Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ørland

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 495 22,5 676 24,1 1 171 24,0 -10,9 8 -4
H 466 21,2 546 19,5 1 012 20,8 3,6 6 0
Frp 162 7,4 146 5,2 308 6,3 2,1 2 0
SV 94 4,3 89 3,2 183 3,8 -0,5 1 -1
Sp 485 22,0 602 21,5 1 087 22,3 -10,9 7 -5
V 42 1,9 69 2,5 111 2,3 0,5 1 1
MDG 62 2,8 66 2,4 128 2,6 -0,2 1 0
R 63 2,9 68 2,4 131 2,7 2,7 1 1
Andre (vis) 332 15,1 413 14,7 745 15,3 15,3 4 4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 199 54,5 1 501 53,5 2 700 55,4 -19,8 18 -9
H+Frp+
KrF+V
670 30,4 761 27,1 1 431 29,4 6,2 9 1
Nærmest til å vinne mandat: H (3 stemmer), tape mandat: V (3 stemmer)
Fremmøte: 61,1 % Stemmeberettigede: 8 249 Opptalte stemmer: 5 005
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger etter 2015.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 24,0 20,8 6,3 3,8 22,3 0,0 2,3 2,6 2,7 15,3
20/9 - 15:15 24,0 20,8 6,3 3,8 22,3 0,0 2,3 2,6 2,7 15,3
20/9 - 15:15 24,0 20,8 6,3 3,8 22,3 0,0 2,3 2,6 2,7 15,3
14/9 - 10:30 24,0 20,8 6,3 3,8 22,3 0,0 2,3 2,6 2,7 15,3
14/9 - 10:02 24,0 20,8 6,3 3,8 22,3 0,0 2,3 2,6 2,7 15,3
14/9 - 10:02 24,0 20,8 6,3 3,8 22,3 0,0 2,3 2,6 2,7 15,3
13/9 - 09:52 24,0 20,8 6,3 3,8 22,3 0,0 2,3 2,6 2,7 15,3
13/9 - 09:52 24,0 20,8 6,3 3,8 22,3 0,0 2,3 2,6 2,7 15,3
13/9 - 09:52 24,0 20,8 6,3 3,8 22,3 0,0 2,3 2,6 2,7 15,3
12/9 - 17:50 24,0 20,8 6,3 3,8 22,3 0,0 2,3 2,6 2,7 15,3

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2019 34,9 (12) 17,2 (6) 4,2 (2) 4,3 (2) 33,2 (12) 1,6 (0) 1,7 (0) 2,8 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 29,2 (11) 22,5 (8) 5,5 (2) 5,5 (2) 17,4 (6) 1,7 (0) 2,3 (1) 2,1 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 26,5 (9) 23,3 (8) 4,5 (1) 3,6 (1) 22,6 (7) 0,0 (0) 1,6 (0) 1,1 (0) 6,2 (2) 10,6 (3)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 30,2 (11) 23,4 (8) 6,0 (2) 4,5 (2) 18,4 (7) 1,2 (0) 2,4 (1) 1,7 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 29,4 (11) 21,8 (8) 5,6 (2) 5,4 (2) 17,9 (6) 1,7 (0) 2,4 (1) 2,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 19 5 49 11
Høyre 34 4 56 38
Venstre 7 2 50 57
Sp 25 1 50 40
Ap 34 2 47 50
SV 13 2 60 62
Rødt 10 2 53 60
MDG 9 5 49 11
Industri- og Næringspartiet 15 3 51 27
Norgesdemokratene 7 1 48 43
Sum 173 27 51 39
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Ørland og Bjugn kommuner.
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 10 472
Godkjente stemmer kommunevalget 2019 5 196
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 72,3 %
K-2019 63,9 %
F-2019 53,5 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret Antall mandater er vedtatt endret fra 35 til 31. (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Tom Myrvold, H (2019-)
Partier i posisjon 2019-2023 SV, Ap, H, Frp, MDG
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / FF 19/8-2023 26,5 (9) 23,3 (8) 4,5 (1) 3,6 (1) 22,6 (7) 0,0 (0) 1,6 (0) 1,1 (0) 6,2 (2) 10,6 (3)
Norfakta / FF 21/6-2023 24,1 (7) 30,5 (9) 5,1 (2) 2,3 (1) 22,5 (7) 0,0 (0) 2,6 (1) 0,8 (0) 5,4 (2) 6,7 (2)
Norfakta / FF 17/8-2019 30,8 (11) 20,3 (7) 6,3 (2) 5,5 (2) 30,6 (11) 1,9 (1) 1,4 (0) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 34,9 17,2 4,2 4,3 33,2 1,6 1,7 2,8 0,0 0,0
2015 28,6 31,3 5,1 3,8 22,6 2,6 2,8 1,3 0,0 1,9
2011 26,5 22,2 10,4 1,6 25,1 3,8 7,0 0,0 0,0 3,3
2007 25,5 15,5 12,4 4,2 25,1 7,1 3,5 0,0 0,0 6,7
2003 21,7 16,0 8,4 7,8 29,4 3,7 2,8 0,0 0,0 10,1
1999 21,4 19,0 5,5 6,8 25,3 8,2 4,0 0,0 0,6 9,3
1995 23,3 14,5 3,0 12,6 32,4 5,7 3,4 0,0 0,0 5,0
1991 17,7 17,2 2,5 9,3 31,7 5,8 3,9 0,0 0,0 11,8
1987 29,0 23,8 6,1 5,0 20,4 6,2 4,9 0,0 0,2 4,3
1983 25,7 22,3 2,9 4,4 23,9 9,0 4,3 0,0 0,6 6,9
1979 30,5 22,0 0,0 2,0 26,7 10,7 2,8 0,0 0,0 5,3
1975 28,5 15,3 0,0 3,2 29,6 12,5 3,7 0,0 0,0 7,2
1971 30,3 12,1 0,0 0,0 29,0 10,7 7,5 0,0 0,0 10,5
1967 34,4 15,6 0,0 0,0 31,8 10,4 7,8 0,0 0,0 0,0
1963 35,6 6,9 0,0 0,0 13,8 12,6 4,1 0,0 0,0 26,9
1959 26,1 8,9 0,0 0,0 28,1 16,3 8,4 0,0 0,0 12,1
1955 24,0 10,4 0,0 0,0 30,9 13,3 10,0 0,0 0,0 11,4
1951 25,7 10,5 0,0 0,0 30,3 19,2 14,4 0,0 0,0 0,0
1947 16,4 3,0 0,0 0,0 35,4 15,5 14,6 0,0 0,0 14,9
1945 21,0 0,0 0,0 0,0 29,2 4,0 16,4 0,0 0,0 29,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 30,8 18,3 5,3 3,3 28,4 1,7 1,4 3,8 2,7 4,3
2015 30,4 35,5 5,8 2,7 14,0 2,5 2,2 3,1 1,3 2,5
2011 33,6 27,7 11,1 2,5 15,5 3,5 3,2 0,6 0,8 1,5
2007 29,7 16,6 15,7 4,4 19,5 5,0 2,6 0,7 0,9 5,0
2003 21,5 13,3 10,6 7,8 32,2 4,2 2,3 0,5 0,7 7,1
1999 23,1 20,5 7,9 6,6 24,3 7,2 3,7 0,5 1,3 4,9
1995 24,7 18,2 5,4 6,7 29,7 5,9 2,9 0,9 0,8 4,9
1991 24,8 22,1 3,6 9,7 28,5 6,6 3,4 0,5 0,8 0,0
1987 30,5 24,7 6,8 5,4 19,8 6,9 5,0 0,0 0,5 0,5
1983 30,5 23,1 5,2 3,8 21,5 8,9 4,3 0,0 1,2 1,6
1979 28,1 22,8 1,5 2,3 26,8 10,6 5,0 0,0 1,0 1,8
1975 23,1 14,1 1,0 2,7 40,4 10,2 2,5 0,0 0,4 5,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 27,3 16,5 12,8 4,4 24,3 1,7 1,8 1,7 3,7 5,7
2017 27,7 23,6 17,5 3,3 17,6 2,2 1,8 1,7 1,7 2,8
2013 28,9 24,4 19,8 3,1 11,3 4,6 3,2 1,7 0,6 2,3
2009 34,1 13,5 26,2 3,8 13,2 4,1 2,3 0,3 0,5 2,0
2005 30,0 11,9 23,9 6,4 15,5 4,5 3,4 0,2 0,5 3,7
2001 21,7 18,0 14,2 9,7 14,6 11,4 2,5 0,2 0,6 7,0
1997 30,8 11,8 13,8 4,5 18,1 13,4 3,7 0,2 1,0 2,6
1993 30,7 13,6 4,2 5,9 32,3 6,6 3,2 0,1 0,3 3,2
1989 30,4 20,4 11,6 9,0 16,7 7,3 3,7 0,2 0,0 0,7
1985 34,8 25,7 3,7 3,9 21,9 6,6 2,6 0,0 0,4 0,5
1981 29,8 32,1 3,6 3,1 16,3 9,4 4,0 0,0 0,8 0,9
1977 33,8 21,7 2,2 2,1 21,2 0,0 0,0 0,0 0,8 18,2
1973 28,9 15,8 5,2 5,6 24,9 15,0 2,5 0,0 0,4 1,8
1969 37,4 15,6 0,0 1,5 29,4 10,6 5,5 0,0 0,0 0,1
1965 34,2 19,1 0,0 3,8 25,1 10,4 7,1 0,0 0,0 0,2
1961 36,9 16,1 0,0 0,0 0,0 13,9 1,5 0,0 0,0 31,5
1957 34,1 14,1 0,0 0,0 27,9 15,2 8,2 0,0 0,0 0,5
1953 32,6 12,3 0,0 0,0 27,9 18,3 8,4 0,0 0,0 0,5
1949 27,7 12,5 0,0 0,0 31,9 16,0 10,5 0,0 0,0 1,4
1945 21,8 13,4 0,0 0,0 31,6 17,7 13,5 0,0 0,0 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2019 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 35.3 19 5.2 4.8 30.5 1.6 1.6 3.5 0 0
Valgting 34,8 16,2 3,7 4,0 34,5 1,6 1,8 2,5 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned