Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Åfjord

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 361 38,6 515 35,6 876 37,1 1,0 37,1 10 -2
H 129 13,8 236 16,3 365 15,5 -2,2 15,5 4 -4
Frp 63 6,7 106 7,3 169 7,2 0,7 7,2 2 0
Sp 304 32,5 430 29,8 734 31,1 4,8 31,1 9 -1
KrF 51 5,5 76 5,3 127 5,4 -2,4 5,4 1 -2
V 27 2,9 63 4,4 90 3,8 -1,9 3,8 1 -2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
665 71,1 945 65,4 1 610 68,2 5,8 68,2 19 -3
H+Frp+
KrF+V
270 28,9 481 33,3 751 31,9 -5,8 31,9 8 -8
Nærmest til å vinne mandat: KrF (3 stemmer), tape mandat: Sp (15 stemmer)
Fremmøte: 68,9 % Stemmeberettigede: 3 465 Opptalte stemmer: 2 380
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 37,1 15,5 7,2 0,0 31,1 5,4 3,8 0,0 0,0 0,0
14:25 37,1 15,5 7,2 0,0 31,1 5,4 3,8 0,0 0,0 0,0
17:32 37,1 15,5 7,2 0,0 31,1 5,4 3,8 0,0 0,0 0,0
17:32 37,1 15,5 7,2 0,0 31,1 5,4 3,8 0,0 0,0 0,0
11:49 37,1 15,5 7,3 0,0 31,1 5,4 3,7 0,0 0,0 0,0
22:37 37,1 15,5 7,3 0,0 31,1 5,4 3,7 0,0 0,0 0,0
21:36 38,6 13,8 7,0 0,0 32,6 5,5 2,5 0,0 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 36,1 (9) 17,6 (5) 6,5 (2) 0,0 (0) 26,3 (7) 7,8 (2) 5,7 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 26,6 (7) 15,3 (4) 5,5 (1) 0,0 (0) 44,9 (12) 5,8 (2) 4,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 39,2 (10) 14,3 (4) 4,5 (1) 0,0 (0) 32,2 (9) 6,5 (2) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 24,8 (7) 16,0 (4) 5,5 (1) 0,0 (0) 45,5 (12) 5,9 (2) 3,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 26,6 (7) 15,0 (4) 5,0 (1) 0,0 (0) 47,1 (12) 5,7 (2) 3,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 16 3 43 25
Høyre 27 2 53 26
KrF 10 2 46 60
Venstre 13 2 54 38
Sp 30 1 47 43
Ap 26 3 52 46
Sum 122 13 49 39
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Åfjord og Roan kommuner.
Mandater i kommunestyret 27 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / FF 17/8-2019 39,2 (10) 14,3 (4) 4,5 (1) 0,0 (0) 32,2 (9) 6,5 (2) 3,3 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,1 17,6 6,5 0,0 26,3 7,8 5,7 0,0 0,0 0,0
2011 32,4 18,3 6,2 1,3 28,4 9,2 4,1 0,0 0,0 0,0
2007 29,5 16,3 6,4 2,6 30,0 9,3 5,8 0,0 0,0 0,0
2003 15,1 19,2 2,3 5,8 38,4 12,7 3,2 0,0 0,0 3,2
1999 17,3 17,9 0,0 9,8 36,3 12,8 5,9 0,0 0,0 0,0
1995 17,9 21,1 1,0 3,2 35,8 11,5 7,3 0,0 0,0 2,1
1991 19,7 18,0 1,1 7,2 29,9 12,7 5,5 0,0 0,0 5,9
1987 30,3 20,2 0,0 0,0 26,5 13,6 9,4 0,0 0,0 0,0
1983 26,3 23,8 0,0 0,0 23,5 15,3 9,6 0,0 0,0 1,5
1979 22,3 21,5 0,0 0,0 27,2 17,7 6,3 0,0 0,0 5,0
1975 20,8 14,7 0,0 0,0 33,0 21,4 0,0 0,0 0,0 10,1
1971 28,8 11,6 0,0 0,0 26,2 19,7 8,1 0,0 0,0 5,6
1967 29,6 12,7 0,0 0,0 24,6 18,8 7,5 0,0 0,0 6,9
1963 32,0 14,0 0,0 0,0 24,7 18,1 6,1 0,0 0,0 5,1
1959 22,1 14,0 0,0 0,0 26,5 21,1 8,2 0,0 0,0 8,1
1955 27,3 9,2 0,0 0,0 25,0 17,3 8,1 0,0 0,0 13,0
1951 21,5 8,1 0,0 0,0 18,9 18,8 9,9 0,0 0,0 22,7
1947 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 4,2 0,0 0,0 59,3
1945 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 65,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 29,9 17,4 10,0 2,5 24,0 8,8 2,4 2,9 0,8 1,2
2011 30,2 15,4 8,6 2,3 29,0 8,6 3,0 0,3 0,7 1,9
2007 27,3 12,6 11,1 3,4 27,9 10,4 3,8 0,4 0,4 2,7
2003 19,9 13,1 7,6 7,5 33,1 12,0 3,0 0,2 0,2 3,4
1999 19,2 22,5 2,9 6,1 31,4 12,4 4,0 0,1 0,6 0,9
1995 19,3 16,8 2,7 3,9 37,3 13,0 5,1 0,2 0,5 1,1
1991 20,5 17,8 2,4 7,7 32,1 14,9 4,3 0,3 0,1 0,0
1987 29,5 18,6 4,5 1,8 24,9 13,6 6,6 0,0 0,1 0,4
1983 26,8 22,4 2,9 1,9 21,4 15,9 6,9 0,0 0,3 1,6
1979 21,6 21,8 1,1 1,2 26,5 19,2 5,6 0,0 0,2 2,9
1975 22,4 15,1 1,9 1,3 30,6 22,6 2,8 0,0 0,2 3,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 24,5 18,9 16,2 3,2 25,7 5,6 1,5 1,8 0,9 1,8
2013 28,3 18,2 17,2 2,3 16,8 8,5 3,4 2,5 0,4 2,3
2009 30,8 9,8 20,3 4,3 21,0 9,7 2,1 0,2 0,5 1,3
2005 24,3 8,6 20,0 5,5 24,2 10,9 3,4 0,0 0,1 2,9
2001 16,7 14,5 9,5 8,4 20,4 20,2 3,1 0,0 0,3 6,9
1997 21,8 8,7 9,8 3,8 28,7 20,9 4,7 0,1 0,6 1,0
1993 21,8 10,9 2,1 4,7 41,7 13,8 4,0 0,1 0,2 0,9
1989 25,4 15,1 9,3 7,1 22,4 15,3 4,6 0,3 0,0 0,4
1985 32,1 21,0 3,2 2,9 22,0 13,8 4,3 0,0 0,1 0,6
1981 24,3 24,7 2,6 1,8 21,2 18,3 6,4 0,0 0,2 0,5
1977 26,7 18,1 2,2 1,4 25,7 0,0 0,0 0,0 0,3 25,7
1973 22,1 12,9 4,4 3,1 30,2 23,0 2,1 0,0 0,1 2,1
1969 31,5 13,2 0,0 1,0 30,8 19,0 4,3 0,0 0,0 0,2
1965 30,6 15,9 0,0 2,4 28,1 17,3 5,3 0,0 0,0 0,4
1961 31,2 12,3 0,0 0,0 0,0 20,9 2,3 0,0 0,0 33,3
1957 31,7 12,6 0,0 0,0 28,8 20,6 5,4 0,0 0,0 0,9
1953 30,7 14,0 0,0 0,0 23,5 21,9 9,0 0,0 0,0 0,9
1949 30,3 14,7 0,0 0,0 25,7 17,4 10,2 0,0 0,0 1,7
1945 31,5 14,6 0,0 0,0 18,9 18,2 15,3 0,0 0,0 1,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 41.2 14.2 6.7 0 20.7 9.3 8 0 0 0
Valgting 34,7 18,6 6,4 0,0 27,8 7,4 5,1 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned