Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Orkland

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 854 33,8 2 127 32,6 2 981 33,1 0,0 33,1 17 -6
H 199 7,9 562 8,6 761 8,5 0,0 8,5 4 -1
Frp 79 3,1 238 3,6 317 3,5 0,0 3,5 2 0
SV 168 6,6 205 3,1 373 4,1 0,0 4,1 2 1
Sp 638 25,2 2 179 33,4 2 817 31,3 0,0 31,3 16 2
KrF 64 2,5 169 2,6 233 2,6 0,0 2,6 1 0
V 74 2,9 158 2,4 232 2,6 0,0 2,6 1 -1
MDG 49 1,9 108 1,7 157 1,7 0,0 1,7 1 1
R 35 1,4 102 1,6 137 1,5 0,0 1,5 1 1
Andre (vis) 368 14,6 625 9,6 993 11,0 0,0 11,0 6 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 744 69,0 4 721 72,3 6 465 71,7 0,0 71,7 37 -1
H+Frp+
KrF+V
416 16,5 1 127 17,3 1 543 17,2 0,0 17,2 8 -2
Nærmest til å vinne mandat: KrF (33 stemmer), tape mandat: PP (17 stemmer)
Fremmøte: 63,2 % Stemmeberettigede: 14 383 Opptalte stemmer: 9 061
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 33,1 8,5 3,5 4,1 31,3 2,6 2,6 1,7 1,5 11,0
14:25 33,1 8,5 3,5 4,1 31,3 2,6 2,6 1,7 1,5 11,0
17:50 33,1 8,5 3,5 4,1 31,3 2,6 2,6 1,7 1,5 11,0
17:40 33,1 8,5 3,5 4,1 31,3 2,6 2,6 1,7 1,5 11,0
17:40 33,1 8,5 3,5 4,1 31,3 2,6 2,6 1,7 1,5 11,0
01:14 33,2 8,4 3,5 4,1 31,3 2,6 2,5 1,7 1,5 11,1
01:11 33,2 8,4 3,5 4,1 31,3 2,6 2,5 1,7 1,5 11,1
01:08 33,2 8,4 3,5 4,1 31,3 2,6 2,5 1,7 1,5 11,1
01:06 33,2 8,4 3,5 4,1 31,3 2,6 2,5 1,7 1,5 11,1
00:41 33,2 8,4 3,5 4,1 31,3 2,6 2,5 1,7 1,5 11,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 35,2 (18) 5,7 (3) 3,0 (1) 1,5 (1) 21,2 (11) 2,7 (1) 3,3 (2) 1,8 (1) 0,0 (0) 25,6 (13)
Poll of polls (brutt ned) 25,9 (11) 4,9 (2) 2,6 (1) 2,4 (1) 36,2 (15) 2,0 (1) 2,4 (1) 3,1 (1) 0,0 (0) 42,9 (18)
Siste lokale målings 34,8 (18) 6,7 (4) 2,2 (1) 7,6 (4) 29,3 (15) 2,5 (1) 1,2 (0) 2,9 (2) 2,7 (1) 10,0 (5)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,2 (12) 5,2 (2) 2,5 (1) 3,1 (1) 36,7 (17) 2,0 (1) 2,0 (1) 3,6 (2) 0,0 (0) 30,2 (14)
K-snitt september (brutt ned) 26,0 (11) 4,8 (2) 2,3 (1) 2,6 (1) 38,0 (16) 2,0 (1) 2,1 (1) 3,2 (1) 0,0 (0) 41,6 (17)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 8 3 54 25
Høyre 51 3 55 35
KrF 25 1 57 40
Venstre 33 2 51 48
Sp 50 6 45 40
Ap 56 6 49 50
SV 37 2 63 49
Rødt 9 3 41 44
MDG 15 3 47 53
Demokratene 7 1 58 14
Pensjonistpartiet 23 2 63 43
Småbylista Orkland 50 6 55 52
Sum 364 38 53 44
| Last ned

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Snillfjord, Agdenes, Meldal og Orkdal kommuner.
Mandater i kommunestyret 51 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / Avisa ST 21/8-2019 34,8 (18) 6,7 (4) 2,2 (1) 7,6 (4) 29,3 (15) 2,5 (1) 1,2 (0) 2,9 (2) 2,7 (1) 10,0 (5)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 35,2 5,7 3,0 1,5 21,2 2,7 3,3 1,8 0,0 25,6
2011 29,7 7,5 4,5 2,2 21,5 4,5 6,0 0,0 0,0 24,1
2007 34,2 5,6 8,4 2,3 17,8 4,4 4,6 0,0 0,0 22,7
2003 31,4 4,3 6,7 5,2 17,9 5,4 7,2 0,0 0,6 21,3
1999 33,7 4,5 3,9 3,3 17,8 6,9 9,0 0,0 0,8 20,0
1995 34,1 9,0 0,0 3,2 23,6 8,3 9,2 0,0 0,9 11,7
1991 31,1 9,8 2,8 10,1 24,6 8,5 8,5 0,0 0,7 3,9
1987 40,7 10,1 3,1 5,5 17,4 7,2 6,2 0,0 0,3 9,4
1983 42,7 12,2 1,7 4,1 16,7 10,7 6,0 0,0 0,3 5,6
1979 41,1 13,0 0,5 0,8 20,0 10,9 7,1 0,0 0,0 6,7
1975 41,2 7,4 0,0 4,4 23,1 11,9 5,1 0,0 0,0 7,0
1971 45,8 4,5 0,0 0,0 20,5 9,8 8,7 0,0 0,0 10,6
1967 45,3 5,2 0,0 1,2 18,3 8,5 10,5 0,0 0,0 11,0
1963 46,0 6,2 0,0 0,0 16,3 8,2 9,9 0,0 0,0 13,4
1959 43,3 4,8 0,0 0,0 15,9 9,2 12,8 0,0 0,0 14,1
1955 47,4 4,1 0,0 0,0 14,2 9,4 13,2 0,0 0,0 11,7
1951 46,3 2,4 0,0 0,0 14,5 10,2 14,8 0,0 0,0 11,8
1947 43,0 1,9 0,0 0,0 16,1 9,1 17,0 0,0 0,0 13,0
1945 43,3 0,0 0,0 0,0 13,8 9,4 17,0 0,0 0,0 16,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 45,0 14,0 5,5 2,0 18,1 4,7 2,9 2,9 0,7 4,3
2011 43,8 14,0 8,5 2,8 16,0 4,8 6,3 0,6 0,8 2,4
2007 42,7 9,2 13,2 3,9 18,2 5,7 3,9 0,4 1,0 1,8
2003 35,0 7,9 11,8 8,5 20,2 7,4 4,7 0,5 0,9 3,2
1999 36,2 10,7 6,5 5,6 20,6 9,5 7,6 0,5 1,4 1,4
1995 35,0 10,3 4,1 4,4 25,3 8,5 9,6 0,5 1,2 1,1
1991 32,5 11,7 3,4 10,1 23,1 9,1 8,6 0,3 1,2 0,0
1987 40,9 13,9 5,0 5,0 16,4 9,6 7,4 0,0 0,7 1,1
1983 44,5 13,6 2,7 4,3 16,7 10,5 5,8 0,0 0,6 1,4
1979 41,0 13,6 0,6 3,0 21,6 11,3 6,8 0,0 0,3 1,8
1975 41,9 7,8 1,1 4,4 23,8 12,4 5,4 0,0 0,3 3,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,8 16,6 15,2 3,1 19,1 2,9 2,3 1,4 1,1 2,5
2013 41,3 16,7 14,5 2,8 12,8 4,1 3,7 1,2 0,4 2,5
2009 45,6 8,7 19,2 4,0 13,4 4,4 3,3 0,2 0,4 0,8
2005 43,3 6,3 17,2 5,9 15,0 5,9 4,8 0,1 0,3 1,1
2001 33,3 11,4 10,7 9,8 13,8 13,3 4,0 0,2 0,3 3,2
1997 41,3 7,8 9,5 4,6 16,1 14,3 4,8 0,2 0,8 0,8
1993 40,4 8,6 2,6 6,1 27,7 8,7 4,4 0,1 0,5 1,0
1989 38,9 12,9 7,3 9,1 14,4 12,7 3,7 0,1 0,0 0,8
1985 46,9 16,9 2,2 4,0 14,1 11,1 3,8 0,0 0,3 0,7
1981 42,6 18,4 1,9 3,8 15,0 10,1 6,9 0,0 0,3 0,9
1977 46,9 10,7 0,8 3,2 19,7 0,0 0,0 0,0 0,2 18,5
1973 41,3 7,3 1,6 8,3 20,7 13,7 4,8 0,0 0,2 2,1
1969 46,5 6,8 0,0 1,5 23,5 10,8 9,3 0,0 0,0 1,6
1965 44,7 8,4 0,0 3,4 18,8 10,2 12,7 0,0 0,0 1,8
1961 48,7 6,1 0,0 0,0 0,0 12,6 3,6 0,0 0,0 29,0
1957 48,9 5,9 0,0 0,0 17,0 13,3 12,5 0,0 0,0 2,5
1953 48,6 5,8 0,0 0,0 15,7 13,6 13,7 0,0 0,0 2,7
1949 46,0 5,4 0,0 0,0 15,5 14,3 16,2 0,0 0,0 2,6
1945 42,2 4,0 0,0 0,0 11,9 15,6 21,0 0,0 0,0 5,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 39.4 6.6 3.6 2 14.2 1.9 2.8 2.3 0 27.1
Valgting 34,0 5,4 2,8 1,4 23,2 2,9 3,4 1,6 0,0 25,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned