,8 9,6 0,0 0,0 0,0
1999 27,3 14,2 8,5 8,4 26,6 7,3 7,5 0,0 0,0 0,0
1995 29,1 8,8 6,5 6,6 39,1 3,3 6,7 0,0 0,0 0,0
1991 29,8 10,0 4,0 9,8 36,5 4,6 5,3 0,0 0,0 0,0
1987 43,4 10,5 8,2 5,4 19,2 6,1 6,9 0,0 0,3 0,0
1983 44,1 15,1 0,0 5,9 20,3 6,3 8,2 0,0 0,0 0,0
1979 38,3 14,3 0,0 6,2 21,8 8,5 10,9 0,0 0,0 0,0
1975 36,1 9,2 0,0 7,3 25,7 10,1 10,5 0,0 0,0 1,1
1971 42,5 5,8 0,0 0,0 25,7 8,5 10,4 0,0 0,0 7,0
1967 41,5 6,0 0,0 1,5 22,4 7,7 12,6 0,0 0,0 8,5
1963 45,6 4,4 0,0 0,0 19,5 7,7 14,7 0,0 0,0 8,0
1959 37,5 4,3 0,0 0,0 22,3 10,0 26,0 0,0 0,0 0,0
1955 35,9 3,2 0,0 0,0 20,8 10,7 20,8 0,0 0,0 8,6
1951 38,5 3,8 0,0 0,0 21,4 5,6 28,9 0,0 0,0 1,8
1947 33,5 4,0 0,0 0,0 21,8 4,7 32,7 0,0 0,0 3,4
1945 43,8 4,1 0,0 0,0 20,0 0,0 28,1 0,0 0,0 3,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,5 10,3 8,6 4,3 23,9 4,4 6,1 1,6 0,8 0,4
2011 36,0 10,3 13,0 5,4 20,8 6,5 6,1 0,5 0,6 0,9
2007 25,9 7,7 16,2 7,5 23,3 7,5 10,6 0,3 0,0 1,0
2003 26,5 8,5 11,7 11,3 21,7 6,1 10,2 0,3 0,6 2,9
1999 30,4 11,6 8,4 8,4 24,4 7,9 6,3 0,5 0,7 1,5
1995 29,0 7,4 5,3 5,9 36,0 4,7 10,8 0,6 0,4 0,0
1991 32,0 9,1 4,1 9,9 34,5 5,1 4,9 0,0 0,5 0,0
1987 45,0 9,6 8,2 4,8 20,1 5,9 0,0 0,0 0,4 5,9
1983 43,1 14,5 2,4 4,9 19,2 6,3 8,4 0,0 0,4 0,7
1979 37,7 15,2 0,7 5,3 21,2 8,4 10,1 0,0 0,3 1,0
1975 36,1 12,1 1,1 6,2 23,7 10,4 8,6 0,0 0,0 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,4 17,4 18,1 4,0 23,5 3,0 3,5 1,4 0,9 1,8
2013 35,5 15,9 17,1 3,0 15,8 4,9 4,7 0,9 0,4 1,9
2009 33,7 9,0 22,8 5,8 18,5 5,5 3,6 0,1 0,5 0,5
2005 29,6 8,8 19,3 9,2 18,4 6,2 5,3 0,1 0,4 2,6
2001 23,4 10,2 11,8 11,2 16,6 14,3 3,4 0,1 0,3 8,7
1997 33,4 6,5 10,1 4,9 22,4 16,8 4,6 0,1 0,7 0,5
1993 29,1 5,8 2,7 7,8 45,2 4,6 4,1 0,0 0,3 0,5
1989 38,0 10,9 9,5 9,4 19,5 6,7 4,9 0,4 0,0 0,6
1985 48,7 15,8 1,9 4,5 17,7 6,1 4,3 0,0 0,4 0,6
1981 41,1 17,0 1,9 4,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,3 26,9
1977 44,0 0,0 1,4 4,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,4 27,7
1973 33,4 0,0 2,4 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 55,2
1969 47,4 6,1 0,0 2,2 24,9 8,3 10,5 0,0 0,0 0,7
1965 42,9 6,1 0,0 3,7 23,8 9,5 13,0 0,0 0,0 1,0
1961 41,1 5,8 0,0 0,0 22,2 14,3 16,1 0,0 0,0 0,6
1957 42,4 5,6 0,0 0,0 21,6 13,5 15,9 0,0 0,0 1,0
1953 43,2 8,9 0,0 0,0 18,2 11,5 16,5 0,0 0,0 1,7
1949 41,6 0,0 0,0 0,0 23,4 11,5 21,3 0,0 0,0 2,1
1945 44,1 6,5 0,0 0,0 20,3 0,0 25,0 0,0 0,0 4,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 34 9.6 9.1 4.8 24 4.9 13.7 0 0 0
Valgting 31,4 8,1 7,2 4,1 27,8 4,3 17,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned