Poll of polls

Valgresultater: Kommunestyrevalget | Fylkestingsvalget | Siste oppdateringer | Beste målinger

Kommunestyrevalg: Ørland

Velg ny kommune eller hele landet:

Resultater - valg 2019

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
K2015
SSB Prognose
Ant % Ant % Ant % % % Mand Endr
Ap 621 34,8 1 195 34,3 1 816 34,9 6,4 34,9 12 -2
H 334 18,7 558 16,0 892 17,2 -14,2 17,2 6 -9
Frp 92 5,1 128 3,7 220 4,2 -0,8 4,2 2 0
SV 84 4,7 137 3,9 221 4,3 0,4 4,3 2 0
Sp 537 30,1 1 187 34,1 1 724 33,2 10,6 33,2 12 1
KrF 29 1,6 56 1,6 85 1,6 -1,0 1,6 0 0
V 29 1,6 61 1,8 90 1,7 -1,1 1,7 0 -1
MDG 61 3,4 87 2,5 148 2,8 1,6 2,8 1 1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 303 72,9 2 606 74,9 3 909 75,2 19,0 75,2 27 0
H+Frp+
KrF+V
484 27,1 803 23,1 1 287 24,7 -17,1 24,7 8 -10
Nærmest til å vinne mandat: V (13 stemmer), tape mandat: Frp (3 stemmer)
Fremmøte: 65,1 % Stemmeberettigede: 8 135 Opptalte stemmer: 5 268
Oppdatert: 12/9 kl 14:25:32 100,0 pst av stemmene opptalt.
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
| Kommuneoversikt | Kretser i kommunen | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. I beregningen tas det bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose fra SSB, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
14:25 34,9 17,2 4,2 4,3 33,2 1,6 1,7 2,8 0,0 0,0
14:25 34,9 17,2 4,2 4,3 33,2 1,6 1,7 2,8 0,0 0,0
19:22 34,9 17,2 4,2 4,3 33,2 1,6 1,7 2,8 0,0 0,0
18:28 34,9 17,2 4,2 4,3 33,2 1,6 1,7 2,9 0,0 0,0
18:28 34,9 17,2 4,2 4,3 33,2 1,6 1,7 2,9 0,0 0,0
23:41 34,9 17,2 4,2 4,2 33,2 1,7 1,7 2,8 0,0 0,0
22:42 35,0 17,3 4,2 4,3 33,1 1,7 1,7 2,8 0,0 0,0
22:42 35,0 17,3 4,2 4,3 33,1 1,7 1,7 2,8 0,0 0,0
22:06 35,1 16,4 4,6 4,7 33,6 1,7 1,2 2,7 0,0 0,0
22:06 35,1 16,4 4,6 4,7 33,6 1,7 1,2 2,7 0,0 0,0

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2019 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2015 k 28,6 (10) 31,3 (11) 5,1 (2) 3,8 (1) 22,6 (8) 2,6 (1) 2,8 (1) 1,3 (0) 0,0 (0) 1,9 (1)
Poll of polls (brutt ned) 21,0 (7) 27,1 (9) 4,3 (1) 6,1 (2) 38,5 (13) 2,0 (0) 2,1 (1) 2,2 (1) 0,0 (0) 3,2 (1)
Siste lokale målings 30,8 (11) 20,3 (7) 6,3 (2) 5,5 (2) 30,6 (11) 1,9 (1) 1,4 (0) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,7 (7) 28,4 (9) 4,3 (1) 7,8 (3) 39,1 (13) 2,0 (0) 1,7 (0) 2,6 (1) 0,0 (0) 2,3 (1)
K-snitt september (brutt ned) 21,1 (7) 26,6 (9) 4,0 (1) 6,4 (2) 40,4 (14) 1,9 (0) 1,8 (0) 2,3 (1) 0,0 (0) 3,1 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2019

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 24 2 54 21
Høyre 26 6 51 46
KrF 11 2 66 73
Venstre 8 1 52 63
Sp 32 1 48 47
Ap 39 6 49 49
SV 25 2 56 52
MDG 7 1 48 0
Sum 172 21 52 45
| Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Slått sammen av tidligere Ørland og Bjugn kommuner.
Mandater i kommunestyret 35 (mandatfordeling)
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / FF 17/8-2019 30,8 (11) 20,3 (7) 6,3 (2) 5,5 (2) 30,6 (11) 1,9 (1) 1,4 (0) 3,2 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,6 31,3 5,1 3,8 22,6 2,6 2,8 1,3 0,0 1,9
2011 26,5 22,2 10,4 1,6 25,1 3,8 7,0 0,0 0,0 3,3
2007 25,5 15,5 12,4 4,2 25,1 7,1 3,5 0,0 0,0 6,7
2003 21,7 16,0 8,4 7,8 29,4 3,7 2,8 0,0 0,0 10,1
1999 21,4 19,0 5,5 6,8 25,3 8,2 4,0 0,0 0,6 9,3
1995 23,3 14,5 3,0 12,6 32,4 5,7 3,4 0,0 0,0 5,0
1991 17,7 17,2 2,5 9,3 31,7 5,8 3,9 0,0 0,0 11,8
1987 29,0 23,8 6,1 5,0 20,4 6,2 4,9 0,0 0,2 4,3
1983 25,7 22,3 2,9 4,4 23,9 9,0 4,3 0,0 0,6 6,9
1979 30,5 22,0 0,0 2,0 26,7 10,7 2,8 0,0 0,0 5,3
1975 28,5 15,3 0,0 3,2 29,6 12,5 3,7 0,0 0,0 7,2
1971 30,3 12,1 0,0 0,0 29,0 10,7 7,5 0,0 0,0 10,5
1967 34,4 15,6 0,0 0,0 31,8 10,4 7,8 0,0 0,0 0,0
1963 35,6 6,9 0,0 0,0 13,8 12,6 4,1 0,0 0,0 26,9
1959 26,1 8,9 0,0 0,0 28,1 16,3 8,4 0,0 0,0 12,1
1955 24,0 10,4 0,0 0,0 30,9 13,3 10,0 0,0 0,0 11,4
1951 25,7 10,5 0,0 0,0 30,3 19,2 14,4 0,0 0,0 0,0
1947 16,4 3,0 0,0 0,0 35,4 15,5 14,6 0,0 0,0 14,9
1945 21,0 0,0 0,0 0,0 29,2 4,0 16,4 0,0 0,0 29,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 30,4 35,5 5,8 2,7 14,0 2,5 2,2 3,1 1,3 2,5
2011 33,6 27,7 11,1 2,5 15,5 3,5 3,2 0,6 0,8 1,5
2007 29,7 16,6 15,7 4,4 19,5 5,0 2,6 0,7 0,9 5,0
2003 21,5 13,3 10,6 7,8 32,2 4,2 2,3 0,5 0,7 7,1
1999 23,1 20,5 7,9 6,6 24,3 7,2 3,7 0,5 1,3 4,9
1995 24,7 18,2 5,4 6,7 29,7 5,9 2,9 0,9 0,8 4,9
1991 24,8 22,1 3,6 9,7 28,5 6,6 3,4 0,5 0,8 0,0
1987 30,5 24,7 6,8 5,4 19,8 6,9 5,0 0,0 0,5 0,5
1983 30,5 23,1 5,2 3,8 21,5 8,9 4,3 0,0 1,2 1,6
1979 28,1 22,8 1,5 2,3 26,8 10,6 5,0 0,0 1,0 1,8
1975 23,1 14,1 1,0 2,7 40,4 10,2 2,5 0,0 0,4 5,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner. Det er kun tatt hensyn til sammenslåinger siden forrige valg.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 27,7 23,6 17,5 3,3 17,6 2,2 1,8 1,7 1,7 2,8
2013 28,9 24,4 19,8 3,1 11,3 4,6 3,2 1,7 0,6 2,3
2009 34,1 13,5 26,2 3,8 13,2 4,1 2,3 0,3 0,5 2,0
2005 30,0 11,9 23,9 6,4 15,5 4,5 3,4 0,2 0,5 3,7
2001 21,7 18,0 14,2 9,7 14,6 11,4 2,5 0,2 0,6 7,0
1997 30,8 11,8 13,8 4,5 18,1 13,4 3,7 0,2 1,0 2,6
1993 30,7 13,6 4,2 5,9 32,3 6,6 3,2 0,1 0,3 3,2
1989 30,4 20,4 11,6 9,0 16,7 7,3 3,7 0,2 0,0 0,7
1985 34,8 25,7 3,7 3,9 21,9 6,6 2,6 0,0 0,4 0,5
1981 29,8 32,1 3,6 3,1 16,3 9,4 4,0 0,0 0,8 0,9
1977 33,8 21,7 2,2 2,1 21,2 0,0 0,0 0,0 0,8 18,2
1973 28,9 15,8 5,2 5,6 24,9 15,0 2,5 0,0 0,4 1,8
1969 37,4 15,6 0,0 1,5 29,4 10,6 5,5 0,0 0,0 0,1
1965 34,2 19,1 0,0 3,8 25,1 10,4 7,1 0,0 0,0 0,2
1961 36,9 16,1 0,0 0,0 0,0 13,9 1,5 0,0 0,0 31,5
1957 34,1 14,1 0,0 0,0 27,9 15,2 8,2 0,0 0,0 0,5
1953 32,6 12,3 0,0 0,0 27,9 18,3 8,4 0,0 0,0 0,5
1949 27,7 12,5 0,0 0,0 31,9 16,0 10,5 0,0 0,0 1,4
1945 21,8 13,4 0,0 0,0 31,6 17,7 13,5 0,0 0,0 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2015 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 27.1 32.5 5.9 6.2 20 2.5 3.1 0.9 0 1.8
Valgting 29,1 30,9 4,8 3,0 23,5 2,7 2,7 1,4 0,0 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned